Prof. FİGEN AKÇA


EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık


Research Areas: Social Sciences and Humanities


Names in Publications: Akca Figen

Metrics

Publication

45

Citation (WoS)

29

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

24

H-Index (Scopus)

2

Project

2

Thesis Advisory

11

Open Access

8
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1998 - 2003

1998 - 2003

Undergraduate

Anadolu University, Faculty Of Economıcs, Department Of Economıcs, Turkey

1990 - 1996

1990 - 1996

Doctorate

Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Dr), Turkey

1986 - 1989

1986 - 1989

Postgraduate

Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Yl) (Tezli), Turkey

1982 - 1986

1982 - 1986

Undergraduate

Ankara University, Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Turkey

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Professor

Bursa Uludağ University, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ

2002 - Continues

2002 - Continues

Assistant Professor

Aksaray University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

Managerial Experience

2014 - 2015

2014 - 2015

Head of Department

Aksaray University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

2007 - 2010

2007 - 2010

Head of Department

Aksaray University, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü

2008 - 2009

2008 - 2009

Assistant Director of the Institute

Aksaray University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

2006 - 2007

2006 - 2007

Vice Dean

Aksaray University, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Psikolojik Testler

Advising Theses

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2008

2008

Duygusal zekâ değişkeninin çocuk yetiştirme tutumları ile ilişkisi ve okul çocukları ile ebeveynleri arasındaki tepkisel davranışlar

AKÇA F.

VI. ulusal çocuk kültürü kongresi Türkiye’de çocuk yetiştirme, Ankara, Turkey, 11 - 13 October 2008

2015

2015

The Comparison between the Adjustment Levels and the Academic Control Focusesof Teacher Candidates Themselves1

AKÇA F., DEMİR S., ŞAHİN G.

6th World Conference on Psychology,Counselling Guidance, Antalya, Turkey, 14 - 16 May 2015

2020

2020

TAM İLETİ VE BİLİŞSEL YAKLAŞIM ARASINDAKİ BAĞLANTININEĞİTİME YANSIMALARI: İLETİŞİMDE YENİ BİR BOYUT

AKÇA F.

5th International Scientific Research Congress (IBAD-2020), İstanbul, Turkey, 1 - 02 September 2020

2020

2020

Investigation of the Relationship Between Pre-Service Teachers’xx Cognitive Involvement, Academic Motivation and Chronotypes Using the Structural Equation Model

AKÇA F., DEMİR S.

6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG EDUCATION AND LEADERSHIP FOR ALL, Sakarya, Turkey, 16 - 18 July 2020, pp.34

2020

2020

ERGENLİK DÖNEMİNDE İKİ ÖNEMLİ PROBLEM: OKULTÜKENMİŞLİĞİ VE ÖZ KAVRAMI

AKÇA F., DEMİR S., Deniz H., ÖZKAN M.

TARAS SHEVCHENKO 5th INTERNATIONAL CONGRESS ONSOCIAL SCIENCES, Turkey, 8 - 10 May 2020, pp.35-55

2018

2018

SOSYAL BİR PROJE BAĞLAMINDA FUTBOL ETKİNLİKLERİNE KATILAN ÇOCUKLARIN DUYUŞSAL ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

AKÇA F., YILDIRIM S. G., GÜLTEKİN F., KOÇ N., YÜKSEL A.

Cemil Meriç 10.Uluslararası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi, Hatay, Turkey, 23 - 25 November 2018, pp.1082-1097

2018

2018

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KONUŞMA KAYGILARI VE SOSYAL SORUNLARA YAKLAŞIM BİÇİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ

DEMİR S., AKÇA F.

ULUSLARARASI NECATİBEY EĞİTİM VE SOSYALBİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ(UNESAK 2018) / INTERNATIONAL NECATIBEY EDUCATIONAL AND SOCIALSCIENCES RESEARCH CONGRESS(UNESAK 2018), Balıkesir, Turkey, 26 - 28 October 2018, vol.2, pp.183-201

2018

2018

İLKÖĞRETİM DÜZEYİNDEKİ ÇOCUKLARIN UMUT DÜZEYLERİ VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEK SİSTEMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMES

AKÇA F., DEMİR S.

ULUSLARARASI NECATİBEY EĞİTİM VE SOSYALBİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ (UNESAK 2018) / INTERNATIONAL NECATIBEY EDUCATIONAL AND SOCIALSCIENCES RESEARCH CONGRESS(UNESAK 2018), Balıkesir, Turkey, 26 - 28 October 2018, vol.2, pp.160-182

2018

2018

Öğretmen Adaylarının Gestalt Temas Kurma Biçimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

AKÇA F., Şakar Z.

II. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI VE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ KONGRESİ, Aydın, Turkey, 13 - 15 September 2018, pp.617-631

2017

2017

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreten Okutmanların AkademikÖzyeterlikleri Üzerine Bir Değerlendirme

DEMİR S., AKÇA F.

I. Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilgi Şöleni, Bursa, Turkey, 17 - 19 May 2017, pp.43

2017

2017

The Comparison Of Teacher Candidates Attending Pedagogic Formation Program andStudy In The Faculty Of Education In Terms Of Innovativeness

AKÇA F., Şakar Z.

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.3173-3174

2016

2016

Surveying of the relation between teacher candidates’ perception of emotional abuse level and general well - being

AKÇA F., Şakar Z., Bozkurt A., Gökben G.

XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Çanakkale, Turkey, 1 - 04 September 2016

2015

2015

INVESTIGATING THE EFFECT OF TEACHER CANDIDATES’xx SELF-REGULATION STRATEGİES ON ACADEMICSELF EFFICACY AND ATTACHMENT STYLES

AKÇA F., Aynur F. K., Semra Ç.

4th International Conference on Education, (ICED-2015), Pietersburg, South Africa, 26 - 28 May 2015, pp.142

2015

2015

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ-YETERLİK ALGILARI İLE AKADEMİK KONTROL ODAKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

AKÇA F., DEMİR S., Yılmaz T.

7th World Conference on Educational Sciences(WCES-2015), Atina, Greece, 05 February 2015 - 07 February 2915, vol.2, pp.10-15

2013

2013

The Survey of Academic Procrastionation on High School Students with in Terms of School Burn-Out and Learning Styles

Cakir S., AKÇA F., Kodaz A. F., Tulgarer S.

4th World Conference on Psychology, Counseling and Guidance (WCPCG), İstanbul, Turkey, 24 - 26 May 2013, vol.114, pp.654-662 identifier

2010

2010

The Interrelation Between Traumatic Life Events and Mental Health in Turkish University Students

GÜNEY S., AKÇA F., ŞAHİN G.

International Conference on Education and Educational Psychology, Kyrenia, Cyprus (Kktc), 2 - 05 December 2010 Sustainable Development

2010

2010

Talented and average intelligent children’s levels of using emotional intelligence

AKÇA F.

WCPCG-2010, Antalya, Turkey, 4 - 08 February 2010, pp.553-558

2010

2010

The Effects of internal-external locus of control variables onburnout levels of teachers

AKÇA F., YAMAN B.

WCES-2010, İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, pp.3976-3980

2008

2008

Çocuk Edebiyatında Değer Kavramının Gelişimsel Açıdan Değerlendirilmesi

AKÇA F., EVAT Y.

Uluslararası Türk Halkları Çocuk Edebiyatı Kongresi, Baku, Azerbaijan, 13 - 15 November 2008

1994

1994

Zung Depresyon Ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği üzerine bir çalışma

Ceyhun B., AKÇA F.

VIII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları, Nevşehir, Turkey, 1 - 04 September 1994, pp.21-23

Books & Book Chapters

2020

2020

Öğretmen Adaylarının Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Algıları ile Bireysel Yenilikçilik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

AKÇA F., ÖZKAN M., ARSLAN S.

in: Eğitimin Üç Temel Öğesi: Öğrenme, Öğrenci Ve Öğretmen, AKÇA Figen, Editor, İKSAD Yayınevi, Ankara, pp.133-164, 2020

2019

2019

Psychological Assessment In Trauma: Method, Tools and Conducting

AKÇA F.

in: TRAUMA COUNSELING, Firdevs Savi Çakar, Editor, PEGEM AKADEM, Ankara, pp.206-239, 2019

2018

2018

Çocuk ve Ergenlerde Kayıp, Yas Süreci ve Yas Danışmanlığı

AKÇA F.

in: Önleyici Psikolojik Danışma Kuram ve Uygulamaları, Firdevs Savi Çakar, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.357-402, 2018

2017

2017

Öğretmen adaylarının bireysel yenilikçilik düzeylerinin incelenmesi

AKÇA F., Şakar Z.

in: Öğretmen adaylarının bireysel yenilikçilik düzeylerinin incelenmesi (Examination of individual innovation level of teacher candidates) (Kitap adı:Küreselleşen Dünyada Eğitim), Prof. Dr. Özcan Demirel - Dr. Serkan Dinçer, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.451-462, 2017


Citations

Total Citations (WOS): 29

h-index (WOS): 3