Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Evaluation of Secondary Educational Visual Arts Program Outcomes According to Teacher's Opinions In Terms of Sustainability

5. Uluslararası İstanbul Modern Bilimsel Araştırmalar Kongresi, İstanbul, Turkey, 9 - 11 July 2023, pp.139-140 Creative Commons License Sustainable Development

Dijital Vatandaşlık Öğretim Materyallerinin Sistematik Analizi

3 rd International Conference on Educational Technology and Online Learning – ICETOL 2023, Balıkesir, Turkey, 20 - 23 May 2023, pp.214 Creative Commons License Sustainable Development

Kolografi Tekniğinde Alternatif Arayışlar Ve Uygulama Örnekleri

9 th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE, Adana, Turkey, 9 - 11 October 2022, pp.552-553 Creative Commons License Sustainable Development

ALTERNATIVE APPROACHES in COLLAGRAPHY TECHNIQUE: An EXPERIMENTAL RESEARCH

6. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CURRENT DEVELOPMENTS IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND SOCIAL SCIENCES, Malatya, Turkey, 16 September 2022

Sanatta Yer Değiştiren Organlar ya da Organsız Sanat

3.ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Ankara, Turkey, 05 May 2021

ÇAĞDAŞ SANATTA BİR ROMANTİK DURUŞ: DORA BUDOR

FEBTS- IV. ULUSLARARASI FELSEFE, EĞİTİM SANAT VE BİLİM TARİHİ SEMPOZYUMU, Muğla, Turkey, 15 - 19 April 2021

GÜNÜMÜZ SERGİLEME VE ÜRETİM OLANAKLARIYLA RENK ALAN RESMİNİ ÇÖZÜMLEMEK

FEBTS- IV. ULUSLARARASI FELSEFE, EĞİTİM SANAT VE BİLİM TARİHİ SEMPOZYUMU, Muğla, Turkey, 15 - 19 April 2021

Türk Sanat Ortamında ’İş ve İstihsal Sergisi’

24. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MEDIEVAL and TURKISH PERIOD ARCHAEOLOGY AND ART HISTORY STUDIES UOTK2020, Nevşehir, Turkey, 7 - 09 October 2020, pp.28-30

Lisans Düzeyi Sanat Eğitiminde Alternatif Seramik Pişirim Teknikleri Ve Öğretim Yöntemleri: BirDurum Çalışması

VII. INTERNATIONAL EURASION EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS EJER2020, Eskişehir, Turkey, 10 - 13 September 2020

1950-1970 SANAT ORTAMINDA “İŞ VEİSTİHSAL SERGİSİ

3. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 31 October - 02 November 2019

Selçuklu sanatında ikonografi ve plastik etkileri üzerine yorumlanması

III. AKDENİZ SEMPOZYUMU-2019, Mersin, Turkey, 31 October 2019, vol.3

ANASANAT ATÖLYE SEÇİMLERİ VE TUTUMLAR BAĞLAMINDA TEMEL TASARIM DERSİNİ DEĞERLENDİRMEK

1. Uluslararası Bilim Kültür ve Sanat Kongresi, İstanbul, Turkey, 17 - 18 October 2019, pp.174

Acadêmie Julian ve Cumhuriyet Döneminde Acadêmie Julian'a Gönderilen Ressamlar

Uluslararası Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Sempozyumu UBEST 2019, İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2019

Klinik danişmanlik modeli ile bir sinif öğretmeni adayini fen öğretimine hazirlama süreci ve paydaşlarin rolleri

Uluslararası Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi (UNESAK 2018), Balıkesir, Turkey, 26 - 28 October 2018

Okulumun Gürültü Haritası

VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 11 - 13 May 2018

Gürültüden Kirlenmiş bir Okul” Çocuk Resimlerinin Göstergebilimsel Analizi

Uluslararasi Güvenli Okullar, Çalışan Sağliği ve İş Güvenliği Sempozyumu, 3 - 05 May 2018

Çağdaş Sanatta Disiplinlerarasılık:Konu, Malzeme, Sanatçı ve Sergileme

FELSEFE KONFERANSLARI DİZİSİ: IV. KONFERANS, Bursa, Turkey, 20 January 2018

Serendipity, Similarity and Mediation in Basic Design

35th World Congress of the Int’l Society for Education Through Art – INSEA, Daegu, South Korea, 7 - 11 August 2017

Resim Sanatında Gölge Yoluyla İmgesel Anlatım: Kuramsal Bir Çözümleme

II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 3 - 07 May 2017

Lisans Düzeyi Sanat Eğitimi Desen Dersi Uygulamalarında Gölgenin İmgesel Kullanımı Bir Olgubilim Çalışması

Çukurova Üniversitesi I. Uluslararası Sanat Araştırmaları Sempozyumu, Adana, Turkey, 8 - 11 April 2015, pp.211-221

The Opinions of the Secondary School Teachers of Visual Arts on the Curriculum

Anadolu Üniversitesi Anadolu Uluslararası Sanat Eğitimi Sempozyumu USES (ISAE) “Sanat Eğitiminde Dönüşümler”, Eskişehir, Turkey, 14 - 16 May 2014

Görsel Sanatlar Dersi Öğretmen Adaylarının Öğretimde Yansıtıcılığa İlişkin Görüşleri

EJER 2014 / I. Eurasian Educational Research Congress, İstanbul, Turkey, 24 April 2014

THE EFFECTS OF POSTMODERNIST PERSPECTIVES ON ARTS EDUCATION IN THE CONTEXT OF EDUCATION SITUATIONS FORMATION A PHILOSOPHICAL DISCUSSION

Eighth International Conference on Interdisciplinary Social Sciences, United States Of America, 30 July - 01 August 2013

Kuram ve uygulamada çağdaş sanat sözlüğünün sanat eğitimi bağlamında gerekliliği

4th International Conference on New Horizons in Education, ROMA, Italy, 25 - 27 June 2013, vol.3

ÇAĞDAŞ SANAT EĞİTİMİNDE RESİM ÖĞRETİMİNE FENOMENOLOJİK BİR YAKLAŞIM

5. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 06 June 2013

NEW AIMS OF ARTS EDUCATION IN THE CONTEXT OF CONTEMPORARY ART EDUCATION THEORETICIANS

New Issues on Teacher Education/ Öğretmen Yetiştirmede Yeni Eğilimler Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 9 - 11 May 2013, pp.47

Epikürizm Felsefesi ve Sanat Kuramlarıyla İlişkisi

IFAS-International Fine Arts Symposium / Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu, Konya, Turkey, 20 October 2011, pp.92-97

THE OBJECT SPACE RELATIONSHIP IN THE ART OF 20TH CENTURY

InSea World Congress, Budapest, Hungary, 25 June 2011, pp.121

Space as a Concept in Art From Ancient Greek to Today

Sixth International Conference on the Arts in Society, Berlin, Germany, 09 May 2011, pp.37

ÇAĞDAŞ TÜRK SANATINDA BİR KADIN SANATÇI HALE TENGER

4th International Women As a Category of Science, Malatya, Turkey, 04 May 2011, vol.1

Books & Book Chapters

Sanatta Yer Değiştiren Organlar ya da Organsız Sanat

in: Current Debates on Social Sciences 6: Multidisciplinary Studies, CEYLAN Alpaslan, KARACAGİL Zeynel, BOZGUN Şafak, TOPTAŞ Koray, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.112-123, 2021

Disciplinarity in Contemporary Art Course

NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ., Ankara, 2020

SANAT EĞİTİMİNDE UYGULANABİLECEK ALTERNATİF SERAMİK PİŞİRİM TEKNİKLERİ

in: EĞİTİM BİLİMLERİNDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR, Dilara Demirbulak, & Murat Yiğit, Editor, LIVRE DE LYON, Lyon, pp.25-52, 2020

KÜLTÜRLERARASI BAĞLAMDA TÜRKİYE’DE ARAZİ SANATI UYGULAMALARI

in: GÜZEL SANATLARDA AKADEMİK ÇALIŞMALAR, Prof. Dr. Hüseyin Bülent Akdeniz, Editor, LIVRE DE LYON, Lyon, pp.81-99, 2020

Interdisciplinarity as an Instructing Approach: Assembling

in: Empowering Education: Research, Theory and Practice, Şakir ÇINKIR, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.103-131, 2020

Understanding Jean Dubuffet: A Praxistic Perspective

in: Première de couverture à faire onlineLes nouveaux aspects de la francophonie à Bursa: Langue Culture, AYLA GÖKMEN, Editor, Éditions universitaires européennes, Paris, pp.289-309, 2019

Metrics

Publication

83

Citation (WoS)

4

H-Index (WoS)

1

Project

4

Thesis Advisory

8

Open Access

20
UN Sustainable Development Goals