Parmeliaceae familyasına ait bazı liken türlerinin toplam fenol ve antioksidan aktivite değerleri.


ORAN S., ŞAHİN S., ÖZTÜRK Ş. , DEMİR C., BARDAKÇIOĞLU Ç.

22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir, Türkiye, Bildiri özet kitabı, s. 371, Turkey, 23 - 27 June 2014

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey