İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarının İşe Bağlı Stres ve Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi


AYTAÇ S. S., AKALP H. G., GÖKÇE A.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.30, no.5, pp.1207-1224, 2016 (Peer-Reviewed Journal)