Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Project LanBe: Development and Effectiveness of anOnline Platform for Elementary School Teachers toSupport Language Skills and Deal with Problem Behaviors,

eacher Educators of Children with Behavior Disorders (TECBD); the Council for Children with Behavioral Disorders (CCBD) Conference, Arizona, United States Of America, 16 - 18 November 2023

Relationship Between Language Skills and Problem Behaviors of Elementary School Students: Reflections from Turkey

Teacher Educators of Children with Behavioral Disorders (TECBD) & the Council for Children with Behavioral Disorders (CCBD) Conference & Workshops, Arizona, United States Of America, 16 November 2023 - 18 November 2022

In Life Science Course Books Concept Teaching: Case of Turkey

INTERNATIONAL CONGRESS OF PEDAGOGICAL RESEARCH, Kuala-Lumpur, Malaysia, 15 - 16 May 2021, pp.92 Creative Commons License

Temel Eğitim Öğretmen Adaylarının Dramaya İlişkin Metaforları

1. Uluslararası Oyun Kongresi, Gaziantep, Turkey, 30 October - 02 November 2019 Sustainable Development

Temel Eğitim Öğretmen Adaylarının Bakış Açısıyla Çocuk Hakları

2. ULUSLARARASI TEMEL EĞİTİM KONGRESİ, Muğla, Turkey, 23 - 27 October 2019 Sustainable Development

Öğretmen Adaylarının Demokratik Tutumları İle Çocuk Haklarına Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki

IVth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.236-243 Sustainable Development

Öğretmen Adaylarının Demokrasiye İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi

Vth INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018

Öğrenme Ortamlarının Fiziksel Düzeni Açısından Sınıf Öğretmenlerinin KarşılaştıklarıSorunlar

17. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 11 - 14 April 2018, pp.1187

Sınıf Öğretmenlerinin Etkili Sınıf Yönetimi Önerileri

17. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 11 - 14 April 2018, pp.1173

Yaratıcı Drama Çemberinde Kültürler Arası Duyarlılığa Yolculuk

V th International Eurasian Educational Research Congress EJER, Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018

Öğretmen Adaylarının Toplumsal Değerleri Algılama Tutumları ile Değerler Eğitimine İlişkin Tutumları Arasındaki İlişki

IV. International Eurasian Educatinal Research Congress, Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.1159-1160

IV. International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.236-243 Creative Commons License Sustainable Development

Hayat Bilgisi Dersi:Öğretmen Adayları Ne Düşünüyor?

16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 8 - 11 May 2017

Comparıson Of Preservıce Teachers Opınıons About Sexual Educatıon At Elementary School

XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Roma, Italy, 1 - 04 September 2016, pp.143

Evaluating Personal Qualifications of Teacher Candidates in Terms of Intercultural Sensitivity Levels

2nd International Conference on Lifelong Learning and Leadership for All (ICLEL-16), 21 - 23 July 2016, pp.3

Öğretmenlik Uygulaması Alan Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıfta Kullandıkları Materyal Tercihlerinin İncelenmesi

15. ULUSLARARASISINIF ÖĞRETMENLİĞİEĞİTİM SEMPOZYUMU, Muğla, Turkey, 11 - 14 May 2016, pp.315-316

Teacher Candidates' Opinions about Multiculturalism and Multicultural Education

2nd International Conference on Lifelong Education and Leadership for All (ICLEL), Liepaja, Latvia, 21 - 23 July 2016, pp.772-778 Creative Commons License Sustainable Development identifier

KPSS SINAVINA GİRECEK SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SINAV KAYGILARI İLE ÖZ DUYARLIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİİLİŞKİNİN İNCELENMESİ

XIV. ULUSLARARASI KATILIMLI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Bartın, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.146

The Interpersonal Self Efficacy Believes Of Classroom Teachers In Terms Of Different Variables

PAEDEIA Pillars of Teacher Education (International PAEDEIA Conference: European Symposium Young Teachers as Change Agents), Ankara, Turkey, 21 - 23 October 2015, pp.80

