Assoc. Prof.ÇİĞDEM ELBEK ÇUBUKÇU


DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, KLİNİK BİLİMLER

Pedodonti


Research Areas: Health Sciences


Names in Publications: Elbek-Cubukcu C

Metrics

Publication

61

Citation (WoS)

77

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

97

H-Index (Scopus)

5

Project

4

Intellectual Property

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2004 - 2006

2004 - 2006

Associate Degree

Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Department Of Health Admınıstratıon, Turkey

1997 - 2000

1997 - 2000

Doctorate

Ege University, Faculty Of Dentistry, Division Of Clinical Sciences, Turkey

1991 - 1996

1991 - 1996

Undergraduate

Ege University, Faculty Of Dentistry, Division Of Clinical Sciences, Turkey

Dissertations

2000

2000

Doctorate

Sistemik yolla alınan çeşitli konsantrasyonlardaki florun ratlarda kemik ve diş dokuları ile mide mukozası üzerindeki etkilerinin mikroskopik ve analitik yöntemlerle incelenmesi

Ege University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Foreign Languages

C2 Mastery

C2 Mastery

English

Research Areas

Health Sciences

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Associate Professor

Bursa Uludağ University, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

2008

2008

Childhood leukaemia: experiences of children and attitudes of parents on dental care

Cubukcu Ç., Gunes A. M.

EUROPEAN JOURNAL OF CANCER CARE, vol.17, no.3, pp.285-289, 2008 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier identifier identifier

2007

2007

Debridement could be a solution to promote healing of established oral mucositis in children.

Cubukcu Ç., Sevinir B.

European archives of paediatric dentistry : official journal of the European Academy of Paediatric Dentistry, vol.8, pp.105-12, 2007 (SCI-Expanded) identifier identifier

2003

2003

The oral health status of children undergoing hemodialysis treatment

ERTUĞRUL F., Elbek-Cubukcu Ç., Sabah E., Mir S.

TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, vol.45, no.2, pp.108-113, 2003 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2020

2020

COVID-19 ve Çocuk Diş Hekimliğine Güncel Etkileri

ELBEK ÇUBUKÇU Ç.

Güncel Pediatri, vol.18, pp.484-488, 2020 (ESCI) Sustainable Development identifier

2020

2020

Hypohidrotic Ectodermal Dysplasia

ELBEK ÇUBUKÇU Ç., ÖNÇAĞ R. Ö. , ÖZKINAY F. F.

Medical Journal of Ege University, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2008

2008

Caries experience of leukemic children during intensive course of chemotherapy.

ELBEK ÇUBUKÇU Ç., MERAL GÜNEŞ A.

Journal Of Clinical Pediatric Dentistry, vol.32, no.2, pp.155-8, 2008 (Scopus)

2007

2007

Prenatal Dönemde ve Bebeklikte Ağız ve Diş Sağlığı

ELBEK ÇUBUKÇU Ç.

GUNCEL PEDIATRI-JOURNAL OF CURRENT PEDIATRICS, 2007 (ESCI)

2007

2007

Jeneralize (Yaygın) Odontodisplazi: Olgu Sunumu

ELBEK ÇUBUKÇU Ç.

GUNCEL PEDIATRI-JOURNAL OF CURRENT PEDIATRICS, 2007 (ESCI)

2007

2007

Modifiye Marsupyalizasyonla Radiküler Kist Tedavisi: Olgu Sunumu

ELBEK ÇUBUKÇU Ç.

Bursa Devlet Hast Bült, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

2006

2006

Oral Mukozitin Önlenmesi ve Tedavisi: Güncel Yaklaşımlar

ELBEK ÇUBUKÇU Ç., baytan b., MERAL GÜNEŞ A.

Anadolu Kardiyoloji Dergisi-The Anatolian Journal Of Cardiology, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

2005

2005

Çocuklarda Diş Çürüğünden Korunmada Florid Uygulamalarının Yeri

ELBEK ÇUBUKÇU Ç.

Anadolu Kardiyoloji Dergisi-The Anatolian Journal Of Cardiology, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

2005

2005

Effects of systemic fluoride intake on rat gastric mucosa.

ELBEK ÇUBUKÇU Ç.

Ege Tıp Dergisi, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

2005

2005

Pediatrik Kanser Hastalarında Oral Mukozit ve Ağız Sağlığı

ELBEK ÇUBUKÇU Ç.

