AB kurucu antlaşması düzenlemeleri itibarıyla AB üyesi devletler arasında ortak dış politika, güvenlik ve savunma konularında bir uzlaşma var mı?


Creative Commons License

Reçber K.

AMME IDARESI DERGISI, vol.35, no.3, pp.113-132, 2002 (SSCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 35 Issue: 3
  • Publication Date: 2002
  • Journal Name: AMME IDARESI DERGISI
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI), TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.113-132
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

l Kasım 1993 tarihinde yürürlüğe giren Avrupa Birliği Kurucu Antlaşması 'mn V, Kısmı ortak dış politika, güvenlik ve savunma konularını düzenlemektedir. AB Kurucu Antlaşması düzenlemeleri itibarıyla bu alanlara yönelik, üye devletler arasında genel anlamda bir uzlaşma sağlanmıştır. Ancak, kimi devletlerin (örneğin Danimarka) bu konularda ulusal çıkarlarını ön planda tutma çabaları, uzlaşmayı olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durum da, bu konulara yönelik uzlaşmanın tam olarak sağlanamadığını göstermektedir. AB Kurucu Antlaşması 'nda yer alan ortak dış politika, güvenlik ve savunma konuları klasik devletler hukuku karakterindedir. Üye devletler, bu konulara ilişkin egemenlik yetkilerinden feragatte bulunmamışlardır. Yine üye devletler, bu konularda büyük boyutlarda oybirliği ile karar tesis etmeyi amaçlayarak veto yetkisini korumak istemektedirler. Bu anlamda da, ortak dış politika, güvenlik ve savunma konuları Avrupa Toplulukları Adalet Divanı 'mn yargı yetkisine konulmamıştır.