The Effects of the Project “Be My Hope” On Disadvantaged Children’s School Burnout Levels

4th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership (WCLTA)., Barcelona, Spain, 27 - 29 October 2013, pp.89-90

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Gözüyle Anaokullarının Güvenlik Açısından İncelenmesi

INTERNATİONAL CONFERENCE ON GLOBAL ISSUES OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND CHILDREN’xxS RIGHTS, Gaziantep, Turkey, 27 - 29 April 2012, pp.33-34

Birinci ve Dördüncü Sınıf Okul Öncesi Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Oyuncak Seçimlerinin Karşılaştırılması

INTERNATIONAL CONFERENCE ON GLOBAL ISSUES OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND CHİLDREN’xxS RIGHTS, Gaziantep, Turkey, 27 - 29 April 2012, pp.15-16

Classroom Teacher Candidates’ Attitudes Towards Teacher Profession

VI. International Balkan Congress for Education and Science: The Modern Socierty and Education, Skopje, Macedonia, 29 September - 01 October 2011, pp.347-353

The Effects on Permanence of Teaching Class and School Rules with Drama Technique According to Gender

INTERNATIONAL CONFERENCE EDUCATION, SCIENCE,ECONOMİCS AND TECHNOLOGIES, Burgas, Bulgaria, 7 - 09 September 2011, vol.7, pp.85-92

Teacher Candidates’ Opinions about the Values Included in the Community Partnership

INTERNATIONAL CONFERENCE EDUCATION, SCIENCE, ECONOMİCS AND TECHNOLOGIES, Burgas, Bulgaria, 7 - 09 September 2011, vol.7, pp.210-214

Comparison of Preschool and Elementary Education Teacher Candidates’ Knowledge and Practices with Regard to Toy Selection

6Th ITRA World Congress “Toys and Learning in Different Cultures”., Bursa, Turkey, 26 - 30 July 2011, pp.113-114

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları (Uludağ Üniversitesi Örneği)

19. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KURULTAYI, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 16 - 18 October 2010, pp.79-80

Türkiye'de Erken Çocukluk Eğitiminde Yeni Bir Model Önerisi: Dede-Nine Eğitim Programı (DENEP)

International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Turkey, 11 November 2010, pp.73-78

A study on learning environments of elementary school students taking social studies course: Bursa sample

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.1356-1361 Sustainable Development identifier identifier

Communications of teachers working in schools at different socio-economic levels with their students and other teachers

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.1379-1384 Sustainable Development identifier identifier

A Study About The Effectiveness of Drama Education on Pre-Service Teachers’ Views

13. International Congress of Drama/Theatre in Education, Ankara, Turkey, 21 - 23 November 2008, pp.190-201

Books & Book Chapters

SOSYAL GELİŞİM GÖREVLERİ

in: SOSYAL ve DUYGUSAL GELİŞİM, Hülya GÜLAY OGELMAN, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.100-135, 2021

SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİMDE YETİŞKİNLERLE İLİŞKİLER

in: SOSYAL ve DUYGUSAL GELİŞİM, Hülya GÜLAY OGELMAN, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.150-185, 2021

CHILD RIGHTS FROM THE PERSPECTIVE OF ELEMENTARYEDUCATION TEACHER CANDIDATES

in: Theory and Research inEducational Sciences, Assoc. Prof. Dr. Onur ZahalAssist. Prof. Dr. Nesip Demirbilek, Editor, Gece Kitaplığı / Gece Publishing, Ankara, pp.17-36, 2020 Creative Commons License

Okul Öncesi Eğitimde Reggio Emilia Yaklaşımı

in: Okul Öncesi Eğitiminde Uygulanan Farklı Modeller Bursa, Prof.Dr. HANDAN ASUDE BAŞAL, Editor, DORA YAYINCILIK, Bursa, pp.103-120, 2019

Bulgaristan’da Okul Öncesi Eğitim

in: Farklı Ülkelerde Karşılaştırmalı Eğitim Okul Öncesi Eğitim Ağırlıklı, Handan Asude Başal, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.111-117, 2017 Sustainable Development

