Lect.HÜSRE GİZEM AKALP


TEKNİK BİLİMLER MYO, MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK

İş Sağlığı ve Güvenliği


Research Areas: Industrial Engineering


Names in Publications: Gizem Akalp

Metrics

Publication

72

Citation (WoS)

60

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

79

H-Index (Scopus)

2

Project

2
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2021 - Continues

2021 - Continues

Doctorate

Istanbul Gedik University, Instıtute Of Health Scıences, İş Sağlığı ve Güvenliği, Turkey

2020 - 2022

2020 - 2022

Associate Degree

Ataturk University, Açıköğretim Fakültesi, Acil Durum Ve Afet Yönetimi, Turkey

2006 - 2008

2006 - 2008

Postgraduate

Hoca Ahmet Yesevi Türk Kazak Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yönetim Bilişim sistemleri, Kazakhstan

Dissertations

2016

2016

Postgraduate

BİR İŞ İSTASYONUNDAKİ ERGONOMİK RİSKLERİNBULANIK MANTIK YÖNTEMİ İLE MODELLENMESİ

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

French

Certificates, Courses and Trainings

2013

2013

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici Belgesi

Occupational Health and Safety

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Research Areas

Industrial Engineering

Academic Titles / Tasks

2003 - Continues

2003 - Continues

Lecturer

Bursa Uludağ University, Teknik Bilimler Myo, Mülkiyet Koruma Ve Güvenlik

Managerial Experience

2020 - Continues

2020 - Continues

Assistant Coordinator

Bursa Uludağ University, Rektörlük, Occupational Health and Safety Coordinator

2020 - Continues

2020 - Continues

Head of Program

Bursa Uludağ University, Teknik Bilimler Myo, Mülkiyet Koruma Ve Güvenlik

2012 - 2016

2012 - 2016

Head of Program

Courses

Associate Degree

Associate Degree

Ergonomics

Associate Degree

Associate Degree

Ergonomics İ.Ö

Associate Degree

Associate Degree

Risk Analizi İ.Ö

Associate Degree

Associate Degree

Risk Analizi

Associate Degree

Associate Degree

Kişisel Koruyucu Donanımlar İ.Ö

Associate Degree

Associate Degree

Kişisel Koruyucu Donanımlar

Associate Degree

Associate Degree

Uyarı İşaretleri ve Levha Standartları İ.Ö

Associate Degree

Associate Degree

Uyarı işaretleri ve Levha Standartları

Associate Degree

Associate Degree

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

Associate Degree

Associate Degree

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

Associate Degree

Associate Degree

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İ.Ö

Associate Degree

Associate Degree

Temel İş Güvenliği İ.Ö

Associate Degree

Associate Degree

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

Associate Degree

Associate Degree

Temel İş Güvenliği

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

2022

2022

Pandemi Dönemi İş Güvenliği Algısı Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

AKALP H. G. , BAŞOL O., AYTAÇ S. S.

SOSYAL GÜVENLİK DERGİSİ, vol.12, no.1, pp.85-98, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

2021

2021

COVİD-19, HASTA BİNA SENDROMU ve STRES

AYTAÇ S. S. , BAŞOL O., AKALP H. G.

International Journal of Social Inquiry, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2019

2019

Occupational Health and Safety Perception of Students

KAYA Ö., AKALP H. G.

İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, vol.21, no.1, pp.91-110, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

. Ergonomik Risklerin Bulanik Mantik Yöntemi Ile Modellenmesi Ve Bir Uygulama,, 5 (0), 69-79

AKALP H. G. , ÖZOK A. F.

Mühendislik Bilimleri Ve Tasarim Dergisi, vol.5, no.0, pp.59-79, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Elle Taşıma İşlerinin Değerlendirilmesi (Tekstil ve Otomotiv Sektörü Örneği)

KAYA Ö., AKALP H. G.

İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, vol.19, no.2, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2016

2016

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarının İşe Bağlı Stres ve Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi

AYTAÇ S. S. , AKALP H. G. , GÖKÇE A.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.30, no.5, pp.1207-1224, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

2016

2016

İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının işe bağlı stres ve tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi.

AYTAÇ S. S. , AKALP H. G. , GÖKÇE A.

Atatürk Üniversitesi İkt. ve İdari Bilimler Dergisi, vol.30, no.5, pp.1207-1224, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

OTOMOTİV ve METAL SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN KADINLARIN MARUZ KALDIKLARI FİZİKSEL RİSK ALGISI

YAMANKARADENİZ N., AKALP H. G. , ÇANKAYA O.

Süleyman Demirel ÜniversitesiMühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.3, no.3, pp.449-458, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

Metal Endüstrisinde Çalişan Kadin İşçiler Arasinda Algilanan Risk Faktörleri

AYTAÇ S. S. , ÖZOK A. F. , YAMANKARADENİZ N., AKALP H. G. , ÇANKAYA O., GÖKÇE A., et al.

