Prof.SEÇİL ŞENYURT


EĞİTİM FAKÜLTESİ, TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ

Sosyal Bilgiler Eğitimi


Research Areas: Education in Social Sciences, Education in Geography


Names in Publications: Alkis S, Alkış S, Şenyurt S, Senyurt S, Secil Senyurt, Seçil Şenyurt, Seçil Alkış, Secil Alkis

Metrics

Publication

56

Citation (WoS)

39

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

40

H-Index (Scopus)

3

Project

2

Thesis Advisory

5

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2002 - 2006

2002 - 2006

Doctorate

Bursa Uludağ University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

1999 - 2002

1999 - 2002

Postgraduate

Bursa Uludağ University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim (Yl) (Tezli), Turkey

1995 - 1999

1995 - 1999

Undergraduate

Marmara University, Ataturk Faculty Of Education, Turkish And Social Science Education, Turkey

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Certificates, Courses and Trainings

2011

2011

Introducing GIS Use in Education in Several Subjects

Vocational Training

EUROGEO -BE-2010-126-001, Atina, Yunanistan

2009

2009

III.International Workshop on Sustainable Living

Environment and Sustainability

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

1998

1998

İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası

Vocational Training

Marmara Üniversitesi

Research Areas

Education in Social Sciences

Education in Geography

Academic Titles / Tasks

2015 - Continues

2015 - Continues

Professor

Bursa Uludağ University, Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi

2010 - 2015

2010 - 2015

Associate Professor

Bursa Uludağ University, Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi

2009 - 2010

2009 - 2010

Assistant Professor

Bursa Uludağ University, Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi

2006 - 2009

2006 - 2009

Research Assistant PhD

Bursa Uludağ University, Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi

2002 - 2006

2002 - 2006

Research Assistant

Bursa Uludağ University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Managerial Experience

2020 - 2021

2020 - 2021

Head of Department

Bursa Uludağ University, Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi

2010 - 2021

2010 - 2021

Fakülte Kurulu Üyesi

Bursa Uludağ University, Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

2015

2015

TURKISH ELEMENTARY TRAINEE TEACHERS PERCEPTIONS OF THE GREENHOUSE EFFECT

ŞENYURT S.

OXIDATION COMMUNICATIONS, vol.38, no.1, pp.279-286, 2015 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier identifier

2014

2014

Turkish Primary Students' Perceptions of Geography

ŞENYURT S.

JOURNAL OF GEOGRAPHY, vol.113, no.4, pp.160-170, 2014 (SSCI) identifier identifier

2013

2013

TURKISH GEOGRAPHY PROSPECTIVE TEACHERS PERSPECTIVE AND ATTITUDE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Ozel A., Senyurt S., Ozturk M., Ozel E.

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, vol.14, pp.1273-1282, 2013 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier identifier

2007

2007

The fifth grade primary school students' perception of precipitation types and formation

Alkis S.

EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.7, no.26, pp.27-38, 2007 (SSCI) Sustainable Development identifier

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Kültürel Miras Akademik Başarı Testi (KMABT): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Demir Y., Şenyurt S.

Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi, vol.5, no.2, pp.279-298, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

2012

2012

Project of Seven Colour Seven Culture and Its Possible Reflections to Education

Şenyurt S.

Global Education Review, vol.1, no.2, pp.45-55, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

2010

2010

Misconception in Geography

Öztürk M., Alkış S.

Geographical Education, vol.23, pp.54-63, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

2009

2009

The Attitudes of Teacher Trainees Towards Life Knowledge and Social Studies Teaching Course

GÜLEÇ S., ŞENYURT S.

Bulgarian Journal of Science and Education Policy (BJSEP), vol.3, no.1, pp.105-121, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

2009

2009

Sınıf öğretmeni adaylarının coğrafya ile ilgili algılamaları

Öztürk M., Şenyurt S.

İlköğretim Online, vol.8, no.3, pp.782-797, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

2009

2009

Turkish geography trainee teachers' perceptions of geography

Alkis S.

INTERNATIONAL RESEARCH IN GEOGRAPHICAL AND ENVIRONMENTAL EDUCATION, vol.18, no.2, pp.120-133, 2009 (ESCI) identifier identifier

2009

2009

How do Turkish eighth grade students conceptualise sustainability.

Petersen J. F. , Alkış S.

European Journal of Education Studies, vol.1, no.1, pp.67-74, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

2008

2008

Education for Sustainable Development in Turkey

Alkış S.

Internationale Schulbuchforschung/International Textbook Research, , vol.30, no.2, pp.597-608, 2008 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2007

2007

İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin nem kavramını algılamaları üzerine bir çalışma

Alkış S.

İlköğretim Online, vol.6, no.3, pp.333-343, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

2007

2007

Coğrafya eğitiminde yükselen paradigma: Sürdürülebilir bir dünya.

Alkış S.