Bulgaristan’da Okul Öncesi Eğitim

in: Farklı Ülkelerde KArşılaştırmalı Eğitim-Okulöncesi Eğitim Ağırlıklı, Handan Asude BAŞAL, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.111-117, 2017

Japonya’da Okul Öncesi Eğitim

in: Farklı Ülkelerde Karşılaştırmalı Eğitim-Okul Öncesi Eğitim Ağırlıklı, Handan Asude BAŞAL, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.187-199, 2017 Sustainable Development

Polonya’da Okul Öncesi Eğitim

in: Farklı Ülkelerde Karşılaştırmalı Eğitim Okul Öncesi Eğitim Ağırlıklı, Handan Asude Başal, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.233-244, 2017 Sustainable Development

Amerika’da Okul Öncesi Eğitim

in: Farklı Ülkelerde Karşılaştırmalı Eğitim Okul Öncesi Eğitim Ağırlıklı, Handan Asude Başal, Editor, Nobel yayıncılık, Ankara, pp.51-66, 2017 Sustainable Development

Amerika’da Okul Öncesi Eğitim

in: FarklI Ülkelerde Karşılaştırmalı Eğitim (Okul Öncesi Eğitim Ağırlıklı), Handan Asude Başal, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.51-64, 2017 Sustainable Development

Bulgaristan’xxda Okul Öncesi Eğitim

in: Farklı Ülkelerde Karşılaştırmalı Eğitimi Okul Öncesi Eğitim Ağırlıklı, Prof.Dr. Handan Asude BAŞAL, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık, Ankara, pp.111-117, 2017 Sustainable Development

Preservıce Teachers’ Opınıons About Sexual Educatıon At Elementary School

in: Researches on Science and Art in 21st Century Turkey, Prof. Hasan ARAPGIRLIOGLU, Assist. Prof. Atilla ATIK, Prof. Robert L. ELLIOT, Assoc. Prof. Edward TURGEON, Editor, Gece Kitaplığı Yayınevi, Ankara, pp.37-42, 2017

Yunanistan’da Okul Öncesi Eğitim

in: Farklı Ülkelerde Karşılaştırmalı Eğitim Okul Öncesi Eğitim Ağırlıklı, Handan Asude Başal, Editor, Nobel yayıncılık, Ankara, pp.245-252, 2017 Sustainable Development

Decreasing Undesired Attitudes of Students in Classroom: Use of Awards

in: Education in the 21st Century Theory and Practice, Prof. Dr. Irina KOLEVAProf. Dr. Recep EFEProf. Dr. Emin ATASOYAssoc. Prof. Dr. Zdravka Blagoeva KOSTOVA, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, pp.751-758, 2015

Children at Risk

in: The science and education at the beginning of 21st century Example of Turkey, Drujinin,A. Kostova,Z. Sharuho,I. Atasoy, E., Editor, St.Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.468-475, 2013

Prevention study aiming to reintegrate Children At Risk Group Into Society:Be my hope

in: The science and education at the beginning of 21st century Example of Turkey, , Editor, St.Kliment Ohridski University Press, SOFYA, pp.476-483, 2013

Chıldren at Rısk

in: THE SCIENCE AND EDUCATION AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY IN TURKEY, PROF. DR. ALEKSANDIR DRUJININ, ASSOC. PROF. DR. ZDRAVKA KOSTOVA, ASSOC. PROF. DR. IGOR SHARUHO, ASSOC. PROF. DR. EMIN ATASOY, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSSKI UNIVERSITY PRESS, SOFYA, pp.468-475, 2013

Preventıon Study Aımıng To Reıntegrate Chıldren At Rısk Group Into The Scıety: Be My Hope

in: THE SCIENCE AND EDUCATION AT BEGINNING OF THE 21ST CENTURY IN TURKEY, PROF. DR. ALEKSANDIR DRUJININ, ASSOC. PROF. DR. ZDRAVKA KOSTOVA, ASSOC. PROF. DR. IGOR SHARUHO, ASSOC. PROF. DR. EMIN ATASOY, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, SOFYA, pp.476-483, 2013

