Publications & Works

Articles Published in Other Journals

AVRUPA BİRLİĞİ DÜZEYİNDE YÖNETİŞİM VE SİYASAL TERİTORYALİTE

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.23, no.2, pp.809-831, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Uyum Açısından Türkiye’de Hâkim Önüne Çıkarılma Hakkı

Selcuk Universitesi Hukuk Fakultesi Dergisi, vol.28, no.2, pp.543-573, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

BİO-SOSYOLOJİK KURAM İTİBARIYLA AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ankara Avrupa Calismalari Dergisi, vol.18, no.2, pp.535-556, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Evaluation of European Union Law in the Perspective of Bio-Sociological Theory

ANKARA AVRUPA CALISMALARI DERGISI-ANKARA REVIEW OF EUROPEAN STUDIES, vol.18, no.2, pp.535-556, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

5901 Sayılı Türk Vatandaşlık Kanunundaki Bazı Boşluklar

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, vol.74, no.1, pp.373-387, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIK KANUNUNDAKİ BAZI BOŞLUKLAR

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, vol.75, no.1, pp.373-387, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

SOME SPACES IN TURKISH CITIZENS 'LEGISLATION NO. 5901

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY LAW FACULTY-HUKUK FAKULTESI MECMUASI, vol.74, no.1, pp.373-387, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Türkiye le Suriye Arasındaki Krizin Hatay Bölgesi Üzerindeki Etkileri

Alternatif Politika, vol.5, no.3, pp.324-340, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

AVRUPA GÜVENLİK VE SAVUNMA SİSTEMİNDE NATO DIŞLANIYOR MU?

Stratejik Araştırmalar Dergisi, vol.3, no.5, pp.91-102, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Üye Adaylığının Topluluklar Yargısı Açısından Geçerliliği

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, vol.60, no.4, pp.195-211, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Avrupa Birliği ne Üye Devletler Tarafından İnsan Haklarının İhlal Edilmesi Durumunda Öngörülen Yaptırımlar

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.53, no.1, pp.89-115, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Kopenhag Zirvesi Sonuç Bildirgesi’xxnin Türkiye Cumhuriyeti-Avrupa Birliği İlişkileri İtibarıyla Değerlendirilmesi

ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF POLITICAL SCIENCES-SIYASAL BILGILER FAKULTESI DERGISI, vol.0, no.31, pp.59-79, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Avrupa Birliği nde Üye Devletler Tarafından İnsan Haklarının İhlal Edilmesi Durumunda Öngörülen Yaptırımlar

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, vol.53, no.1, pp.89-116, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Batı Avrupa Birliği nin Uluslararası Hukuk Kişiliği

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Dergisi, pp.89-110, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

GÜNCEL GELİŞMELER BAĞLAMINDA TÜRKİYE - AVRUPABİRLİĞİ İLİŞKİLERİ: TAM ÜYELİKLE SONUÇ: LANMAYANDİPLOMATİK GÖRÜŞMELER

Uluslararası X.Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, Bursa, Turkey, 8 - 10 October 2018, pp.143-153

Uluslararası Hukuk Açısından Holanda-Almanya Krizi

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul, Turkey, 15 March 2017

Suriye deki Çatışmaların Uluslararası Hukuk Açısından Analizi

VIII. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi 2016, Bursa, Turkey, 28 - 29 November 2016

Uluslararası Hukuk ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti İç Hukuku Açısından Ayrımcılıkla Mücadele

Platform AGORA-BAL-GÖÇ AB Projesi Bildirisi, Bursa, Turkey, 08 June 2016, pp.33-44

Geri Kabul Anlaşması Hukuki Altyapısı ve Uygulamalar

Türkiye'de Göç Konferansı-TASAM, İstanbul, Turkey, 20 - 22 April 2016

Avrupa Savunma ve Güvenlik Perspektifinde Türkiye-Bulgaristan İlişkileri

Balkanlar’xxdaki Türk Kültürü’xxnün Dünü-Bugünü-Yarını, Bursa, Turkey, 26 - 28 October 2001, pp.237-258

Books & Book Chapters

Diplomasi Tarihi 1

DORA Basım-Yayın Dağıtım Ltd. Şti. 2020Basım-Yayın Dağıtım Ltd. Şti, Bursa, 2020

1945-1955 Soğuk Savaş’xxın İlk Yıllarında Diplomasi: Arap İsrail Savaşı 1948

in: Diplomasi Tarihi II, Barış Özdal - R. Kutay Karaca, Editor, Dora, Bursa, pp.345-348, 2019

Avrupa Toplulukları’nın Kurulması

in: Diplomasi Tarihi II, Barış ÖZDAL, R. Kutay KARACA, Editor, Dora Yayınları, Bursa, pp.287-288, 2019

Batı Avrupa Birliğinin Kuruluşu

in: Diplomasi Tarihi II, Barış ÖZDAL, R. Kutay KARACA, Editor, Dora Yayınevi, Bursa, pp.277, 2019

Uluslararası Hukuk

Dora Yayınevi, Bursa, 2018

Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri: Hukuki Bir Analiz

in: Avrupa Birliğinin Uluslararası İlişkileri ve Türkiye, İlhan Sağsen, Mehmet Dalar, Editor, Orion Kitabevi, Ankara, pp.235-250, 2018

Türkiye Cumhuriyeti Devleti İle Avrupa Birliği Arasında Akdedilen Geri Kabul Anlaşması’xxnın Yaratabileceği Sonuçların Analizi

in: Uluslararası Göç ve Nüfus Hareketleri Bağlamında Türkiye, Barış Özadal, Editor, Dora Yayınevi, Bursa, pp.299-313, 2018 Sustainable Development

Diplomatik Yetki Kullanan Kişiler ve Kurumlar

in: Diplomasi Tarihi-I, Barış ÖZDAL, Kutay KARACA, Editor, Dora, Bursa, pp.50-51, 2017

Diplomasi Temsilcilikleri

in: Diplomasi Tarihi -I, Barış ÖZDAL, Kutay KARACA, Editor, Dora, Bursa, pp.51-57, 2017

Geri Kabul Anlaşması'nın İçeriği ve Yaratabileceği Sorunlar

in: Prof Dr Mehmet GENÇ e Armağan, Prof.Dr. Kamuran REÇBER, Doç.Dr. Barış ÖZDAL, Yrd.Doç.Dr. Zeynep ÖZGENÇ, Editor, Dora Yayınevi, Bursa, pp.4780, 2016

Diplomasi

in: Diplomasi Tarihi I, Barış ÖZDAL, R. Kutay KARACA, Editor, Dora yayınevi, Bursa, pp.25-52, 2015

Türkiye İle Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşma

in: Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri Siyaset Diplomasi ve Hukuk, Mehmet DALAR, Mehmet Emin DUSAK, Nihal TEKİN, Editor, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Basımevi, Bolu, pp.79-88, 2015

Diplomasi ve Konsolosluk Hukuku

Dora Yayınları, Bursa, 2011

Avrupa Birliği Mevzuatı

Alfa Aktüel, Bursa, 2005