Anadolu Kardiyoloji Dergisi-The Anatolian Journal Of Cardiology, 2005 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2004

2004

OLİGODONTİA OF PERMANENT DENTITION: CASE REPORTS

ALPÖZ A. R. , ELBEK ÇUBUKÇU Ç., ÖNÇAĞ R. Ö.

BALKAN JOURNAL OF STOMATOLOGY, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

2003

2003

Neden Koruyucu Dişhekimliği?

ELBEK ÇUBUKÇU Ç.

H.Ü. Toplum Hekimliği Bülteni, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

2000

2000

İnsanda Flor Metabolizması

ELBEK ÇUBUKÇU Ç., Ertuğrul S.

Ankara Üniv Dişhek Fak Derg, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

1998

1998

Koruyucu Dişhekimliğinde Klorheksidin ve Diğer Ajanlarla Kombine Kullanımı

Koparal E., ELBEK ÇUBUKÇU Ç.

Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 1998 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2012

2012

General pain kontrol with Gelclair in leukemic children with oral mucositis.

ELBEK ÇUBUKÇU Ç., Baytan B., SEZGİN EVİM M.

11th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry, 24 - 27 May 2012

2011

2011

Farklı Solvent İçerikli Self-etch Adeziv Sistemlere Ait Mikrosızıntı Çalışması

ELBEK ÇUBUKÇU Ç., EDEN E., PAMİR T.

18. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi, Turkey, 1 - 03 April 2011

2008

2008

Bir papillon Lefevre sendromu olgusu: Asitretine yanıt

BÜLBÜL BAŞKAN E., ELBEK ÇUBUKÇU Ç.

XVI. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, Turkey, 31 August - 04 September 2008

2007

2007

Gliserol-Oksitriester jel ile Oral Mukozit tedavisi

ELBEK ÇUBUKÇU Ç.

3. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, Turkey, 18 - 21 February 2007

2006

2006

Dental health of children with lymphoma and medulloblastoma after chemoradiotherapy

SEVİNİR B. B. , ELBEK ÇUBUKÇU Ç.

38th Annual Conference of the International Society of Paediatric Oncology (SIOP), 18 - 21 September 2006

2005

2005

Modifiye Marsupyalizasyonla Radiküler Kist tedavisi: Olgu Raporu

ELBEK ÇUBUKÇU Ç.

E.Ü. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Turkey, 29 September - 01 October 2005

2005

2005

Radyoterapiye Bağlı Yagın Çürük Gelişmiş Bir Pediyatrik Hastada Oral Rehabilitasyon

ELBEK ÇUBUKÇU Ç.

E.Ü. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Turkey, 29 September - 01 October 2005

1999

1999

Supernumerary teeth: report of 50 cases

EDEN E., ELBEK ÇUBUKÇU Ç., Ertuğrul S., İçöz Ö.

TDB-FDI 6th International Joint Congress, 21 - 26 June 1999

1999

1999

Hipohidrotik Ektodermal Displazi: Vaka Raporu

ÖNÇAĞ R. Ö. , ELBEK ÇUBUKÇU Ç.

Türk Dişhekimleri Birliği 6. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Turkey, 21 - 26 June 1999

Books & Book Chapters

2022

2022

A Multidisciplinary Approach in Congenital Malformations of the Oral Cavity

ELBEK ÇUBUKÇU Ç., ÇELİK Z. C. , ÇELİK H., ÇAMAŞUVİ SÖNMEZ S.

in: Current Researches in Health Sciences, Şeker Oya, Editor, Duvar Yayınları, pp.62-71, 2022

2021

2021

Oral Health

Elbek Çubukçu Ç.

in: İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Pediatri, Behzat ÖZKAN, Editor, Nobel Yayınevi, İzmir, pp.1-10, 2021

2012

2012

What is the Role of Pediatricians on Oral Health?

Elbek Çubukçu Ç.

in: Complementary Pediatrics, Ozdemir O, Editor, Openly Informatics, Inc. , Illinois, pp.137-164, 2012

Patent

2021

2021

EPİTELİZAN ETKİYE SAHİP ORAL BİR FORMÜLASYON

Patent

Pending / Applied, The Invention Recourse Number: 2021/014763 , Standard RegistrationCitations

Total Citations (WOS): 77

h-index (WOS): 4