Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

ANTIFUNGAL ACTIVITY OF EVERNIA PRUNASTRI, PARMELIA SULCATA, PSEUDEVERNIA FURFURACEA VAR. FURFURACEA

PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, vol.47, no.4, pp.1575-1579, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Epiphytic lichen diversity on Quercus cerris and Q. frainetto in the Marmara region (Turkey)

TURKISH JOURNAL OF BOTANY, vol.36, no.2, pp.175-190, 2012 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Three lichenized fungi new to Turkey

MYCOTAXON, vol.112, pp.389-392, 2010 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Bursa ili Büyükorhan ve Harmancık ilçelerinin likenleri üzerinde taksonomik incelemeler

Biological Diversity and Conservation, vol.13, no.3, pp.305-313, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Changes of photosynthetic pigment content in lichens collected from urban and rural localities in Bursa province

Journal of Biological and Environmental Sciences, vol.13, no.38, pp.65-69, 2019 (Other Refereed National Journals)

Changes of Photosynthetic Pigment Content in Lichens Collected from Urban and Rural Localities in Bursa Province

Journal of Biological & Environmental Sciences, vol.13, no.38, pp.65-69, 2019 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Epiphytic lichen diversity on Quercus pubescens Willd. in Bursa province

Biological Diversity and Conservation, vol.12, no.2, pp.51-56, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Responses of epiphytic lichen diversity on Quercus frainetto to traffic density in the city of Bursa (Turkey)

Journal of Biological Environmental Sciences, vol.13, no.37, pp.55-64, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Lichenized and Lichenicolous Fungi Records From Kazdağı (Balıkesir, Turkey)

Mantar Dergisi/The Journal of Fungus, vol.9, no.1, pp.39-49, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Lichenized and Lichenicolous Fungi Records from Kazdağı (Balıkesir, Turkey)

Mantar Dergisi (The Journal of Fungus), vol.9, no.1, pp.39-49, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Comparison of photosynthetic pigment contents in lichen samples were collected from different localities in Bursa

Journal of Biological & Environmental Sciences, vol.11, no.33, pp.121-127, 2017 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

LİKAD 2011 Uludağ Araştırma Gezisinden Liken Kayıtları

Liken Araştırmaları Derneği Bülteni, vol.1, pp.4-8, 2012 (National Non-Refereed Journal)

The diversity of lichen and lichenicolous fungi on Quercus taxa found in the Marmara region Turkey

Biological Diversity and Conservation, vol.4, no.2, pp.204-223, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Investigations on the bark pH and epiphytic lichen diversity of Quercus taxa found in Marmara Region

Journal of Applied Biological Sciences, vol.5, no.1, pp.27-33, 2011 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Additional Lichen Records From The Western Black Sea Region of Turkey

ACTA BOTANICA HUNGARICA, vol.52, no.12, pp.159-175, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Additions to Lichen Flora of Zonguldak Province

Journal of Biological and Environmental Sciences, vol.3, no.7, pp.1-6, 2009 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

The epiphytic lichens on Anatolian black pine Pinus nigra Arnd subsp pallasiana Lamb Holmboe in Mt Uludag Bursa Turkey

Journal of Applied Biological Sciences, vol.3, no.2, pp.157-161, 2009 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Taxonomic investigations on the epiphytic lichens on Quercus sp of Uludag Bursa Turkey

Journal of Biological and Environmental Sciences, vol.3, no.7, pp.17-24, 2009 (Other Refereed National Journals)

Herbaryum örneği bazı likenlerde lakkaz aktivitesinin incelenmesi

TLT Bülteni, vol.7, pp.20-23, 2009 (National Non-Refereed Journal)

Some lichen records from Quercus vulcanica forests around Yukarı Gökdere (Isparta, Turkey)

Journal of Biological & Environmental Sciences, vol.1, no.3, pp.121-126, 2007 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Lichen records from Southeast and East Anatolian region (Turkey)

Journal of Biological & Environmental Sciences, vol.1, no.1, pp.15-22, 2007 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Hemerobik Elemanlar Olarak Likenler

