Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The prevalence of gastric precancerous lesions and helicobacter pylori, a single center data

International INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-22, ÜSKÜP, Macedonia, 18 - 19 March 2022

Çölyak hastalığında HLA haplotiplerinin sıklığı ve testlerin kullanımı (SB055-133)

18. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 7. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi ve 12. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Bursa, Turkey, 3 - 06 March 2022

Karaciğer Nakli Hastalarında Latent Tüberküloz Yaklaşımı.

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 11. Kongresi Transplantasyon 2016, Konya, Turkey, 13 - 15 October 2016 Sustainable Development

Karaciğer Nakli Sonrası Düşük Dozda Üçlü İmmunsupresif Tedavinin Etkinliği.

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 11. Kongresi, Konya, Turkey, 13 - 15 October 2016

İleri Yaşta Bir Morgagni Hernisi Olgusu

27. Ulusal Gastroentereroloji Haftası, Turkey, 24 - 28 November 2010

UÜTF Karaciğer Nakli Deneyimi: İlk 100 Olgu.

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 10. Kongresi Transplantasyon Bodrum 2014, Muğla, Turkey, 15 - 18 October 2014

UÜTF Karaciğer Nakli Deneyimi İlk 100 Olgu

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği X. Kongresi, TRANSPLANTASYON 2014, Muğla, Turkey, 15 - 18 October 2014, pp.92-93

Böbrek Nakli Alıcı Adaylarında Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopi Bulguları

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği IX. Kongresi Transplantasyon, Turkey, 26 - 29 September 2012

MARJİNAL DONOR KARACİĞER NAKLİNDE ERKEN GREFT DİSFONKSİYONU VE MORTALİTE

Türkiye organ nakli kuruluşları koordinasyon derneği IX.kongresi, Turkey, 26 - 29 September 2012

Böbrek Nakli Alıcılarında Karaciğer Fonksiyon Bozukluğu

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği IX. Kongresi Transplantasyon, Turkey, 26 - 29 September 2012

Uludağ Üniversitesi karaciğer nakli deneyimi İlk sonuçlar

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği VII. Kongresi, Uluslararası Katılımlı Transplantasyon 2010, S17, 13, 14-17 Ekim, Eskişehir, 2010., Turkey, 14 - 17 October 2010

Kronik İshal ve Sistemik Mastosidoz

26.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Ankara, Turkey, 14 - 18 October 2009

Acil serviste Dahiliye konsültasyonları

6. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi “1st European Day of Internal Medicine”, Antalya, Turkey, 14 - 19 September 2004

Books & Book Chapters

B-3.Alkolik Hepatit

in: GASTROİNTESTİNAL ACİLLER, Kayhan Meral Akdoğan, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.391-401, 2021

Metrics

Publication

71

Citation (WoS)

122

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

118

H-Index (Scopus)

5

Citation (Scholar)

5

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

1

Project

2

Thesis Advisory

5

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals