Liberalleşme Sürecinde Özelleştirme Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Ticaret Serbestliği Bazı AB Ülkeleri ile Türkiye Karşılaştırması


İNAM B., GİRAY F., TÜZÜNTÜRK S.

Ömer Halis Demir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.9, no.4, pp.251-270, 2016 (Peer-Reviewed Journal)