Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Okuldan Memnuniyet Düzeyleri ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişki

4. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi FMGTEK 2023, Bursa, Turkey, 18 May 2023

Ortaokul Fen Öğretim Programındaki Çevre Eğitimi İçerikli Kazanımlara ve Çevre Etiğine Yönelik Öğretmen Görüşleri

4. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi(FMGTEK2023), Bursa, Turkey, 18 May 2023

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİMYASAL ATIKLAR VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

14. INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS (UBAK2022), Ankara, Turkey, 20 August 2022, pp.22-23 Sustainable Development

Teknofest yarışmalarına hazırlanan 6. sınıf öğrencilerinin görüşlerinin incelenmesi

2nd International Conference on Educational Technplogy and Online Learning ICETOL 2022, ÖREN, Turkey, 23 June 2022

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji ve Kaynakları Hakkındaki Bilgileri

7. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi'nde (UKEK 2021), Nevşehir, Turkey, 24 September 2021

Popüler Bilim Dergisi Kaynaklarının Yaşam Temelli Soruları Çözmeye Etkisi.

3. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, Bursa, Turkey, 30 September - 03 October 2021

Meslek Yiiksekokulu Ogrencilerinin Yaş ve Aile Faktörlerine Gore Girislmcllik Egilimlerinin incelenmesi

(UMYOS 2019) 8. International Vocational Schools Symposium, Sinop, Turkey, 11 - 13 June 2019, vol.1, pp.434-445

Fen Bilgisi Öğretmen adaylarının denklemleri anlama düzeylerinin belirlenmesi

UFBMEK 2018 13.Ulusal Matematik Eğitimi ve Fen Bilimleri Kongresi, Turkey, 4 - 06 November 2018

Öğretmen Adaylarının Fizik/Kimya Derslerinin Öğretiminde Materyal Tasarlamaya Yönelik Öz Değerlendirmeleri

International Conference onScience, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, 12 - 14 April 2019, pp.655-656

Investigation of Engineering Design Skills of High School Students: Electromagnet Example

International Conference onScience, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, İzmir, Turkey, 12 - 14 April 2019, pp.376-377

Science Teachers’ Perspective on metal-nonmetallicconcept: A Qualitative Study

7th World Conference on Educational Sciences WCES 2015, Atina, Greece, 5 - 07 February 2015

Determination of Science Teacher Candidates' Views on Electronic waste Pollution

5th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, WCLTA 2014, Prague, Czech Republic, 29 - 31 October 2014, vol.186, pp.261-268 Sustainable Development identifier

The Views Of The Nursing Students About The Medical Wastes And Their Effects On The Environmental And Human Health

5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, Italy, 5 - 08 February 2013, vol.116, pp.1472-1476 Sustainable Development identifier

A research on the retention of the experiments done in science and technology course for primary school students

Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER), CYPRUS, 8 - 11 February 2012, vol.47, pp.717-721 identifier

The views of teacher candidates on the project management competencies

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.5677-5681 Sustainable Development identifier

The level of understanding of elementary education students' some chemistry subjects

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.4868-4871 identifier identifier

The effect of pre-service science teachers' prior experiences on their interests about chemistry experiments

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.4863-4867 identifier identifier

A theoretical search on metal -ligand interaction mechanism in corrosion of zinc in acidic media

NATO Advanced Study Institute (ASI) on metal -ligand interaction in molecular-, nano-, micro- and macro- systems in complex environments, Cetraro, Italy, 5 September - 12 May 2002

Books & Book Chapters

Opınıons of Scıence Teacher Candıdates on General Chemıstry Courses in Dıstance Educatıon

in: Current Research in Education - 2022, Onur Hazal, Halil Taş, Editor, Gece Publishing, Ankara, pp.201-214, 2022

A Case Study on Chemıcal Waste And Envıronmental Pollutıon: Scıence Teacher Students

in: International Research in Educational Sciences, Erdal Bay, Editor, Serüven yayınevi, İzmir, pp.167-184, 2022

DETERMINATION OF SCIENCE TEACHER CANDIDATES' LEVELS OF INTERPRETATION OF GRAPHICAL INSTRUMENTS: AN EXAMPLE OF PROJECTILE MOTION

in: Current Research in Education - 2022, Onur Zahal, Halil Taş, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.1-15, 2022

Determınatıon of Scıence Teacher Candıdates’ Levels of Interpretatıon of Graphıcal Instruments: an Example of Projectıle Motıon

in: Current Research in Education - 2022, ONUR HAZAL,HALİL TAŞ, Editor, GECE PUBLISHING, Ankara, pp.1-15, 2022

The Applcability of Home Experiments in Distance Education and Students' Views on Home Experiments

in: Research & Reviews in Educational Sciences, Onur ZAHAL,Kübra Dilek TANKIZ, Editor, Gece Publishing, Ankara, pp.69-88, 2022

EXAMINATION OF SCIENCE EDUCATION STUDENTS’KNOWLEDGE OF WEAK INTERACTIONS BETWEENCHEMICAL SPECIES

in: CurrentResearches inEducationalSciences, Assoc Prof. Dr. Harun Şahin, Assoc. Prof. Dr. Ruhi İnan, Editor, Ivpe Cetinje, Montenegro, Montero, pp.132-144, 2020

Examination of High School Students’xx Real Life Chemistry Problem SolvingSkills within the Scope of Understanding the Problem and Making aSolution Plan

in: Theory and Practice in Social Sciences, Marin RUSEV, Recep EFE, Emin ATASOY, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.128-134, 2019

Science Teachers’ Perspective on Metal-Nonmetallic Concept: A Qualitative Study

in: Recent Researches in Education, Recep Efe, Irina Koleva and Emin Atasoy, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, pp.593-601, 2018

Investigation of Experimentation Knowledge and Skills ofSecondary School Students

in: Current Trends in Educational Sciences, Recep Efe,Irina Koleva,Emin Atasoy,Violeta Kotseva, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESSSOFIA  2017ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESSSOFIA  2017, Sofya, pp.305-311, 2017

Genel Kimya Bölüm 28

in: Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınıf Öğretmenliği, Prof. Dr. Sefer Ada, Doç. Dr. Z. Nurdan Baysal, Editor, Alan Bilgisi Yayınları, Ankara, pp.801-816, 2014

Kimyada Özel Konular

in: Fen Bilgisi Öğretmenlik Alan Bilgisi, Prof. Dr. Ahmet Afyon, Editor, Alan Bilgisi Yayınevi, Ankara, pp.365-385, 2013

Genel Kimya IV (Organik Kimya)

in: Fen Bilgisi Öğretmenlik Alan Bilgisi, Prof. Dr. Ahmet Afyon, Editor, Alan Bilgisi Yayınları, Ankara, pp.343-362, 2013

Certain Theoretical Calculations of Substituted 4-(Phenyldiazenyl) Benzene-1,3-Diol Derivatives and Investigation on Correlations With Those Experimantal Values

in: Education and Science in a Globalizing World a case study of Turkey, Ilia Christov, Recep Efe, Emin Atasoy, Editor, Paradigma, Sofya, pp.333-349, 2012

Determining Knowledge Level of Pre-Service Teachers on Nanoscience and Nanotechnology

in: Education and Science in a Globalizing World a case study of Turkey, Ilia Christov, Recep Efe, Emin Atasoy, Editor, Paradigma, Sofya, pp.288-297, 2012

Metrics

Publication

73

Citation (WoS)

39

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

53

H-Index (Scopus)

3

Project

2
UN Sustainable Development Goals