Türkiye Florasındaki Çeşitli Kareler Için Yeni Floristik Kayıtlar


Creative Commons License

Kaynak G., Kuşaksız G., Benlioğlu O., Daşkın R., Yılmaz Ö.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , vol.9, pp.11-14, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Çalışmada 44 takson Türkiye Florası’nda kullanılan kareleme sistemine göre çeşitli kareler için yeni kayıt olarak verilmiştir. Bu taksonlardan 9’u Pteridophyta, 35’i Spermatophyta divizyonuna aittir. Bitki Taksonları Türkiye Florasındaki sıraya göre listelenmiştir.