Adaptation and behavior disorders of children

in: Education and science in a globalizing world a case study of Turkey, Christov, I; Efe,R., Editor, paradıgma, Sofija, pp.112-139, 2012

Adaptatıon and Behavıor Dısorders of Chıldren

in: EDUCATION AND SCIENCE IN A GLOBALIZING WORLD: A CASE STUDY OF TURKEY, PROF. DR. ILIA CHRISTOV, PROF. DR. RECEP EFE, ASSOC. PROF. DR. EMIN ATASOY, Editor, PARADIGMA, SOFIA, SOFYA, pp.112-139, 2012

Okul Öncesi Eğitimde High Scope Yaklaşımı

in: Okul Öncesi Eğitimde Uygulanan Farklı Modeller, Prof. Dr. Handan Asude BAŞAL, Editor, DORA YAYINCILIK, Bursa, pp.27-45, 2010

Okul Öncesi Eğitimde Reggio Emilia Yaklaşımı

in: Okul Öncesi Eğitiminde Uygulanan Farklı Modeller, Handan Asude BAŞAL, Editor, Dora Yayıncılık, Bursa, pp.103-120, 2010

Okul Öncesi Eğitimde Montessori Metodu

in: Okul Öncesi Eğitimde Uygulanan Farklı Modeller, Prof. Dr. Handan Asude BAŞAL, Editor, DORA YAYINCILIK, Bursa, pp.47-95, 2010

Okul Öncesi eğitimde High/Scope Yaklaşımı

in: Okul Öncesi eğitiminde Uygulanan Farklı Modeller, Handan Asude BAŞAL, Editor, Dora Yayıncılık, Bursa, pp.27-46, 2010

Okul Öncesi Eğitimde Reggio Emilia Yaklaşımı

in: Okul Öncesi Eğitiminde Uygulanan Farklı Modeller, Handan Asude Başal, Editor, Dora, Bursa, pp.103-120, 2010

Anne Çocuk Eğitim Programı

in: Okul Öncesi Eğitiminde Uygulanan Farklı Modeller, Prof. Dr. Handan Asude BAŞAL, Editor, Dora Yayınları, Bursa, pp.149-168, 2010

Okul Öncesi Eğitimde Montessori Metodu

in: Okul Öncesi eğitiminde Uygulanan Farklı Modeller, Handan Asude BAŞAL, Editor, Dora Yayıncılık, Bursa, pp.47-95, 2010

Okul Öncesi Eğitimde Hıgh/Scope Yaklaşımı

in: Okul Öncesi Eğitimde Uygulanan Farklı Modeller, Handan Asude Başal, Editor, Dora, Bursa, pp.27-46, 2010

Okul Öncesi Eğitimde Montessorı Metodu

in: Okul Öncesi Eğitimde Uygulanan Farklı Modeller, Handan Asude Başal, Editor, Dora, Bursa, pp.47-95, 2010

Anne -Çocuk Eğitim Programı

in: Okul Öncesi Eğitiminde Uygulanan Farklı Modeller, Handan Asude Başal, Editor, Dora, Bursa, pp.149-168, 2010

Okul Öncesi Eğitiminde Reggio Emilia Yaklaşımı

in: Okul Öncesi Eğitiminde Uygulanan Farklı Modeller, Handan Asude Başal, Editor, Dora Yayıncılık, Bursa, pp.103-120, 2010

Okul Öncesi Eğitimde Reggio Emilia Yaklaşımı

in: Okul Öncesi Eğitimde Uygulanan Farklı Modeller, Prof. Dr. Asude Handan BAŞAL, Editor, DORA YAYINCILIK, Bursa, pp.103-120, 2010

Metrics

Publication

126

Citation (WoS)

10

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

15

H-Index (Scopus)

1

Project

3

Thesis Advisory

4

Open Access

14
UN Sustainable Development Goals