Sürdürülebilir Bir Dünya için Coğrafya Eğitimi


Şenyurt S.

Aktif Yayınevi, İstanbul, 2009

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2009
  • Publisher: Aktif Yayınevi
  • City: İstanbul
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

ÖNSÖZ

 

Sürdürülebilir kalkınma için eğitimin öneminin geniş kitlelerce kabul edilmesi  BM’in 2005-2014 yılları arasındaki süreyi “Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim Onyılı” olarak ilan etmesiyle gerçekleşmiştir. Günümüzde dünya genelinde birçok eğitim kurumu, eğitim programlarına sürdürülebilirliği içerecek şekilde nasıl yeniden yön verilebileceği konusu üzerinde çalışmaktadır. Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim Onyılı’nın temel vizyonunu ise, herkesin sürdürülebilir bir geleceğin ve olumlu toplumsal dönüşümün gerektirdiği değerleri, davranışları ve hayat tarzlarını öğrenme fırsatının olduğu bir dünya oluşturmaktadır.Elbette ki, sürdürülebilir kalkınma için eğitimde disiplinlerarası bir yaklaşım ön planda olmalıdır. Bununla beraber, coğrafya eğitiminin sürdürülebilir kalkınma için eğitime büyük katkısı ile ilgili olarak şimdiden büyük bir farkındalık mevcuttur ve sürdürülebilir kalkınma için eğitimde coğrafya öğretmenlerine büyük bir sorumluluk düşmektedir. Coğrafya eğitimi, bireylerin doğa ile uyum içinde bir arada yaşayabilmesi için çok önemli olan bilgi, beceri, değer ve tutumların geliştirilmesini sağlayarak BM Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim Onyılı’nın amaçlarına ulaşma konusunda fazlasıyla katkıda bulunabilir.

 

Buradan hareketle çalışmada, ilk olarak sürdürülebilir kalkınma kavramının netleştirilmesine çalışılmış ve bu kavramın tarihsel gelişim sürecine yer verilmiştir. İkinci bölümde, sürdürülebilir kalkınma için eğitimin gerekliliği, bu eğitim programının bileşenleri ve anahtar kavramları incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise, genel olarak coğrafya eğitiminin sürdürülebilir kalkınma için eğitime katkısı üzerinde durulmuş ve bu bağlamda Coğrafya Dersi Öğretim Programı (2005) incelenerek, bu programın sürdürülebilir kalkınma için eğitimde dikkat çeken özelliklerine yer verilmiştir.