Süleyman Demirel Üniversitesi SDÜ Mühendislik ve Tasarım Dergisi, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

the prevelence of low back pain among a group of Turkish Nurses

AKALP H. G. , AYTAÇ S. S.

international journal of science and research, vol.3, no.12, pp.2457-2462, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

2013

2013

İşletmelerde Güvenlik Kültürünün Oluşumunda Yönetimin Rolü ve Önemi

AKALP H. G. , YAMANKARADENİZ N.

SGD (SOSYAL GÜVENLİK DERGİSİ), vol.3, no.2, pp.96-109, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

2010

2010

Sağlık İşletmelerinde İnsan Kaynağının Kurumsal Bilgi Güvenliği Kültürü Gelişimi

MARŞAP A., AKALP H. G. , YILDIRIM E.

Gazi Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Dergisi, vol.3, no.1, pp.31-40, 2010 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2003

2003

İnsan Kaynakları Yönetimi'nde Ücret Sistemine Genel Bir Bakış

AKALP H. G.

İşgüç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, vol.5, no.1, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

2003

2003

A General Glance On The Salary System At HR Management

AKALP H. G.

Isguc Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, vol.5, no.1, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

WORKLOAD AND BURNOUT AS A RISK FACTOR FOR OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY: A STUDY ON SOCIAL WORKERS

AYTAÇ S. S. , AKALP H. G.

7th INTERNATIONAL NEW YORK CONFERENCE ON EVOLVING TRENDS IN INTERDISCIPLINARY RESEARCH & PRACTICES, New York, United States Of America, 01 October 2022, pp.1-10

2022

2022

SAFETY CULTURE IN CONSTRUCTION SECTOR EMPLOYEES; EXAMPLE OF BURSA PROVINCE

TAŞÇI H., YAMANKARADENİZ N., SAKLANGIÇ U., AKALP H. G.

II. INTERNATIONAL LIBERTY INTERDISCIPLINARY STUDIES CONFERENCE, Chicago, United States Of America, 26 June 2022, pp.284-298

2022

2022

THE EFFECT OF TRAINING PROVIDED WITH VIRTUAL REALITY APPLICATIONS ON SAFETY CULTURE

KARAHAN M., AKALP H. G. , ŞEN M., İzmir N.

II. INTERNATIONAL LIBERTY INTERDISCIPLINARY STUDIES CONFERENCE, Chicago, United States Of America, 26 June 2022, pp.268-280

2022

2022

THE RELATIONSHIP OF STRESS AND BURNOUT AS PSYCHOSOCIAL RISK FACTORS WITH WORK-RELATED EMOTIONS

AYTAÇ S. S. , ÖZKILIÇCI G., AKALP H. G.

II. INTERNATIONAL LIBERTY INTERDISCIPLINARY STUDIES CONFERENCE, Chicago, United States Of America, 26 - 28 June 2022, pp.281-283

2022

2022

THE EFFECT OF MOBBING AND STRESS AS PSYCHOSOCIAL RISKS ON EMPLOYEES: AN APPLICATION IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY

AYTAÇ S. S. , AKALP H. G.

International Modern Scientific Research Congress-III, İstanbul, Turkey, 06 May 2022, pp.69-80

2022

2022

Evaluation Of The Mental Health Of Employees During The Pandemıc Period

AYTAÇ S. S. , AKALP H. G. , SAKLANGIÇ U.

7th International Zeugma Conference on Scientific Research, Gaziantep, Turkey, 21 January 2022, pp.39-45 Sustainable Development

2021

2021

PANDEMIC AND VIOLENCE AGAINST HEALTHCARE PROFESSIONALS

ÖZKILIÇCI G., AKALP H. G. , AYTAÇ S. S.

Latin American International Conference on Social Sciences and Humanities, Villahermosa, Mexico, 5 - 06 November 2021 Sustainable Development

2021

2021

Sanal Gerçeklik Uygulamaları ile Yüksekte Çalışma Kültürünün Oluşturulması

KARAHAN M., AKALP H. G. , ŞEN M.

26. Ulusal Ergonomi Kongresi, Kırıkkale, Turkey, 1 - 03 October 2021

2021

2021

İŞYÜKÜ FAZLALIĞI ALGISININ İŞYERİNDEKİ ÇATIŞMA ÜZERİNE ETKİSİ: İŞ STRESİNİN ARACI ROLÜ

BAŞOL O., AKALP H. G. , AYTAÇ S. S.

3. INTERNATIONAL BAKU SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, Baku, Azerbaijan, 15 - 16 October 2021, pp.831-840

2021

2021

Covıd-19 Pandemisi Çalışma Yaşamı Kalitesini Etkiliyor Mu?

AKALP H. G. , ÇETİN AYDIN G., AYTAÇ S. S.

Sosyal Bilimlerde Covid-19 Çalışmaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 September 2021 Sustainable Development

2019

2019

Likid Petrol Gazı Pompacılarının Uygun Olmayan Çalışma Duruşları Üzerine Bir Araştırma

YAMANKARADENİZ N., KILIK E., AKALP H. G.

2. ERASMUS ULUSLARARASI AKADEMİKARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, Paris, France, 11 - 13 October 2019, vol.1, pp.233-252 Sustainable Development

2018

2018

Problems of Expat Families: A Pilot Study in Paris

AYTAÇ S. S. , AKALP H. G.

4. International Syemposium on Multidisciplinary Studies (ISMS), Paris, France, 26 - 27 April 2018

2017

2017

Stress and Burnout Among Occupational Health and Safety Experts

AYTAÇ S. S. , AKALP H. G.

The 2017 ICBTS International Multidiscipline Research Conference, Paris, France, 13 - 15 December 2017

2017

2017

The Role of Management on Perceived Safety Climate in theWorkplace: A Sample from Turkey

AYTAÇ S. S. , AKALP H. G.

8th European Business Research Conference ESCP Europe Paris, Paris, France, 24 - 25 April 2017

2016

2016

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarının İşe Bağlı Stres ve Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi

AYTAÇ S. S. , AKALP H. G. , GÖKÇE A.

17. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, Erzurum, Turkey, 2 - 04 June 2016

2016

2016

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Arasında İşe Bağlı Stres Ve Tükenmişlik Sendromu

AYTAÇ S. S. , AKALP H. G.

8. INTERNATIONAL CONFERENCE ON SAFETY & HEALTH, İstanbul, Turkey, 8 - 11 May 2016

2016

2016

WORKPLACE VIOLENCE AND EFFECTS ON TURNOVER INTENTION AND JOB COMMITMENT A PILOT STUDY AMONG HEALTHCARE WORKERS İN TURKEY

AYTAÇ S. S. , DURSUN S., AKALP H. G.

2nd PAN-AMERICAN INTERDISCIPLINARY CONFERENCE,PIC 2016, Buenos Aires, Argentina, 24 - 26 February 2016 Sustainable Development

2016

2016

Worlplace violence and effects on turnover intention and job commitment A pilot study among healthcare workers in Turkey

AYTAÇ S. S. , AKALP H. G.

The 2 st Pan-American Interdisciplinary Conference, PIC 2016, Buenos Aires, Argentina, 24 - 25 February 2016, pp.458-465 Sustainable Development

2016

2016

How We Can Create an Ergonomic Culture in a Company: An Application in Turkey

Akalp G., ÖZOK A. F.

International Conference on Physical Ergonomics and Human Factors, Florida, United States Of America, 27 - 31 July 2016, vol.489, pp.981-989 identifier identifier

2015

2015

The Role of Management on Perceived Safety Climate in the Workplace A Case Study in Turkey

AKALP H. G.

Bangkok International Conference on Social Science, 26 - 28 February 2015

2015

2015

Perceived safety culture and occupational risk factors among women in metal industries: A study in Turkey

Akalp G., AYTAÇ S. S. , YAMANKARADENİZ N., ÇANKAYA O., Gokce A., TÜFEKÇİ YAMAN Ü.

6th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE), Nevada, United States Of America, 26 - 30 July 2015, vol.3, pp.4956-4963 Sustainable Development identifier identifier

2014

2014

Mobbing as a Psychosocial risk at Occupational Health and Safety in Turkey

AYTAÇ S. S. , AKALP H. G.

12. International Conference on Occupational Risk Prevention, Zaragoza, Spain, 21 - 23 May 2014

2011

2011

A Case Study on Career Values of Students

AKALP G., YILDIRIM E.

2nd International 6th National Vocational School Symposium, 25 - 27 May 2011

Books & Book Chapters

2018

2018

METAL SANAYİİNDE ÇALIŞAN KADINLARIN SAĞLIK VE GÜVENLİK AÇISINDAN RİSK FAKTÖRLERİ

AYTAÇ S. S. , ÖZOK A. F. , YAMANKARADENİZ N., ÇANKAYA O., AKALP H. G. , GÖKÇE A., et al.

Türk Metal Sendikası Araştırma ve Eğitim Merkezi Yayınları - 27 Ankara / 2018, Ankara, 2018

2018

2018

Expat Ailelerinin Sorunları: Paris’tePilot Bir Çalışma

AYTAÇ S. S. , AKALP H. G.

in: MULTIDISCIPLINARY STUDIES-4(SOCIAL SCIENCES, TEMİZER Abidin - SERBESTOĞLU İbrahim, Editor, Gece Kitaplığı, Podgorica, Montenegro, pp.333-347, 2018

Activities in Scientific Journals

2018 - Continues

2018 - Continues

Ergonomi Dergisi

Evaluation Committee Member

Scientific Refereeing

May 2020

May 2020

ERGONOMİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

Awards

October 2013

October 2013

Genç Ergonomist

Türk Ergonomi DerneğiCitations

Total Citations (WOS): 60

h-index (WOS): 2