Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SİYASİ AKTÖRLERİN AFET DÖNEMLERİNDE MEDYADAKİ GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜN SİYASAL HALKLA İLİŞKİLER PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve İnovasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 24 - 25 December 2022, vol.2, pp.1244-1256

Semiotic Analysis of The Using Turkish National Anthem in Corporate Advertisements: The Case of "The Voice of Independence" Commercial Film

Kabulünün 101. Yılında İstiklâl Marşı ve Milli Şairimiz Mehmed Âkif Ersoy Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 March 2022, pp.89-90

Books & Book Chapters

Nöropazarlama ve Kamu Politikaları

in: Nöropazarlama Kavram ve Teori, Bayır Talha,Akel Gökhan, Editor, Nobel Bilimsel Eserler, Ankara, pp.225-242, 2022

Pazarlamada Hikâye Anlatıcılığı

in: Yeni Nesil Pazarlama Yaklaşımları, Aytuğ Mermer Üzümlü, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.211-234, 2022

Genişletilmiş Gerçeklik ve Çevre Güvenliği

in: Genişletilmiş Gerçeklik Teknolojileri ve Güvenlik Uygulamaları: Ciddi Oyun, Simülasyon, Sanal, Artırılmış ve Karma Gerçeklik Teknolojileriyle, Hamit Erdal, Editor, Kriter Yayınevi, İstanbul, pp.169-190, 2022

Sosyal Medyada Siyasi Söylem: Siyasi Liderlerin Twitter Kullanımları

in: Sosyal Medyada Dil ve İletişim: Retorik, Söylem ve İkna, Yıldırım Ali, Editor, Nobel Bilimsel Eserler, Ankara, pp.263-280, 2021

Nörobilimin Pazarlama ile İlişkisi: Nöropazarlama Üzerine Kavramsal Bir Bakış ve Nöroetik Tartışmalar

in: İletişim Etiği Kavramlar, Olgular ve Tartışmalar, Zeynep Burcu Şahin, Editor, Literatürk Academia, İstanbul, pp.347-383, 2019

Metrics

Publication

11

Citiation (TrDizin)

1
UN Sustainable Development Goals