Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The Analysis of the Relations Among Normative Beliefs,Self-Efficacy and Intention to Comply within the Frameof Information Security Policies

”İŞ, GÜÇ” ENDÜSTRI İLIŞKILERIVE İNSAN KAYNAKLARI DERGISI, vol.22, no.1, pp.5-20, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Örgütsel Stres Algısında Cinsiyet Temelli Farklılıklar ve Stres Kaynakları Üzerine Bir Araştırma

Business and Economics Research Journal, vol.10, no.2, pp.483-492, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Bilgi Güvenliğinde Stres Faktörlerinin İş Tatmini Üzerindeki Etkileri: Ar-Ge Merkezi Olan İşletmeler Üzerinde Bir Araştırma

İŞ, GÜÇ ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ VE İNSAN KAYNAKLARI DERGİSİ, vol.20, no.4, pp.91-112, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Örgüt Kültürünün İş Tatmini Üzerindeki Etkileri: Diana C. Pheysey’in Örgüt Kültürü Sınıflandırması Ekseninde Bir Araştırma

BusinessManagement Studies: An International Journal, vol.6, no.4, pp.1053-1070, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

EFQM Mükemmellik Modeli’nin İşletmelerin Stratejik Yeteneklerine Katkısı

Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.16, no.31, pp.237-261, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

The Reasons and Effects of Perceived Conflict on the Performance of Professional Managers in Turkish Family Businesses

The Journal of Industrial Relations Human Resources, vol.18, no.4, pp.163-186, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Effect of Loneliness at Work On the Employee’s Intention to Leave

İŞ GÜÇ ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ VE İNSAN KAYNAKLARI DERGİSİ, vol.16, no.1, pp.38-53, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Effect of Loneliness at Work on the Employees Intention to Leave

İşgüç: Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Performance Feedback: Individual Based Reflections and the Effect On Motivation

Business and Economics Research Journal, vol.2, no.4, pp.115-134, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Analyzing The Relationship Between Signature And Personal Traits: A Research On Managers

İŞ, GÜÇ ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ VE İNSAN KAYNAKLARI DERGİSİ, vol.12, no.3, pp.27-40, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

The Effects Of Job Rotation Practices On Motivation: A Research On Managers In The Automotive Organizations

Business and Economics Research Journal, vol.1, no.3, pp.69-85, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Kazanç Paylaşım Planı

Verimlilik Dergisi, vol.1, pp.79-94, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Davranış Boyutu ile Performans Geribildirim Olgusu ve Süreci

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, vol.62, no.4, pp.141-178, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Yetkinliklere Dayalı İnsan Kaynakları Yönetimi ve Ücretleme Sistemi Üzerine Bir İnceleme

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, vol.8, no.2, pp.233-266, 2007 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Beceriye Dayalı Ücretleme Sistemi

Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.3, no.2, pp.117-139, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Çalışma Yaşamında Kalite

İŞ, GÜÇ ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ VE İNSAN KAYNAKLARI DERGİSİ, vol.5, no.1, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

An Effective Tool for Increasing Training Satisfaction: Corporate Universities

Seventh International Mediterranean Social Sciences Congress (MECAS VII), Budapest, Hungary, 10 - 12 September 2019

The Effects of Training Design Process on Employee’sTraining Satisfaction

VII. UMTEB International Congress On Vocational Technical Sciences, Batumi, Georgia, 5 - 07 July 2019

İşveren Markası Algısının Örgütsel Bağlılık ve Çalışan Performansına Etkisi Üzerine Bir Araştırma

SADAB III. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 20 - 21 April 2019

The Effects of Perceived Role, Career, Goal and Performance Ambiguity on Employee’s Performance

WEI International Academic Conference on BusinessEconomics, Viyana, Austria, 24 - 26 April 2017

The effect of human resource development on the firm growth: Evidence from Turkish automotive industry

West East Institute International European Academic Conference on Business Economics, Rome, Italy, 14 - 16 November 2016

Developing An Employment Practices Assessment Tool: A Longitudinal Study

International Academy Of Management And Business, İstanbul, Turkey, 12 - 14 October 2009

An Organization Development Project Conducted In An Accredited University Hospital To Achive Patient-Focused Care

2.International Conference On Quality In Health Care, Accreditation And Patient Safety, Antalya, Turkey, 20 - 23 February 2008

Eğitim etkinliğinin Ölçümünde İzlenen Değerlendirme Sistemi Üzerine Bir Araştırma

13. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 May 2005

Books & Book Chapters

İş Yerine Gidiş ve Dönüşte Yolda Geçen Zaman: Teorik Bir Değerlendirme

in: İşletme Yönetimi, Nilüfer Rüzgar, Editor, Nobel Yayınevi, Bursa, pp.289-309, 2020

Teknostresin Çalışanların İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkileri

in: İşletme Yönetimi, Nilüfer Rüzgar, Editor, Nobel Yayınevi, Bursa, pp.239-261, 2020

The Effects of Perceived Role, Career, Goal, and Performance Uncertainty on Employee Performance

in: Workforce, Coaching, Mentoring and Counseling: Emerging Research and Opportunities, Jayaranjani Sutha, Editor, IGI Global, pp.170-205, 2019

Chapter 12: The Career Development and Skills of Doctorate Holders in Southeastern European Countries: The Role of Foreign Scientists in a Triple Helix Model

in: Conceiving Migration and Communication in a Global Perspective, Armando Aliu, Ilyas Öztürk, Dorian Aliu and Hakki Cilginoglu, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, pp.142-159, 2019

Stres Yönetimi

Alfa Yayınevi, Bursa, 2011