ORAL MUKOZİT TEDAVİSİNE YÖNELİK DENEYSEL BİR FORMÜLASYONA BAĞLI DİŞ MİNESİNDE OLUŞAN RENKLENMENİN SPEKTROFOTOMETRİK ANALİZİ: IN VITRO ÇALIŞMA


ELBEK ÇUBUKÇU Ç., ÇELİK Z. C., BATMAZ S. G.

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 2023 (Peer-Reviewed Journal)