Türk Liken Topluluğu Bülteni, 2006 (Other Refereed National Journals)

Uluabat Gölü Halilbey Adası'ndan yeni liken kayıtları

TLT Bülteni, vol.2, pp.5-6, 2006 (National Non-Refereed Journal)

Lichens of Gemlik İznik Mudanya and Orhangazi Districts in Bursa Province Turkey

Turk J Bot, vol.29, no.3, pp.243-250, 2006 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Floristic Lichen Records from Isparta and Burdur Provinces

Turkish Journal Of Botany, vol.29, no.3, pp.243-250, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

Lichen records from the alpine region of Uludağ Olympus mountain in Bursa Turkey

Turkish Journal Of Botany, vol.28, no.3, pp.299-306, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development identifier

Lichens from the western part of the Black Sea region of Turkey

ACTA BOTANICA HUNGARICA, vol.45, no.12, pp.167-180, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Lichens in the North East regions of Cyprus

FEDDES REPORTERİUM, vol.110, pp.455-463, 1999 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

New Floristic Records For The Various Grid Squares From The Lichen Flora of Turkey

OT SİSTEMATİK BOTANİK DERGİSİ, vol.5, no.2, pp.93-98, 1998 (Other Refereed National Journals)

Adana ve Hatay İllerine Ait Bazı Liken Türleri

OT SİSTEMATİK BOTANİK DERGİSİ, vol.5, no.1, pp.97-102, 1998 (Other Refereed National Journals)

Distribution of epiphytic lichens and sulphur dioxide SO2 pollution in the city of Bursa

Tr.J. of Botany 21: 211- 215, vol.21, 1997 (Other Refereed National Journals)

Umbilicaria crustulosa Ach Frey nin antimikrobiyal aktivitesi üzerine bir araştırma

Ekoloji Çevre Dergisi, vol.24, pp.21-24, 1997 (Refereed Journals of Other Institutions)

Spil Dağı ndan Manisa Bazı Saksikol ve Terrikol Liken Türleri

Ot Sistematik Botanik Dergisi, vol.4, 1997 (National Non-Refereed Journal) Sustainable Development

Crustose lichens of the Western Part of the Turkish Republic of Northern Cyprus

Turkish Journal Of Botany, vol.19, no.5, pp.555-558, 1995 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Batı Bölgesi Makrolikenleri Üzerine Taksonomik İncelemeler

Turkish Journal Of Botany, vol.18, no.3, pp.187-191, 1994 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gemlik Mudanya Sahil Şeridi Likenleri

Turk J of Botany, vol.16, no.2, pp.247-251, 1992 (Other Refereed National Journals)

Uludağ ın Kabuksu ve Dalsı Likenleri Üzerinde Bir Araştırma

Doğa Tr. J. of Botany, vol.16, 1992 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Quercus petraea (Uludağ - Bursa) Ormanında Epifitik Liken Dağılımı Üzerinde Mikroklimatik Koşulların Etkisi.

I. Uluslararası Bitki Biyolojisi Kongresi (IConPB-2018), 10-12 Mayıs 2018, Konya, Turkey., 10 - 12 May 2018 Sustainable Development

Quercus petraea (Uludağ-Bursa) Ormanında Epifitik Liken Dağılımı Üzerinde Mikroklimatik Koşulların Etkisi

1st International Congress on Plant Biology (IConPB 2018), Konya, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.29 Sustainable Development

Lobaria pulmonaria, Peltigera elisabethae ve Peltigera praetextata’xxnın antioksidan kapasitesinin belirlenmesi.

Internetional Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), 26-27 April 2018, Ankara, Turkey. Abstract book, p.1276., 26 - 27 April 2018

Farklı lokalitelerden toplana Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale’xx in Fotosentetik pigment içeriği.

II. Ulusal Biyoloji Bitki Fizyolojisi Sempozyumu (Uluslararası katılımlı), 31 Ağustos - 3 Eylül 2016, Mersin, Türkiye., Turkey, 31 August - 03 September 2016

Bursa İlinde farklı lokalitelerden toplanan liken örneklerinin fotosentetik pigment içeriğinin karşılaştırılması.

II. Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempopzyumu (Uluslararası katılımlı), 31 Ağustos-3 Eylül 2016, Mersin, Türkiye, Bildiri kitabı, s.66., Turkey, 31 August - 03 September 2016

Likenlerin antimikrobiyal özellikleri.

Uludağ Üniversitesi, Bilgilendirme ve ARGE Günleri, 11-13 Kasım 2014, Bursa, Türkiye, Turkey, 11 - 13 November 2014

Likenlerin Antimikrobiyal Özellikleri

Uludağ Üniversitesi, Bilgilendirme ve ARGE Günleri, Bursa, Turkey, 11 - 13 November 2014, pp.1

Apoptosis inducing effect of Usnea filipendula Stirt. in breast cancer cells in vitro.

EACR-23, 5-8 July 2014, Munich, Germany, European Journal of Cancer 50, Suppl. 5,60., 5 - 08 July 2014 Sustainable Development

Apoptozis-inducing effect of Usnea filipendula Stirt. in breast cancer cells in vitro

23rd Biennial Congress of the European Association for Cancer Research, Munich, Germany, 5 - 08 July 2014, pp.60 Sustainable Development

Parmeliaceae familyasına ait bazı liken türlerinin toplam fenol ve antioksidan aktivite değerleri.

22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir, Türkiye, Bildiri özet kitabı, s. 371, Turkey, 23 - 27 June 2014

Meme ve akciğer kanser hücre soylarında farklı liken türlerinin sitotoksik / aoptotik etkileri.

22. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir, Türkiye, Bildiri özet kitabı, s. 321., Turkey, 23 - 27 June 2014 Sustainable Development

Biyoaktif özellikli usnik asidin Ramalina ve Usnea cinslerinde HPLC yöntemi ile belirlenmesi.

Uludağ Üniversitesi, Bilgilendirme ve ARGE Günleri, 12 - 14 Kasım 2013, Bursa, Türkiye, s. 179., Turkey, 12 - 14 November 2013

Biyoaktif Özellikli Usnik Asitin Ramalina ve Usnea cinslerinde HPLC yöntemi ile belirlenmesi

Uludağ Üniversitesi, Bilgilendirme ve ARGE Günleri, Bursa, Turkey, 12 - 14 November 2013, pp.179

Ramalina cinsine ait antimikrobiyal özellik gösteren üç liken türünün kromatpgrafik analizi.

Kromatografi 2013 Kongresi, 19 - 22 Haziran 2013, Bursa, Türkiye, Özetler Kitabı, s. 132., Turkey, 19 - 22 June 2013

Liken Biyoçeşitliliği Açısından Uludağ’xxın Önemi

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu, 22- 23 Mayıs 2013, Marmaris,Muğla, Türkiye, s.145 - 148., Turkey, 22 - 23 May 2013

Liken Biyoçeşitliliği Açısından Uludağ’ın Önemi

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu, Muğla, Turkey, 22 - 24 May 2013, pp.145-148

Usnea filipendula Stirt in Farklı Kanser Hücreleri Üzerindeki Sitotoksik Apoptotik Etkileri

IV. Multidisipliner Kanser Araştırma Kongresi, 13-16 Aralık 2012, Bursa, Türkiye, Turkey, 13 - 16 December 2012 Sustainable Development

Olası Anti - Kanser İlaç Kaynağı Likenler

Uludağ Üniversitesi II. Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, 13-15 Kasım 2012, France, 13 - 15 November 2012 Sustainable Development

Potansiyel Antioksidan Kaynağı Olarak Likenler

Uludağ Üniversitesi II. Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, 13-15 Kasım 2012, France, 13 - 15 November 2012

Potansiyel Antioksidan Kaynağı Olarak Likenler

Uludağ Üniversitesi II. Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, Bursa, Turkey, 13 - 15 November 2012, pp.229

Olası Anti-Kanser İlaç kaynağı: Likenler

Uludağ Üniversitesi, Bilgilendirme ve ARGE Günleri, Bursa, Turkey, 13 - 15 November 2012, pp.228 Sustainable Development

