”HMK Yargılama Modelinde Sözlü Yargılama ve Hüküm ”


ÇELİKOĞLU C. T.

lEGAL Medeni Usûl ve İcra-İflas Hukuku Dergisi (MİHDER), vol.14, no.40, pp.459-552, 2018 (Peer-Reviewed Journal)