Uludaǧ Üniversitesi (Bursa) Kampus Alanı Florası II


Creative Commons License

Kuşaksız G., Kaynak G.

Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Ed. Fak. Dergisi , no.17, pp.3-16, 1994 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Uludağ Üniversitesi Kampus Alanı Florasının ikinci kısmında 32 familyaya ait 123 cins ve 194 vasküler bitki türü verilmektedir.