Örgütsel Değişim Sürecinde Birey Davranışının Yeni Yapı ile Uyumlaştırılmasına Yönelik Bir Saha Çalışması


EROĞLU U., MEYDAN B. , KAYMAZ K. , SAYILAR Y.

16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Turkey, 16 - 18 May 2018

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey