Malign assitin tanısında tümör işaretleyicilerinin önemi


DOLAR M. E., GÜREL S., GÜLTEN M., NAK S. G.

Türkiye Klinikleri Gastroenterohepatoloji Dergisi, vol.10, no.3, pp.127-132, 1999 (Peer-Reviewed Journal)