Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çölyak hastalığında HLA haplotiplerinin sıklığı ve testlerin kullanımı (SB055-133)

18. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 7. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi ve 12. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Bursa, Turkey, 3 - 06 March 2022

İleri Yaşta Bir Morgagni Hernisi Olgusu

27. Ulusal Gastroentereroloji Haftası, Turkey, 24 - 28 November 2010

Kronik İshal ve Sistemik Mastosidoz

26.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Ankara, Turkey, 14 - 18 October 2009

Metrics

Publication

48

Citation (WoS)

182

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

206

H-Index (Scopus)

7

Thesis Advisory

13
UN Sustainable Development Goals