Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

ONOSMA DEMIRIZII (BORAGINACEAE), A NEW SPECIES FROM CENTRAL ANATOLIA, TURKEY

BANGLADESH JOURNAL OF BOTANY, vol.44, pp.261-265, 2015 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Nutlet morphology and its taxonomic significance in the genus Mentha(Lamiaceae) from Turkey

Bangladesh Journal Of Plant Taxonomy, vol.20, no.1, pp.9-18, 2013 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License

Essential Oils of Mentha Species from Marmara Region of Turkey

Journal Of Essential Oil Research, vol.24, no.3, pp.265-272, 2012 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License

New Floristic Records for the Grid Squares B3

Turkish Journal Of Botany, no.25, pp.163-165, 2001 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License

A New Record for the Flora of Turkey

Turkish Journal Of Botany, no.21, pp.247-249, 1997 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License

Articles Published in Other Journals

Rare and Endemic Taxa of Lamiaceae in Turkey and Their Threat Categories

Journal of Scientific Perspectives, vol.3, no.2019, pp.65-80, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Pollen and Achene Morphology of Taraxacum F.H. Wigg. (Asteraceae) Species Distributed Around Bursa

Journal of Scientific Perspectives, vol.2, no.2, pp.85-100, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Chorological and Ecological Investigations on Cheilantoid Ferns in Turkey.

Journal of Biological and Environmental Sciences, vol.2, no.6, pp.83-88, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Antep Fıstıǧı

Uludağ Arıcılık Dergisi, vol.8, no.2, pp.49-51, 2008 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Uluborlu (Isparta) Florası

OT Sistematik Botanik Dergisi (The Herb Journal of Systematic Botany), vol.13, no.2, pp.49-90, 2006 (Other Refereed National Journals)

Türkiye Florasındaki Çeşitli Kareler Için Yeni Floristik Kayıtlar

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , vol.9, pp.11-14, 2005 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

New floristic records for the grid square A2 (Bursa) and B3 (Uluborlu–Isparta Turkey)

OT Sistematik Botanik Dergisi (The Herb Journal of Systematic Botany), vol.10, no.2, pp.169-179, 2003 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Karadeniz Bölgesi Mentha L. (Labiatae) taksonları üzerine Morfolojik bir araştırma

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilim. Ens. Derg. , vol.5, no.3, pp.194-229, 2002 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Differant Morphological Characters of Some Taxon Belonging to the Flora of Turkey

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilim. Ens. Derg. , vol.5, no.3, pp.154-166, 2002 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Centaurea mykalea Hub.-Mor.

The Karaca Arboretum Magazine , vol.6, no.2, pp.81-84, 2001 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Karadeniz Bölgesinde Yayılış Gösteren Mentha L. Taksonları Üzerinde Ekolojik Bir Çalışma

Ot Sistematik Botanik Dergisi , vol.7, no.2, pp.181-207, 2000 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Essential Oils of Mentha Species from Northern Turkey

Journal Essential Oil Research, vol.11, pp.579-588, 1999 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License

A New Record for the Flora of Turkey

Lagascalia, vol.1, no.20, pp.113-115, 1997 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License

New Floristic Records for the Fern Flora of Turkey

Fern Gazette , vol.4, no.15, pp.119-140, 1996 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License

Karadeniz Bölgesi Mentha L. Türleri ile Ilgili Korolojik Bir Çalışma

Ot Sistematik Botanik Dergisi, vol.3, no.2, pp.49-62, 1996 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Türkiye Eǧrelti Florasına Katkılar

Ot Sistematik Botanik Dergisi, vol.3, no.1, pp.25-54, 1996 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Uludaǧ Üniversitesi (Bursa) Kampus Alanı Florası I

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Dergisi, vol.6, no.1, pp.21-45, 1995 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Uludaǧ Üniversitesi (Bursa) Kampus Alanı Florası II

Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Ed. Fak. Dergisi , no.17, pp.3-16, 1994 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Bazı Eǧrelti Türlerinde Yaprak Yapısının Çevre Ile Olan Ilişkisi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.5, no.2, pp.173-179, 1990 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’xxnin Endemik ve Nadir Lamiaceae Taksonları ve Tehlike Kategorileri

II. International Conference on Awareness, Çanakkale, Turkey, 13-15 December, Çanakkale, Turkey, 13 - 15 December 2018, vol.3 Creative Commons License

Bursa ve çevresinde Yetişen Gentiana L. Türlerinin Morfolojik ve Kimyasal Çalışmaları

II. International Conference on Awareness, Çanakkale, Turkey, 13-15 December, Çanakkale, Turkey, 13 - 15 December 2018

Bursa İlinde Yayılışı Olan Scrophularia L. (Scrophulariaceae) Türlerinin Morfolojik ve Anatomik Yönden İncelenmesi

1st International Congress on Plant Biology, Konya, Turkey, 10-12 Mayıs, Konya, Turkey, 10 - 12 May 2018

Bursa’da Yayılış Gösteren Endemik Taraxacum (Asteraceae) Türlerinin Taksonomik Özellikleri

1st International Congress on Plant Biology, Konya, Turkey, 10-12 Mayıs, Konya, Turkey, 10 - 12 May 2018, vol.2, pp.85-100

Screeninig of Plant spesies invading degraded areas with respect to nitrate assimilation capacities

9 th International Symposium on Ecosystem Behavior, Litomysl, Czech Republic, August20-24, 20 - 24 August 2017

Mentha spicata alttürlerinin Fenolik Bileşiklerinin ve Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi

Bitkisel İlaç HammaddeleriToplantısı, Ürgüp, 28 Mayıs-1 Haziran, Ürgüp, Turkey, 28 May - 01 June 2014

Armutlu Yarımadası Bitki Çeşitliliği.

Biyoçeşitlilik Sempozyumu, Muğla, Turkey, 22 - 23 May 2013

Shore and Islands Flora of Uluabat Lake Apolyont

International Symposium 7th Plant Life of South West Asia, Eskişehir, Turkey, 25 - 29 June 2007

Iç Anadolu Eǧreltilerinin Korolojisi

XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, Malatya, Turkey, 4 - 07 September 2002, vol.1, no.101, pp.126

Essential Oils of Mentha Species From Northern Turkey

International Mint Symposium, Seatle, Washington, Washington, United States Of America, 3 - 05 August 1997, vol.22, pp.8 Creative Commons License

Isparta (Batı Toroslar) ve Çevresi Florasına Ait Bazı Örnekler

I. Kızılırmak Fen Bilimleri Kongresi, Kırıkkale, Turkey, 14 - 16 May 1997, vol.1, pp.1-10 Creative Commons License

., Light Microscopic Studies in the Pollen Morphology of Black Sea Region of Mentha Species

Procedings of Secong International Scientific Conference, Cairo, Egypt, 17 - 20 March 1997, vol.1, pp.431-441 Creative Commons License

Batı Karadeniz' de Yayılışı Olan Mentha L. Türleri ile Ilgili Korolojik Bir Çalışma

XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 17 - 20 September 1996, vol.1, no.32, pp.32

Doǧu Karadeniz' de Yayılışı Olan Mentha L. Türleri ile Ilgili Korolojik Bir Çalışma

XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Edirne, Turkey, 6 - 08 July 1994, vol.1, pp.88