Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Mediatory Effect of Reading Skill in the Rapid Automatized Naming/Reading Comprehension Relationship

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.44, no.197, pp.353-366, 2019 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Beşinci sınıf öğrencilerinin görsel okuma becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, vol.9, no.2, pp.718-735, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkçe Öğretmeni Adaylarıyla İlgili Yayımlanan Makalelerin İncelenmesi (2014-2018)

Ana Dili Eğitimi Dergisi, vol.8, no.2, pp.487-508, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Role of Prosodic Reading in Listening Comprehension

International Journal of Education Literacy Studies, vol.7, no.1, pp.59-65, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bir Masal, Beş Metin: Bir Keloğlan Masalında İçerik ve Biçim Dönüşümleri

Journal of Turkish Studies, vol.12, pp.47-66, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkçe Dersi Öğretim Programı’ndaki (Ortaokul) Okuma Kazanımlarının Değerlendirilmesi

Ana Dili Eğitimi Dergisi, vol.5, no.4, pp.685-803, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Basic Concepts of Reading Instruction

International Journal of Languages’xx Education, vol.5, pp.484-503, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkçe Dersi 1 8 Sınıflar Öğretim Programı Okuma Öğrenme Alanındaki Kazanımlarla İlgili Eleştirel Bir Değerlendirme

sakarya üniversitesi eğitim fakültesi dergisi, no.32, pp.144-169, 2016 (Other Refereed National Journals)

Türkçe Dersi 1 8 Sınıflar Öğretim Programı Sözlü İletişim Öğrenme Alanındaki Kazanımlara Eleştirel Bir Bakış

Sakarya Üniversitesi Journal of Education, vol.6, no.2, pp.235-253, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Kullandığı ASOAT ve YO DE Okuma Stratejilerinin AnlamayaEtkisi

Çanakkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitimde Kuram ve Uygulama, vol.10, no.2, pp.535-555, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dil Bilgisi ve Sözcük Öğretiminde Alt Eylemler

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.25, pp.191-202, 2014 (Other Refereed National Journals)

6 7 8 Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki MetinlerinOkunabilirliği

İlköğretim Online, vol.12, no.1, pp.202-226, 2013 (Other Refereed National Journals)

ÖĞRENCİLERİN İLKÖĞRETİM 100 TEMEL ESERİ OKUMADURUMU

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.17, no.3, pp.307-328, 2013 (Other Refereed National Journals)

5 sınıf türkçe ders kitaplarındaki metinlerin okunabilirliği

Sakarya University Journal of Education, vol.3, no.2, pp.65-79, 2013 (Other Refereed National Journals)

SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN NOKTALAMA İŞARETLERİNİ UYGULAMA DÜZEYİ

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.11, no.42, pp.40-54, 2012 (Other Refereed National Journals)

ALTINCI VE YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAZDIĞIHİKÂYE EDİCİ METİNLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Türklük Bilimi Araştırmaları, no.27, pp.43-75, 2010 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ÇOCUK HAKLARI BAĞLAMINDA BİR İNCELEME: KELOĞLAN MASALLARI

INTERNATIONAL CHILDREN RIGHTS CONGRESS, Düzce, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.94-95 Sustainable Development

TEOG TÜRKÇE SORULARININ ÖĞRETİM PROGRAMINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, ALANYA, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.410

Okuma becerisi kazanımlarının bilişsel kategorilere göre sınıflandırılması

Ana dili olarak Türkçenin eğitimi ve öğretimi çalışma toplantısı bildirileri, Sivas, Turkey, 30 - 31 July 2014, pp.35-52

Bir Keloğlan Masalının Eş Metinlerindeki Biçimsel ve Kurgusal Dönüşümler

ISLET-2017 3. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, ROMA, Italy, 20 - 23 April 2017, pp.60

4-6 Yaş Arası Çocukların Eşdizim Üretimlerine Yönelik Bir Değerlendirme

ISLET-2017 3. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, 20 - 23 April 2017

4 0 5 6 Year Old Turkish Childrens Usages of Events Types

3rd International Conference on Foreign Language Teaching And Applied Linguistic, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 25 - 27 April 2013, pp.193-194

The Analysis of The Gains in Turkish Teaching Programme According to The Revised Bloom s Taxonomy

3rd International Conference on Foreign Language Teaching And Applied Linguistic, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 25 - 27 April 2013, pp.49-50

Keloğlan Masallarında Değerler ve Karşıt Değerler

II. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Aksaray, Turkey, 26 - 28 April 2013, vol.53

Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Noktalama İşaretlerini Uygulama Düzeyi

IV. Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kurultayı, Sakarya, Turkey, 3 - 05 September 2011, pp.54

İlköğretim Türkçe Ders Kitaplarındaki Yazma Konuları ve Yöntemleri Üzerine Bir İnceleme

II. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı, Nevşehir, Turkey, 2 - 04 July 2009, pp.70-71

Türkçe Eğitiminde Yüksek Lisans Tezleri ve Nitel Araştırma Tekniklerinin Yeri

ıı. lİSANSÜSTÜ EĞİTİM SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI, Turkey, 3 - 05 October 2005

Öğrenci Yazılarını Değerlendirmede Bütüncül ve Çözümleyici Rubrikler

VIII. Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kurultayı Özet Kitabı, İstanbul, Turkey, 3 - 05 October 2015, pp.65

Books & Book Chapters

Türkçe ve Türk Kültürü 4

Millî Eğitim, Ankara, 2019

Türkçe öğretiminin tarihçesi ve Türkçe öğretim programları

in: Türkçe Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları, Fulya Topçuoğlu Ünal, Editor, Nobel, Ankara, pp.42-74, 2019

Konuşma Eğitimi

in: Yabancılara Türkçe Öğretimi El Kitabı, Mustafa Durmuş, Alpaslan Okur, Editor, Grafiker, Ankara, pp.277-293, 2018

Creating and Using Rusrics for Assessment

in: Developments in Educational Sciences, Efe, Recep, Koleva, Irina, Atasoy, Emin, Cürebal, Isa, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.285-295, 2016

Yaratıcı Yazma

in: Üstün Zekalı ve Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitimi, Şahin, Feyzullah, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.127-172, 2015

Türkçe Ders kitaplarında Fiziksel ve Biçimsel Görünüm

in: Türkçe Ders Kitabı Çözümlemeleri, ÜLPER, HAKAN, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.39-54, 2012