Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Evaluation of Micafungin Use in Children

MIKROBIYOLOJI BULTENI, vol.54, pp.120-134, 2020 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Investigation of vancomycin resistant Enterococcus faecium outbreak in neonatal intensive care unit

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE, vol.7, no.12, pp.5342-5347, 2014 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Nosocomial infections in neonatology clinic and neonatal intensive care unit

TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS, vol.46, no.4, pp.302-307, 2011 (SCI-Expanded) identifier identifier

Candida infections in non-neutropenic children after the neonatal period

EXPERT REVIEW OF ANTI-INFECTIVE THERAPY, vol.9, no.10, pp.923-940, 2011 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Pandemic H1N1 influenza infections in 2009

TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS, vol.45, pp.31-36, 2010 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier identifier identifier

Antipyretic Effect of Ketoprofen

INDIAN JOURNAL OF PEDIATRICS, vol.76, no.3, pp.287-291, 2009 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Pulmonary actinomycosis

INDIAN JOURNAL OF PEDIATRICS, vol.76, no.2, pp.236-238, 2009 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Tularemia in Children

INDIAN JOURNAL OF PEDIATRICS, vol.75, no.11, pp.1129-1132, 2008 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Septic pulmonary embolism in a child

INDIAN PEDIATRICS, vol.45, no.5, pp.415-417, 2008 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Round pneumonia in children

INDIAN JOURNAL OF PEDIATRICS, vol.75, no.5, pp.523-525, 2008 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Management of thoracic empyema in children

PEDIATRIC SURGERY INTERNATIONAL, vol.18, no.1, pp.21-23, 2002 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Novel Coronavirus 2019 Infections Current Status

GUNCEL PEDIATRI-JOURNAL OF CURRENT PEDIATRICS, vol.18, no.1, pp.125-139, 2020 (ESCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Kızamık Enfeksiyonu ve Korunma

Klinik Tıp Pediatri Dergisi, vol.12, no.1, pp.5-12, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Anesthesia/Surgery and Vaccination

JOURNAL OF PEDIATRIC INFECTION, vol.13, no.4, 2019 (ESCI) Sustainable Development identifier

Point-of-care Tests in Pediatric Infectious Diseases Practice

JOURNAL OF PEDIATRIC INFECTION, vol.13, no.3, pp.171-173, 2019 (ESCI) Sustainable Development identifier

Standardized Infection Ratio (SIR)

JOURNAL OF PEDIATRIC INFECTION, vol.13, no.2, pp.121-123, 2019 (ESCI) identifier identifier

Routine Diagnosis of Mycoplasma pneumoniae the Infection

JOURNAL OF PEDIATRIC INFECTION, vol.12, no.2, 2018 (ESCI) identifier

Fever; Definitions in Clinical Practice

JOURNAL OF PEDIATRIC INFECTION, vol.12, no.1, pp.40-41, 2018 (ESCI) identifier identifier

Procalcitonin as a Acute Phase Reactant

JOURNAL OF PEDIATRIC INFECTION, vol.11, no.4, pp.196-197, 2017 (ESCI) identifier

Etanercept Use in Pregnancy and Approach to the Newborn

JOURNAL OF PEDIATRIC INFECTION, vol.11, no.3, pp.150-152, 2017 (ESCI) identifier

Acute Phase Reactants (Erythrocyte Sedimentation Rate, CRP)

JOURNAL OF PEDIATRIC INFECTION, vol.11, no.1, pp.53-55, 2017 (ESCI) identifier identifier

Serologic Diagnostic Clues in a Newborn Infant with Congenital Toxoplasmosis

JOURNAL OF PEDIATRIC INFECTION, vol.10, no.4, pp.162-163, 2016 (ESCI) identifier

Evaluation of Deep Neck Infections in Childhood

JOURNAL OF PEDIATRIC INFECTION, vol.9, no.3, pp.114-121, 2015 (ESCI) Sustainable Development identifier identifier

X-Ray-evaluation

JOURNAL OF PEDIATRIC INFECTION, vol.9, no.1, pp.49-51, 2015 (ESCI) identifier

Recurrent Pneumonia in Children

JOURNAL OF PEDIATRIC INFECTION, vol.4, no.2, pp.56-59, 2010 (Scopus)

