Assoc. Prof.CENGİZ TOPEL ÇELİKOĞLU


HUKUK FAKÜLTESİ, ÖZEL HUKUK

Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku


Research Areas: Social Sciences and Humanities

Metrics

Publication

20

Thesis Advisory

2

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2005 - 2011

2005 - 2011

Doctorate

Marmara University, Institute Of Social Sciences, Özel Hukuk (Dr), Turkey

2001 - 2004

2001 - 2004

Postgraduate

Marmara University, Institute Of Social Sciences, Uluslararası İşletmecilik (Yl) (Tezli), Turkey

1983 - 1992

1983 - 1992

Undergraduate

Istanbul University, Faculty Of Law, Hukuk Pr., Turkey

Dissertations

2011

2011

Doctorate

Medeni yargılama hukukunda avukatın delillerin toplanmasındaki rolü

Marmara University, Institute Of Social Sciences, Department Of Private Law

2004

2004

Postgraduate

Yabancı sermaye yatırımları ve hukuki boyutu

Marmara University, Institute Of Social Sciences, Department Of Business Administration

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Managerial Experience

2020 - Continues

2020 - Continues

Fakülte Kurulu Üyesi

Bursa Uludağ University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

2012 - Continues

2012 - Continues

Head of Department

Bursa Uludağ University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

Non Academic Experience

1994 - 2011

1994 - 2011

Attorney at Law (pasive)

Professional Chamber, Bar of İstanbul, Membership

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Law of Mediation and Arbitration

Undergraduate

Undergraduate

Law of Enforcement and Bunkruptcy

Undergraduate

Undergraduate

Tebligat Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

MEDENİ USUL HUKUKU

Postgraduate

Postgraduate

İcra -İflas Hukukunda Güncel Gelişme ve Meseleler

Articles Published in Other Journals

2020

2020

7155 Sayılı ASKATK ile Oluşturulan Merkezi Takip Sistemi ve İşlemleri

ÇELİKOĞLU C. T.

Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, vol.7, no.2, pp.82-144, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

”HMK Yargılama Modelinde Sözlü Yargılama ve Hüküm ”

ÇELİKOĞLU C. T.

lEGAL Medeni Usûl ve İcra-İflas Hukuku Dergisi (MİHDER), vol.14, no.40, pp.459-552, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

Karşı Tarafa Tahmil Olunan Avukatlık Ücretinin Hukuki Niteliği

Çelikoğlu C. T.

DÜHFD-Özel Sayı(Prof.Dr.Hakan Pekcanıtez’xxe Armağan), vol.16, pp.1093-1139, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2012

2012

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yargılama Modelinde Öninceleme Safhası

ÇELİKOĞLU C. T.

E-Akademi, Hukuk ve Ekonomi Aylık İnternet Dergisi, no.127, pp.1-65, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

2012

2012

Medeni Usul Hukuku Açısından Avukatın Delil Toplama Yetkisi

ÇELİKOĞLU C. T.

TBBD, no.100, pp.281-316, 2012 (Non Peer-Reviewed Journal)

2011

2011

Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre Dava Cevap Dilekçeleri

ÇELİKOĞLU C. T.

Terazi Hukuk Dergisi, no.63, pp.48-60, 2011 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

The Need for Enforcement Organization Reform in the Context of Tackling the Workload Problem: The Case of Turkey

Çelikoğlu C. T.

İCEB ’2019 (Uluslararası Ekonomi ve İşletme Kongresi), Yeni Ekonomik Trendler ve İş Fırsatları, Bursa, Turkey, 11 - 13 April 2019, pp.323-345

2014

2014

Settlement Agreement in Mediation

Çelikoğlu C. T.

Türk Hukukunda Arabuluculuk Sempozyumu (Arabuluculuk Daire Başkanlığı-UÜ Hukuk Fakültesi-ARADER Ticari Uyuşmazlıklarda Atabuluculuk Derneği), Bursa, Turkey, 18 April 2014

Books & Book Chapters

2021

2021

Cebri İcra Organizasyon Reformu İhtiyacı

ÇELİKOĞLU C. T.

in: Prof. Dr. Necmettin Berkin'e Armağan, A. C. Budak-M.Tunç Yücel, Editor, Filiz Kitabevi, İstanbul, pp.363-446, 2021

2019

2019

İşyükü Sorunuyla Mücadele Bağlamında Cebri İcra Organizasyon Reformu İhtiyacı-Türkiye Örneği

ÇELİKOĞLU C. T.

in: Yeni Ekonomik Trendler ve İş Fırsatları, M. YÜCE/M.MİYNAT/A.V.CAN/Ş.SAKARYA (Hazırlayan: B.A. ÇİTÇİOĞLU), Editor, Ekin (Bursa), Bursa, pp.323-345, 2019

2017

2017

İcra Dairesi Kararı

ÇELİKOĞLU C. T.

Ekin Yayınevi (Bursa), Bursa, 2017

2016

2016

Bağımsız ve Tarafsız Mahkeme Hakkı

ÇELİKOĞLU C. T.

in: Prof.Dr.Mehmet Genç’xxe Armağan, K. RENÇBER/B.ÖZDAL/Z.ÖZGENÇ, Editor, Dora (Bursa), Bursa, pp.81-131, 2016

2015

2015

Rehinli Gayrimenkul Eklentisinin Münferid Haczi Yasağı

ÇELİKOĞLU C. T.

in: Prof.Dr.Ramazan Arslan’xxa Armağan, E.HANAĞASI/M.GÖKSU, Editor, Yetkin (Ankara), Ankara, pp.539-576, 2015

2014

2014

6325 Sayılı HUAK’xxa Göre Arabuluculuk Yoluna Başvurulması ile Arabuluculuk Çözüm Anlaşmasının Mahkeme ve İcra Uslleri ile İlişkiisi

ÇELİKOĞLU C. T.

in: Prof.Dr.Ejder Yılmaz’xxa Armağan, E.HANAĞASI/M.GÖKSU, Editor, Yetkin (Ankara), Ankara, pp.669-723, 2014

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

1994 - 2019

1994 - 2019

Bar of İstanbul

Member

Scientific Refereeing

July 2022

July 2022

Int. Journal of Social Inquiry

Other Indexed Journal

December 2020

December 2020

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

June 2014

June 2014

TERAZİ HUKUK DERGİSİ

National Scientific Refreed JournalInvited Talks

January 2022

January 2022

7343 Sy. Kanunla Yapılan İİK Değişiklikleri (Çocuk Teslimi; Cebri Satış Talebi, e-Satış, İhalenin Feshi)

Seminar

Bursa Barosu-Turkey

September 2018

September 2018

İcra Dairelerinin ETkinliği

Workshop

Adalet Bakanlığı-Turkey

Jury Memberships

April-2015

April 2015

Doctoral Examination

Doctoral Examination - İstanbul Üniversitesi