Assoc. Prof.

ÇİĞDEM ELBEK ÇUBUKÇU


DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER

Pedodonti

Education Information

2004 - 2006

2004 - 2006

Associate Degree

Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Department Of Health Admınıstratıon, Turkey

1997 - 2000

1997 - 2000

Doctorate

Ege University, Faculty Of Dentistry, Division Of Clinical Sciences, Turkey

1991 - 1996

1991 - 1996

Undergraduate

Ege University, Faculty Of Dentistry, Division Of Clinical Sciences, Turkey

Dissertations

2000

2000

Doctorate

Sistemik yolla alınan çeşitli konsantrasyonlardaki florun ratlarda kemik ve diş dokuları ile mide mukozası üzerindeki etkilerinin mikroskopik ve analitik yöntemlerle incelenmesi

Ege University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Foreign Languages

C2 Mastery

C2 Mastery

English

Research Areas

Health Sciences

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Associate Professor

Bursa Uludağ University, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2021

2021

Self-awareness of X, Y and Z generations for dental health: A Comparative Clinical Study

ÇELİK Z. C. , ELBEK ÇUBUKÇU Ç. , ÖZKAYA G.

Nigerian Journal Of Clinical Practice, vol.24, pp.1471-1475, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

2021

2021

Dental Caries Severity and Related Factors of 1307 Turkish Boarding School Children

Elbek Çubukçu Ç. , Ercan İ. , Özkaya G.

Nigerian Journal Of Clinical Practice, vol.24, no.10, pp.1476-1484, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded)

2008

2008

Childhood leukaemia: experiences of children and attitudes of parents on dental care

Cubukcu Ç. , Gunes A. M.

EUROPEAN JOURNAL OF CANCER CARE, vol.17, no.3, pp.285-289, 2008 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

2007

2007

Debridement could be a solution to promote healing of established oral mucositis in children.

Cubukcu Ç. , Sevinir B.

European archives of paediatric dentistry : official journal of the European Academy of Paediatric Dentistry, vol.8, pp.105-12, 2007 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

2006

2006

Labial and palatal talon cusps on geminated tooth associated with dental root shape abnormality: a case report.

Cubukcu Ç. , Sonmez A., Gultekin V.

The Journal of clinical pediatric dentistry, vol.31, pp.21-4, 2006 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

2003

2003

The oral health status of children undergoing hemodialysis treatment

ERTUĞRUL F., Elbek-Cubukcu Ç. , Sabah E., Mir S.

TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, vol.45, no.2, pp.108-113, 2003 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Dental health status and affecting factors of preschool children: A pilot study

ELBEK ÇUBUKÇU Ç.

Current Pediatrics, 2021 (Other Refereed National Journals)

2020

2020

COVID-19 ve Çocuk Diş Hekimliğine Güncel Etkileri

ELBEK ÇUBUKÇU Ç.

Güncel Pediatri, vol.18, pp.484-488, 2020 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development identifier

2020

2020

Hypohidrotic Ectodermal Dysplasia

ELBEK ÇUBUKÇU Ç. , ÖNÇAĞ R. Ö. , ÖZKINAY F. F.

Medical Journal of Ege University, 2020 (Other Refereed National Journals)

2020

2020

Supernumerary teeth: Review of the literature and Survey of 50 cases

EDEN E., ELBEK ÇUBUKÇU Ç. , ertuğrul s., COŞKUN S.

BALKAN JOURNAL OF STOMATOLOGY, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2013

2013

Microleakage of 3 single-bottle self-etch adhesives having different solvents.

ELBEK ÇUBUKÇU Ç. , EDEN E., PAMİR T.

General dentistry, vol.61, no.5, pp.18-21, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

2012

2012

Bir Tıp Fakültesinde Verilen Çocuk Dişhekimliği Hizmetlerinin Analizi

ELBEK ÇUBUKÇU Ç. , baytan b., ERCAN İ.

Dental Journal of Dicle, 2012 (Other Refereed National Journals)

2008

2008

Caries experience of leukemic children during intensive course of chemotherapy.

ELBEK ÇUBUKÇU Ç. , MERAL GÜNEŞ A.

Journal Of Clinical Pediatric Dentistry, vol.32, no.2, pp.155-8, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

2007

2007

25 yaşında bir kadın hastada çok sayıda (multiple) gömülü kalıcı ve süt dişi olgusu

ELBEK ÇUBUKÇU Ç.

