Ortaklık Mevzuatı İtibarıyla Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu Gerçekve Tüzel Kişilerin Avrupa Toplulukları Yargısında Tam Yargı Davası Açabilmeleri: Yedaş Davası Örneğinde Hukuksal Bir Analiz


REÇBER K.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, vol.62, no.3, pp.269-290, 2007 (Peer-Reviewed Journal)