Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Tıp Etiği Nereye?

Türkiye Biyoetik Dergisi , vol.1, no.1, pp.4-12, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Which journal indicator to consider when submitting a paper on Public Health area?

16th European Public Health Conference 2023 Our Food, Our Health, Our Earth: A Sustainable Future for Humanity, Dublin, Ireland, 08 November 2023

Geleneksel, Alternatif, Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarına Nasıl Yaklaşmalı?

3. Uluslararası Halk Sağlığı Kongresi, 26 - 30 November 2019

Biyoetiğin sessiz gündemi: Suyun ticarileştirilmesi ve ‘su hakkı’

Tarih ve Kültür Penceresinden Su ve Sağlık İlişkisi – Uluslararası Sempozyum, 10 - 11 June 2019

Preventing defensive medicine of first responders in disaster settings

Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi, 11 - 12 September 2017

Pitfalls and potentials of a new clinical ethics consultation service: An experience from Turkey

International Conferences on Clinical Ethics Consultation, 25 - 27 May 2017

End of life decisions in the Intensive Care Unit opinions of relatives

End of Life Care Symposium. Jointly organized by the Council of Europe and Acıbadem University, 25 October 2016

Knidos un zaferi Artık Hasta yok hastalık var

International Congress for the History of Medicine, 28 - 30 June 2016

Hekim uygulamalarına yönelik yakınmalar Bursa Tabip Odası örneği

18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Konya, Turkey, 5 - 09 October 2015

Books & Book Chapters

Is there a personal responsibility for health?Is there a personal responsibility for health

in: Routledge Handbook of Philosophy and Nursing, Martin Lipscomb, Editor, Routledge, pp.307-317, 2023

Amyotrofik Lateral Skleroz’da Tanı-Tedavi ve Bakım Rehberi.

in: Nöromüsküler Hastalıklar Tanı ve Tedavi Rehberi, Seçil Y, Aksun ZÖ, Uzun N, Karlı N, Uluç K, Oflazer P, Editor, Türk Nöroloji Derneği Yayınları, Ankara, pp.3-18, 2023

İşyeri hekiminin mesleki bağımsızlığı

in: Teoriden Pratiğe İş Yeri Hekimliği, Çımrın AH, Beyan AC, Bahadır H, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.3-11, 2021

Teletıp uygulamalarına etik açısından bir yaklaşım

in: Yaşlılık ve Teletıp Uygulamaları, Kutsa Yeşim Gökçe, Aslan Dilek, Editor, Hangar Yayınları, Ankara, pp.81-85, 2021

Mikroorganizmalarla ortak yaşamımızın tarihi: Sindemi'yi anlamak

in: COVID-19, Ursavaş A, Akalın H, Editor, Medyay yayınları, Bursa, pp.3-11, 2021 Sustainable Development

HEKİMLİK MESLEK AHLAKI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

in: Sağlık Hukukunda Uzman Arabuluculuk, Selda KUTLAY, Şebnem AKİPEK ÖCAL, Editor, Adalet Bakanlığı, pp.71-82, 2020

Tıp Etiği Elkitabı

Türk Tabipleri Birliği, Ankara, 2017

Halk Sağlığı Meslek Ahlakı ve Etik Sorunları

in: Birinci Basamakta Kamu Sağlık Yönetimi El Kitabı, Pala, Kayıhan, Editor, Palme Yayıncılık, pp.397-410, 2015

Episodes in the Encyclopedia

Metrics

Publication

90

Citation (WoS)

237

H-Index (WoS)

12

Citation (Scopus)

266

H-Index (Scopus)

12

Project

6

Thesis Advisory

5

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals