Education Information

Education Information

 • 2003 - 2006 Doctorate

  Georgia State University, Eğitim Fakültesi, Early Childhood Education Department, United States Of America

 • 1999 - 2002 Postgraduate

  Bursa Uludağ University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1990 - 1995 Undergraduate

  Middle East Technical University, Faculty Of Education, Ortaöğretim Fen Ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2006 Doctorate

  Understanding of earth and space science concepts: Strategies for concept building in elementary teacher preparation

  Georgia State University, College of Education, Early Childhood Education

 • 2002 Postgraduate

  Aday öğretmenlerin geçmişte aldıkları fen deneyimlerinin, fen bilgisi dersinde kendilerine olan güvenlerini belirlemesi

  Bursa Uludağ University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English