Ultrasonic Assisted Extraction of Antioxidant Compounds from Lichens and their Antioxidant Properties

8th Aegean Analytical Chemistry Days, 12 - 16 September 2012, France, 12 - 16 September 2012

Parmelia sulcata nın Farklı Kanser Hücreleri Üzerindeki Sitotoksik Apoptotik Etkileri

21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül 2012, İzmir, Türkiye, France, 3 - 07 September 2012 Sustainable Development

Bazı Dalsı ve Yapraksı Liken Türlerinde Toplam Fenol ve Antioksidan Kapasite Tayini

21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül 2012, İzmir, Türkiye, France, 3 - 07 September 2012

Uludağ ın Liken Çeşitliliği

Uludağ’ın Biyolojik Çeşitliliği ve Önemi Paneli, France, 09 April 2012

Uludağ’ın Liken Çeşitliliği

Uludağ’ın Biyolojik Çeşitliliği ve Önemi Paneli, Bursa, Turkey, 09 April 2012, pp.1

Likenlerde Toplam Fenol ve Antioksidan Aktivite Tayinleri

Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, 15-16 Kasım 2011, France, 15 - 16 November 2011

Likenlerde Toplam Fenol ve Antioksidan Aktivite Tayinleri

Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, Bursa, Turkey, 15 - 16 November 2011, pp.98

Evernia Prunastri L ACH Ekstresinin Bazı Bitki Fungal Patojenleri Üzerindeki Antifungal Etkisinin Araştırılması

20. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21 -25 Haziran 2010, Denizli, Türkiye, Denizli, Turkey, 21 - 25 June 2010

Kaz Dağı (Edremit - Balıkesir) Milli Parkı’xx ndan Liken Kayıtları

20. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21–25 Haziran 2010, France, 21 - 25 June 2010 Sustainable Development

Kaz Dağı (Edremit–Balıkesir) Milli Parkı’ndan Liken Kayıtları

20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Denizli, Turkey, 21 - 25 June 2010, pp.410 Sustainable Development

Lichens as biomonitors of Uludag Mountain BURSA TURKEY

10 th International Balkan Workshop on Applied Physics, Constanta, Romania, 6 - 08 July 2009 Sustainable Development

The Beta Radioactivity Measurements in Lichens of Katırlı Mountain Bursa Turkey

10 th International Balkan Workshop on Applied Physics, Constanta, Romania, 6 - 08 July 2009 Sustainable Development

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Likenlerine Katkılar

18. Ulusal Biyoloji Kongresi, Aydın, Turkey, 26 - 30 June 2006, pp.108

A Chorological Investigation on Foliaceous Lichens of Uluborlu Isparta Surroundings

Second International Scientific Conference, Al-Azhar Bulletin of Science, Egypt, 17 - 20 March 1998

Spil Dağı ndan Manisa Bazı Saksikol ve Terrikol Liken Türleri

Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi II. Spil Fen Bilimleri Kongresi, Manisa, Turkey, 23 - 25 October 1997 Sustainable Development

Isparta (Batı Toroslar) ve Çevresi Florasına Ait Bazı Örnekler

I. Kızılırmak Fen Bilimleri Kongresi, Kırıkkale, Turkey, 14 - 16 May 1997, vol.1, pp.1-10 Creative Commons License

The lichen flora of Kapıdağ Peninsula

Plant Life In Southwest and Central Asia, İzmir, Turkey, 21 - 28 May 1995, vol.1, pp.472-478

Books & Book Chapters

Bitki Fizyolojisi

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2020

Bitki Fizyolojisi

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2017

Türkçe liken adları

in: Türkiye likenleri listesi, John, V, Türk A., Editor, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayını, pp.1-831, 2017

Bitki Fizyolojisi

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2013

Bitki Fizyolojisi

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2010

Bitki Fizyolojisi

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2009

Bitki Fizyolojisi

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2006

Genetik

Güneş Yayınevi, İstanbul, 1992