Endüstride Çalışan Kadın İşçilerin Ergonomik Risk Algısı Üzerine Bir Araştırma


AYTAÇ S. S. , ÖZOK A. F. , YAMANKARADENİZ N. , GÖKÇE A., ÇANKAYA O. , AKALP H. G. , ...More

24. ulusal ergonomi kongresi, Turkey, 28 - 30 September 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey