Uludaǧ Üniversitesi (Bursa) Kampus Alanı Florası I


Creative Commons License

Kuşaksız G., Kaynak G.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Dergisi, vol.6, no.1, pp.21-45, 1995 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Uludağ Üniversitesi Kampus Alanı Florasının ilk kısmında 56 familya ve 219 cinse ait 252 tür saptanmıştır. Toplam takson sayısı 356 olarak belirlenmiştir.