NATO Kurucu Andlaşması 5. Maddesinin Saldırı Fiili Açısından Analizi


Reçber K.

Diplomasi Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.2, pp.1-10, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Diplomasi Araştırmaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.1-10
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Öz

Uluslararası kamu hukuku sisteminde etkin bir hukuk kişisi olan Kuzey Atlantik Örgütü (NATO), Kurucu Andlaşması’nın kendisine tanıdığı yetkiler ve getirdiği sorumluluklar kapsamında eylemde bulunmakta veya işlemler tesis etmektedir. NATO, bu yetkileri kullanırken ve bu sorumluluklara muhatap olurken elbette uluslararası kamu hukuku normlarına (özellikle Birleşmiş Milletler mevzuatına) uygun hareket etmek durumundadır. NATO Kurucu Andlaşması’nın 5. maddesi, üye devletlerden biri veya bir kaçının silahlı saldırıya uğraması halinde diğer üye devletlerin saldırıya uğrayan devlet(ler)e nasıl ve ne şekilde yardım yapması gerektiğini düzenlemektedir. NATO Kurucu Andlaşması’nın 5. maddesi özü itibarıyla üye devletlerden biri veya birden fazlasının silahlı saldırıya uğraması halinde ne yapılacağını öngörmektedir. Ancak çalışmanın da ana fikrini oluşturan üye devletlerden birinin diğerine silahlı saldırıda bulunması halinde ne yapılacağı hususunu NATO Kurucu Andlaşması’nın 5. maddesi düzenlememektedir. Çalışmada, bahsettiğimiz bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde, NATO üyesi devletlerin nasıl davranacakları tartışma konusu yapılacaktır.