Marmara Coğrafya Dergisi, no.15, pp.55-64, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

2007

2007

Sustainable development in opinions of primary student teachers and pre-service teacher education in Turkey.

Alkış S., Öztürk M.

Geographiedidaktische Forschungen, no.42, pp.134-143, 2007 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2007

2007

İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin rüzgâr kavramını algılamaları.

Alkış S.

Marmara Coğrafya Dergisi, vol.16, pp.131-140, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

2007

2007

İşbirlikli öğrenme yönteminin sosyal bilgiler derslerinde öğrenci başarısına etkisi.

Avşar Z., Alkış S.

İlköğretim Online, vol.6, no.2, pp.197-203, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

2007

2007

Sınıf öğretmeni adaylarının sosyal bilgiler derslerinde çoklu zekâ alanlarını kullanabilmelerine yönelik görüşleri

Doğan Y., Alkış S.

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.20, no.2, pp.327-339, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

2006

2006

The Opinion of Primary School Students on Social Studies Course

ŞENYURT S., GÜLEÇ S.

İlköğretim Online (elektronik), vol.5, no.1, pp.7-22, 2006 (Scopus)

2006

2006

İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin mevsimlerin oluşumuyla ilgili fikirlerinin incelenmesi.

Alkış S.

Marmara Coğrafya Dergisi, no.14, pp.121-136, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

2006

2006

İlköğretim öğrencilerinin yağış kavramını algılama biçimleri.

Alkış S.

İlköğretim Online, vol.5, no.2, pp.126-140, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

2006

2006

Sınıf öğretmeni adaylarının Avrupa Birliği ülkelerini haritada konumlandırma becerileri

Alkış S.

İlköğretim Online, vol.5, no.2, pp.25-34, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

2006

2006

Okulöncesi öğretmenliği programlarında coğrafya derslerinin gerekliliğinin irdelenmesi

Ünlü M., Alkış S.

Marmara Coğrafya Dergisi, no.14, pp.17-28, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

2006

2006

İlköğretim Öğrencilerinin Bulut Kavramını Algılamaları Üzerine Bir Araştırma

Alkış S., Güleç S.

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, no.13, pp.113-124, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

2005

2005

İlköğretim öğrencilerine göre bulut ve yağmur ilişkisi

Şenyurt S.

Marmara Coğrafya Dergisi, no.12, pp.51-64, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

2005

2005

Ülkemiz koşullarında tarihi çevre eğitiminin önemini ve gerekliliğini arttıran etkenler.

Alkış S., Oğuzoğlu Y.

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.2, pp.347-361, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

2005

2005

İlköğretim öğrencilerinin tarihi çevre bilgisinin değerlendirilmesi.

Alkış S., Oğuzoğlu Y.

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.1, pp.23-46, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

2004

2004

Öğretmenlerin Sınıf Ortamında Kullandıkları Davranış Değiştirme Stratejileri

GÜLEÇ S., ŞENYURT S.

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.17, no.2, pp.247-266, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

2003

2003

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Müze Gezilerinin İletişimsel Boyutu

GÜLEÇ S., ŞENYURT S.

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.17, no.1, pp.63-78, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2013

2013

Zamanda Yolculuk Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Bağlamında Bir Tarihsel Çevre Farkındalığı Çalışması

ŞENŞEKERCİ E., ŞENYURT S.

Uludağ Üniversitesi III. Bilgilendirme ve AR-GE Günleri, Bursa, Turkey, 12 - 14 November 2013, pp.386

2013

2013

Etkinliklerle Uzaktaki Arkadaşlarım Ünitesi

Şenyurt S., Çelik B., Birgül K., Azap S.

Uludağ Üniversitesi III. Bilgilendirme ve AR-GE Günleri , Bursa, Turkey, 12 - 14 November 2013

2013

2013

Ülkemizde Sosyal Bilgiler Eğitimi Alanında Yapılan Yüksek Lisans Tezlerinin İncelenmesi

Şenyurt S., Azap S.

Uludağ Üniversitesi III. Bilgilendirme ve AR-GE Günleri, Bursa, Turkey, 12 - 14 November 2013

2012

2012

21. Yüzyıl için Daha Sürdürülebilir Toplumlar

Şenyurt S.

Uludağ Üniversitesi II. Bilgilendirme ve AR-GE Günleri, Bursa, Turkey, 13 - 15 November 2012, pp.206

2012

2012

İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Derslerdeki Başarı Düzeylerinin Birbirleriyle İlişkisi.

Şenyurt S., Kuzu K.

21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 September 2012, pp.574

2009

2009

An important component of sustainable future: education of values

GÜLTEKİN F., ŞENYURT S.

International Congress on Intercultural Dialogue and Education, Bursa, Turkey, 8 - 11 October 2009

2007

2007

Elementary pre-servise teachers’ understandings of physical geography concepts.

Atasoy E., Alkış S.

International Symposium on Geography (GeoMed 2007) , Antalya, Turkey, 5 - 08 June 2007, pp.15

2007

2007

Turkish elementary pre-service teachers’ ideas about the greenhouse effect

Alkış S., Atasoy E.

International Conference “Global Changes and Problems – Theory and Practice”, Sofija, Bulgaria, 20 - 22 April 2007, pp.220-227 Sustainable Development

2006

2006

İlköğretim öğrencilerinin rüzgârların esme yönünün gösterildiği şekilleri algılama biçimleri.

Alkış S.

XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla, Turkey, 13 - 15 September 2006, pp.392-395

2005

2005

Bursa’da turizm bağlamında tarihi ve kültürel çevre kavramı

Alkış S.

1. Bursa Turizm Sempozyumu , Bursa, Turkey, 30 September - 02 October 2005, pp.420-426

2005

2005

İlköğretim birinci kademe sosyal bilgiler ders kitaplarının coğrafi kavramlar açısından incelenmesi.

Alkış S.

XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi , Denizli, Turkey, 28 - 30 September 2005, pp.976-979

2003

2003

İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersi Coğrafya Konularına Yönelik Görüşlerinin İçerik Analizi

ŞENYURT S., GÜLEÇ S.

Gazi Üniversitesi XII. Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 18 October 2003, pp.315-337

2003

2003

Öğretmenlerin Sınıf Ortamında Kullandıkları Davranış Değiştirme Stratejileri

GÜLEÇ S., ŞENYURT S.

Gazi Üniversitesi XII. Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 18 October 2003, pp.24

Books & Book Chapters

2024

2024

Social Studies Student-Teachers' Views on the Integrations between Primary Social Studies Content And Primary Mathematics Content.

Şenyurt S., Temel H., Bakır M.

in: The Science and Educution at the Beginning of the 21st Century in Turkey. , Kenan Mortan,İlia Hristov,Olga Strelova,Zdravka Kostova, Editor, St.Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.412-421, 2024

2014

2014

The Survey of Primary School Teachers’ Value Orientations in Terms of Different Variables (Bursa City Sample).

Şenyurt S., Şentürk Leylek B., Mutlu N., Akyürek Ç.

in: The Science and Educution at the Beginning of the 21st Century in Turkey, Kenan Mortan,İlia Hristov,Olga Strelova,Zdravka Kostova, Editor, St.Kliment Ohridski, Sofija, pp.383-389, 2014

2014

2014

Five Year Old Children’s Conceptions of Precipitation

Şenyurt S., Sarı Uğurlu B.

in: The Science and Educution at the Beginning of the 21st Century in Turkey, Kenan Mortan,İlia Hristov,Olga Strelova,Zdravka Kostova, Editor, St.Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.390-402, 2014

2013

2013

The Importance of Value Based Geography Education

Şenyurt S.

in: The Science and Educution at the Beginning of the 21st Century in Turkey, Olga Strelova,İlia Hristov,Kenan Mortan,Penka Peeva,Rıza Sam,Neslihan Sam,Elena Galay,Emin Atasoy, Editor, St.Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.34-41, 2013

2013

2013

A study of mobile communication networks among elementary pre-service teaching students (a case study).

Gürsakal N., Şenyurt S., Bayram Arlı N.

in: The Science and Educution at the Beginning of the 21st Century in Turkey. , Olga Strelova,İlia Hristov,Kenan Mortan,Penka Peeva,Rıza Sam,Neslihan Sam,Elana Galay,Emin Atasoy, Editor, St. Kliment Ohridski, Sofija, pp.276-287, 2013

2013

2013

Education for Sustainable Development through Fieldwork in Geography Lessons.

Şenyurt S.

in: The Science and Educution at the Beginning of the 21st Century in Turkey, Olga Strelova,İlia Hristov,Kenan Mortan,Penka Peeva,Rıza Sam,Neslihan Sam,Elana Galay,Emin Atasoy, Editor, St.Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.153-163, 2013

2009

2009

Sosyal Bilgilerde Kavram Öğretimi

Şenyurt S.

in: Sosyal Bilgiler Öğretimi, Mustafa Safran, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.67-90, 2009

2008

2008

Coğrafya Öğretiminde İnceleme Gezileri ve Arazi Çalışmaları

Şenyurt S.

in: Coğrafya Öğretiminde Yöntem ve Yaklaşımlar, Ramazan Özey,Ali Demirci, Editor, Aktif yayınevi, İstanbul, pp.77-106, 2008

Supported Projects

Mobility Activity

2013 - 2013

2013 - 2013

Erasmus Programme

Lecturing

Klaipeda University, Lithuania

2010 - 2010

2010 - 2010

Erasmus Programme

Lecturing

Blagoevgrad "Neofit Rilski Güney Bati Üniversitesi, Bulgaria

Awards

December 2014

December 2014

UBYT

Tübitak

December 2007

December 2007

UBYT

TübitakCitations

Total Citations (WOS): 39

h-index (WOS): 3