Çocuklarda nörobruselloz Üç vaka takdimi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, no.47, pp.46-49, 2004 (Scopus)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kalça Apsesi ile Başvuran Tüberküloz Olgusu

15. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 25 March 2022

Sinüzite Sekonder Gelisen Beyin Apsesi: Olgu Sunumu

15. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 25 March 2022

Pott's Puffy Tümörü ve Orbital Abse: Bir Olgu Sunumu

18. Ulusal Uludağ Pediatri Kış Kongresi, Bursa, Turkey, 13 - 16 March 2022

Ewing Sarkomlu Hastada Granülomatöz Hastalık

18. Ulusal Uludağ Pediatri Kış Kongresi, Bursa, Turkey, 13 - 16 March 2022

Çoklu İlaç Dirençli Gram Negatif Bakteriyemili Olguların Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi

13. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, Turkey, 26 September - 04 October 2020

Artritli Çocuk Olguların Değerlendirilmesi 9 Yıllık Retrospektif Çalışma

34. Ankem Akılcı Antibiyotik Kullanımı Kongresi Ardından, Muğla, Turkey, 1 - 05 May 2019

Nekrotizan Pnömoni ve Komplike Parapnömonik Efüzyonlu Olgu

12. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Turkey, 27 March - 31 August 2019

Tüberküloz Lenfadenit Olgu Sunumu

12. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Turkey, 27 - 31 March 2019 Sustainable Development

Kandidemili Olguların Değerlendirilmesi

12. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Turkey, 27 - 31 March 2019

Tüberkülozu Taklit Eden Sarkoidoz Olgusu

12. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Turkey, 27 - 31 March 2019

Metilmalonik Asidemi Tanılı Bir Olguda Candida pelliculosa Fungemisi

12. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Turkey, 27 - 31 March 2019

Fare Isırığına Bağlı Neonatal Sepsis

15. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, Turkey, 10 - 13 March 2019

Kedi Tırmığı Hastalığı

15. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, Turkey, 10 - 13 March 2019

Tuberculosis Verrucosa Cutis: Olgu Sunumu

15. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, Turkey, 10 - 13 March 2019 Sustainable Development

Brodie Apsesi

15. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, Turkey, 10 - 13 March 2019

Lenfadenopatili Çocukların Değerlendirilmesi: Altı Yıllık Çalışma

11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 4 April - 08 August 2018

Prevalence of nasopharyngeal pneumococcal carriage in adolescents and young adults in Turkey.

The 10th Congress of the World Society for Pediatric Infectious Diseases (WSPID 2017), 2 - 05 December 2017

Prevalence of nasopharyngeal pneumococcal carraige in adolescents and young adults in Turkey

10th World Congress of World Society for Pediatric Infectious Diseases (WSPID 2017), 2 - 05 December 2017

Early impact of universal single dose varicella vaccine on hospitalization in Turkey VARICOMP Study 2008 2015

34th Annual Metting of the European Society of Pediatric Infectious Disease Congress, Brighton, United Kingdom, 10 - 14 May 2016 Sustainable Development

Prevalance serogroup distribution and risk factors of meningococcal carriage in adolescents and young adults in Turkey

34th Annual Metting of the European Society of Pediatric Infectious Disease Congress, Brighton, United Kingdom, 10 - 14 May 2016

Effectivenes of universal single dose varicella vaccine on cause of hospitalization in Turkey VARICOMP Study 2008 2015

34th Annual Metting of the European Society of Pediatric Infectious Disease Congress, Brighton, United Kingdom, 10 - 14 May 2016 Sustainable Development

Nosocomial infections in the paediatric intensive care unit and mortality three years experience

34th Annual Metting of the European Society of Pediatric Infectious Disease Congress, Brighton, United Kingdom, 10 - 14 May 2016

Pediatrik hastada antibiyotik kullanım prensipleri

31. ANKEM Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, Turkey, 4 - 08 May 2016

Yaygın Büllöz İmpetigo Tanılı Bir Olgu Sunumu

12. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, Bursa, Turkey, 13 - 16 March 2016

