Publications & Works

Articles Published in Other Journals

NÖROPAZARLAMA YAKLAŞIMLARINI SIGMUND FREUD'UN YAPISAL ZİHİN MODELİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRMEK

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.21, no.82, pp.771-783, 2022 (Other Refereed National Journals)

KURUMSAL REKLAMLARDA KÜLTÜREL KOD KULLANIMININ GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ: "İSTİKLÂLİN SESİ" REKLAM FİLMİ ÖRNEĞİ

NEW ERA INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL RESEARCHES, vol.7, no.12, pp.124-139, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Semiotic Analysis of The Using Turkish National Anthem in Corporate Advertisements: The Case of "The Voice of Independence" Commercial Film

Kabulünün 101. Yılında İstiklâl Marşı ve Milli Şairimiz Mehmed Âkif Ersoy Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 March 2022, pp.89-90

Books & Book Chapters

Sosyal Medyada Siyasi Söylem: Siyasi Liderlerin Twitter Kullanımları

in: Sosyal Medyada Dil ve İletişim: Retorik, Söylem ve İkna, Yıldırım Ali, Editor, Nobel Bilimsel Eserler, Ankara, pp.263-280, 2021

Nörobilimin Pazarlama ile İlişkisi: Nöropazarlama Üzerine Kavramsal Bir Bakış ve Nöroetik Tartışmalar

in: İletişim Etiği Kavramlar, Olgular ve Tartışmalar, Zeynep Burcu Şahin, Editor, Literatürk Academia, İstanbul, pp.347-383, 2019