Türk Dişhekimliği Dergisi, 2007 (Other Refereed National Journals)

2007

2007

Prenatal Dönemde ve Bebeklikte Ağız ve Diş Sağlığı

ELBEK ÇUBUKÇU Ç.

GUNCEL PEDIATRI-JOURNAL OF CURRENT PEDIATRICS, 2007 (Other Refereed National Journals)

2007

2007

Ağız diş sağlığı hizmetleri maliyet analizi: Tıp fakültesi hastanesi verileri

ELBEK ÇUBUKÇU Ç.

Türk Dişhekimliği Dergisi, 2007 (Other Refereed National Journals)

2007

2007

Jeneralize (Yaygın) Odontodisplazi: Olgu Sunumu

ELBEK ÇUBUKÇU Ç.

GUNCEL PEDIATRI-JOURNAL OF CURRENT PEDIATRICS, 2007 (Other Refereed National Journals)

2007

2007

Modifiye Marsupyalizasyonla Radiküler Kist Tedavisi: Olgu Sunumu

ELBEK ÇUBUKÇU Ç.

Bursa Devlet Hast Bült, 2007 (Other Refereed National Journals)

2006

2006

Oral Mukozitin Önlenmesi ve Tedavisi: Güncel Yaklaşımlar

ELBEK ÇUBUKÇU Ç. , baytan b., MERAL GÜNEŞ A.

Anadolu Kardiyoloji Dergisi-The Anatolian Journal Of Cardiology, 2006 (Other Refereed National Journals)

2005

2005

Çocuklarda Diş Çürüğünden Korunmada Florid Uygulamalarının Yeri

ELBEK ÇUBUKÇU Ç.

Anadolu Kardiyoloji Dergisi-The Anatolian Journal Of Cardiology, 2005 (Other Refereed National Journals)

2005

2005

Effects of systemic fluoride intake on rat gastric mucosa.

ELBEK ÇUBUKÇU Ç.

Ege Tıp Dergisi, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

2005

2005

Pediatrik Kanser Hastalarında Oral Mukozit ve Ağız Sağlığı

ELBEK ÇUBUKÇU Ç.

Anadolu Kardiyoloji Dergisi-The Anatolian Journal Of Cardiology, 2005 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

2004

2004

OLİGODONTİA OF PERMANENT DENTITION: CASE REPORTS

ALPÖZ A. R. , ELBEK ÇUBUKÇU Ç. , ÖNÇAĞ R. Ö.

BALKAN JOURNAL OF STOMATOLOGY, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

2003

2003

Neden Koruyucu Dişhekimliği?

ELBEK ÇUBUKÇU Ç.

H.Ü. Toplum Hekimliği Bülteni, 2003 (Other Refereed National Journals)

2003

2003

Sistemik fluorid alımının rat kesici ve mandibulasındaki etkileri

ELBEK ÇUBUKÇU Ç. , ertuğrul s.

Dişhekimliği dergisi, 2003 (Other Refereed National Journals)

2000

2000

İnsanda Flor Metabolizması

ELBEK ÇUBUKÇU Ç. , Ertuğrul S.

Ankara Üniv Dişhek Fak Derg, 2000 (Other Refereed National Journals)

1998

1998

Koruyucu Dişhekimliğinde Klorheksidin ve Diğer Ajanlarla Kombine Kullanımı

Koparal E., ELBEK ÇUBUKÇU Ç.

Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 1998 (Other Refereed National Journals)

Books & Book Chapters

2021

2021

Oral Health

Elbek Çubukçu Ç.

in: İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Pediatri, Behzat ÖZKAN, Editor, Nobel Yayınevi, İzmir, pp.1-10, 2021

2012

2012

What is the Role of Pediatricians on Oral Health?

Elbek Çubukçu Ç.

in: Complementary Pediatrics, Ozdemir O, Editor, Openly Informatics, Inc. , Illinois, pp.137-164, 2012

Patent

2021

2021

EPİTELİZAN ETKİYE SAHİP ORAL BİR FORMÜLASYON

Patent

Pending / Applied, The Invention Recourse Number: 2021/014763 , Initial RegistrationCitations

Total Citations (WOS): 76

h-index (WOS): 4