Brucella Artritli Bir Olgu Sunumu

12. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, Bursa, Turkey, 13 - 16 March 2016

Otit

59. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 14. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Turkey, 4 - 08 November 2015

Plörezi ve Ampiyemler

3. Bursa Pediatri Günleri Kongresi, Turkey, 8 - 10 October 2015

Rotavirus Aşılaması

4. PUADER Kongresi, Turkey, 29 April - 03 May 2015 Sustainable Development

Dünayada kullanılan ama Türkiye de bulunmayan aşılar

9. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Turkey, 5 - 08 April 2015 Sustainable Development

Rutin aşı takvimi için sıradaki aşı Niçin HPV

9. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Turkey, 5 - 08 April 2015 Sustainable Development

Özel Durumlarda Aşılama

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Çocuk Dostları Kongresi, Turkey, 2 - 04 April 2015 Sustainable Development

Routine immunisation schedules in Turkey expanded immunisation schedule

7. Ulusal Çocuk EnfeksiyonHastalıkları Kongresi, Turkey, 27 April - 01 May 2011

Endemic serogroup W135 meningococcal meningitis possibly originated from 2000 and 2001 Hajj epidemics: a prospective study for the aetiology of childhood acute bacterial meningitis in Turkey

17th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases/25th International Congress of Chemotherapy, Munich, Germany, 31 March - 03 April 2007, vol.29 identifier

Books & Book Chapters

Antimikrobiyal Tedavi (39. Bölüm).

in: Current Tanı ve Tedavi Pediatri Kitabı., Enver Hasanoğlu, Aysun Bideci, Elif N. Özmert, Sevcan A. Bakkaloğlu Ezgü, Editor, EMA Tıp Kitabevi Yayıncılık, pp.1150-1169, 2018

Çocuklarda ateş, değerlendirme ve yaklaşım

in: Meslek sevgisi, Bursa Tabip Odası Sürekli Tıp Eğitimi 2016-2018 Dönem Kitabı, Cem Heper, Editor, Rota Barışçı Matbaacılık ve Tanıtımı Hizmetleri A.Ş, pp.261-272, 2018

Çocuklarda Üriner Sistem Enfeksiyonları

in: Çocuk Enfeksiyonlarına Güncel Yaklaşımlar, Somer Ayper, Kara Ateş, Çiftçi Ergin, Tezer Hasan, Editor, Selen Yayıncılık, İstanbul, pp.155-166, 2017

Kabakulak aşısının özellikleri nelerdir?

in: 30 Soruda Aşı, Badur Selim, Camcıoğlu Yıldız, Editor, Selen Yayıncılık, İstanbul, pp.121-128, 2017 Sustainable Development

Kızamıkçık aşısının özellikleri nelerdir?

in: 30 Soruda Aşı, Badur Selim, Camcıoğlu Yıldız, Editor, Selen Yayıncılık, İstanbul, pp.109-120, 2017 Sustainable Development

Kızamık aşısının özellikleri nelerdir?

in: 30 Soruda Aşı, Badur Selim, Camcıoğlu Yıldız, Editor, Selen Yayıncılık, İstanbul, pp.97-108, 2017 Sustainable Development

Çocuklarda döküntülü hastalıklar

in: Çocuklarda Öykü Alma ve Fizik Muayene, Çil Ergün, Bostan Özlem Mehtap, Eren Erdal, Editor, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, pp.49-59, 2016

Sağlıklı çocuklarda aşı takvimi

in: Çocuklarda Öykü Alma ve Fizik Muayene, Çil Ergün, Bostan Özlem Mehtap, Eren Erdal, Editor, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, pp.279-294, 2016

Solunum sistemi muayenesi

in: Çocuklarda Öykü Alma ve Fizik Muayene, Çil Ergün, Bostan Özlem Mehtap, Eren Erdal , Editor, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, pp.91-108, 2016

Burun, sinüs, ağız, orofarinks ve kulak muayenesi

in: Çocuklarda Öykü Alma ve Fizik Muayene, Çil Ergün, Bostan Özlem Mehtap, Eren Erdal, Editor, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, pp.73-82, 2016