Differant Morphological Characters of Some Taxon Belonging to the Flora of Turkey


Creative Commons License

Kaynak G., Kuşaksız G.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilim. Ens. Derg. , vol.5, no.3, pp.154-166, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Çalışmada Türkiye’nin farklı yer ve lokalitelerinden toplanan 79 bitki taksonunun Türkiye Florasına göre göstermiş olduğu farklı morfolojik karakterleri ve lokaliteleri verilmektedir.