KURUMSAL REKLAMLARDA KÜLTÜREL KOD KULLANIMININ GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ: "İSTİKLÂLİN SESİ" REKLAM FİLMİ ÖRNEĞİ


Gökgül A. N.

NEW ERA INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL RESEARCHES, vol.7, no.12, pp.124-139, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Hedef kitlesiyle iletişim kurmak ve imaj oluşturmak gibi önemli amaçları olan kurumsal reklamların son yıllarda kültürel kodlardan sıkça faydalandığı görülmekte olup bu yöntemle markaların tüketicilerle duygusal bağ kurmayı hedeflediği değerlendirilmektedir. Aynı kültüre mensup toplumların çeşitli kültürel kodları benzer biçimde anlamlandırıyor oluşu, markaların kurumsal reklamlardaki kültürel kod kullanımını arttırmalarına neden olmaktadır. Bu bağlamda, sahip olduğu bütün özelliklerle birlikte Türk milletinin en önemli ortak değeri olan İstiklâl Marşınadaçok çeşitli alanlarda rastlamak mkündür. Söz konusu alanlardan birisi olarak değerlendirilen kurumsal reklamlar, millîve manevi değerleri sıklıkla konu edinen ve özellikle topluma bu değerler üzerinden ulaşmaya çalışan uygulamalardandır.Türkiye’nin önde gelen marka ve şirketlerininİstiklâl Marşı’nadaha ziyade millî bayramlar için hazırlanan kurumsal reklam filmlerinde yer verdiği görülmektedir. Ancakİstiklâl Marşı’nın 12 Mart 1921’dekikabulünün 100. yıl dönümünde Türkiye’nin güçlü şirket ve markaları içerisinden yalnızca THY’nin (Türk Hava Yolları)bir reklam filmi hazırladığı dikkat çekmektedir. Çeşitli kurum, kuruluş, siyasi aktör ve gruplar tarafından günün anlam ve önemine yönelik birtakım kısa filmler hazırlanarak yayınlanmış olsa da, THYülkenin önemli markaları arasından bu konuda ayrışmaktadır. Daha önce birçok reklam filminde İstiklâl Marşı’na yer veren THYtarafından İstiklâl Marşı’nın kabulünün 100. Yılına özel olarak hazırlanan reklam filmi “İstiklâl‘in Sesi” adındadır. Çalışmada, İstiklâl Marşı’ndan yola çıkan veçeşitli kültürel kodlar üzerine inşa edilen bureklam filmi,sahip olduğu özellikler nedeniyle Roland Barthes’ın göstergebilim anlayışı ve çözümleme tekniklerinden faydalanılarak analiz edilmektedir. Reklam filminin çözümlenmesinde göstergebilimsel yöntem esas alınırken; reklam filminin anlatı yapısı, genel betimlemesi vekültürel kodlarınanalizide yapılmaktadır.