Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Process optimisation of HMDSO polymerisation in PVD vacuum medium by numerical analysis for automotive industry

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.36, no.1, pp.119-132, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Evaluation of tool wear for hard turning operations through response surface methodology

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.33, no.4, pp.1299-1308, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

A novel approach to use internally cooled cutting tools in dry metal cutting

INDIAN JOURNAL OF ENGINEERING AND MATERIALS SCIENCES, vol.24, no.3, pp.239-246, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Experimental investigation of a novel machining strategy for rough turning using variable feed rate

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY, vol.87, pp.779-787, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Investigating the benefits of using circular die springs instead of rectangular die springs

FATIGUE & FRACTURE OF ENGINEERING MATERIALS & STRUCTURES, vol.38, no.7, pp.799-812, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Effects of microstructure on machinability of ductile iron

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART B-JOURNAL OF ENGINEERING MANUFACTURE, vol.225, pp.297-304, 2011 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Implementation of a contradiction-based approach to DFM

INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING, vol.21, no.7, pp.839-847, 2008 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Development of a knowledge-based expert system for solving metal cutting problems

MATERIALS & DESIGN, vol.27, no.10, pp.1027-1034, 2006 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

The effects of austempering temperature and time onto the machinability of austempered ductile iron

MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING, vol.407, pp.147-153, 2005 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Finite element analysis of cutting tools prior to fracture in hard turning operations

MATERIALS & DESIGN, vol.26, no.2, pp.105-112, 2005 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

An expert system approach for die and mold making operations

ROBOTICS AND COMPUTER-INTEGRATED MANUFACTURING, vol.21, no.2, pp.175-183, 2005 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Detecting tool breakage in turning aisi 1050 steel using coated and uncoated cutting tools

JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY, vol.159, no.2, pp.191-198, 2005 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Automated cutting tool selection and cutting tool sequence optimisation for rotational parts

ROBOTICS AND COMPUTER-INTEGRATED MANUFACTURING, vol.20, no.2, pp.127-141, 2004 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Optimization of machining conditions for multi-tool milling operations

INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH, vol.38, no.15, pp.3537-3552, 2000 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Optimization and graphical representation of machining conditions in multi-pass turning operations

COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING SYSTEMS, vol.11, no.3, pp.157-170, 1998 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Otomobil çarpışma kutularında performans artırıcı yaklaşımların incelenmesi

Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.24, no.2, pp.750-776, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Effects of cutting parameters on initial wear of sintered carbide inserts in dry machining

Journal of Society for Development of Teaching And Business Processes in New Net Environment in B&H, vol.9, no.2, pp.487-500, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Hızlı Prototipleme Teknolojileri ve Uygulama Alanları

Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, no.31, pp.53-70, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Çift sıkıştırma oranlı yay yorulma test makinesi tasarımı ve imalatı

Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.10, no.1, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Kesme Parametrelerinin Başlangıç Aşınmasına Etkilerinin Deneysel olarak İncelenmesi

Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.13, no.2, 2008 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Titanyum ve alaşımlarının işlenebilirlik etüdü Bölüm II

Mühendis ve Makine, vol.46, no.547, pp.21-27, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Titanyum ve Alaşımlarının İşlenebilirlik Etüdü Bölüm I

Mühendis ve Makine, no.546, pp.36-46, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Kalıp Frezeleme Uygulamaları için bir Uzman Sistem Yazılımı

Mühendis ve Makine, no.537, pp.28-35, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Kaplamasız ve CVD Kaplamalı Kesici Takımların Performans Analizi

Makine ve Metal Dergisi, no.139, pp.118-125, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Tornalama İşlemlerinde Hız Çeliği Kesici Takımların Kırılma Anının Tespiti

Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.7, no.1, pp.211-219, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Hız Çeliği Takımlar için Kesme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkilerinin Deneysel Olarak İncelenmesi

Teknoloji Dergisi, Karabük Üniversitesi (Jestec), vol.4, no.1, pp.111-118, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Tornalama İşlemlerinde Taylor Takım Ömrü Denkleminin Deneysel Olarak İncelenmesi

Teknoloji Dergisi, Karabük Üniversitesi (Jestec), vol.3, no.4, pp.47-56, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

Talaşlı İmalat İşlemlerinde Titreşimlerin Giderilmesi

Teknoloji Dergisi, Karabük Üniversitesi, no.2, pp.85-99, 1998 (Peer-Reviewed Journal)

Paslanmaz Çeliklerin Talaşlı İmalatı

Makina Tek, no.29, pp.44-49, 1997 (Non Peer-Reviewed Journal)

Bilgisayar Destekli Tasarımda Geometrik Modelleme Teknikleri ve Katı Modelleme Tekniği

Mühendis ve Makina, vol.33, no.372, pp.7-11, 1991 (Peer-Reviewed Journal)

Katı Modelleme ile İmalat Hatalarının Tespiti

Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Dergisi, vol.3, no.1, pp.37-48, 1989 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Alüminyum köpük metallerin talaşlı imalat yöntemleriyle işlenebilirliğinin incelenmesi

10. International Symposium on Machining,, Antalya, Turkey, 7 - 09 November 2019, pp.34-44

The Effect of High Volume and High Speed machining on Tool Life

4 th International Conference on Advances in Mechanical Engineering, İstanbul, Turkey, 19 - 21 December 2018

Reinforcement of a thermoplastic crash-box with aluminum foam and tie beams

Academic Conference on Engineering, IT and Artificial Intelligence (AC-EITAI 2018), Prag, Czech Republic, 10 - 13 August 2018, pp.425-434

Reinforcement of a Thermoplastic Crash-Box with Aluminum Foam and Tie Beams1

Academic Conference on Engineering, IT and Artificial Intelligence (AC-EITAI 2018), 10 - 13 August 2018

Development of a thermoplastic crash-box reinforced with aluminum foam

International 9th Automotive Technologies Congress (OTEKON 2018), Bursa, Turkey, 7 - 08 May 2018

İçten soğutmalı takım tutucu için farklı soğutma sıvılarının performanslarının değerlendirilmesi

7 th International Symposium on Machining, İstanbul, Turkey, 3 - 05 November 2016, pp.75-84

Derin delme işleminde kesme parametrelerinin analizi ve takım ömrünün iyileştirilmesi

7 th International Symposium on Machining, İstanbul, Turkey, 3 - 05 November 2016, vol.1, pp.11-19

Investigating the influence of alloying elements on the foamability and the morphology of aluminum foams

The Advances in Materials and Processing Technologies (AMPT 2015), Madrid, Spain, 14 - 17 December 2015

The Design of Internally Cooled Tools in Orthogonal Metal Cutting

3rd Annual International Conference on Industrial, Systems and Design Engineering, ATİNA, ATİNA, Greece, 22 - 25 June 2015

Dönel takımlarla tornalama işleminin sonlu elemanlar yöntemiyle analizi

5. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, Bursa, Turkey, 23 - 25 October 2014

The Effects of Cutting Parameters on Chip-Tool Interface Temperature and Surface Roughness in Turning of Waspaloy

16th International Conference on Machine Design and Production İZMİR, İzmir, Turkey, 30 June - 03 July 2014

Investigating the effects of variable feed rate onto tool life

16th International Conference on Machine Design and Production, İzmir, Turkey, 30 June - 04 July 2014, pp.245-255

Üç boyutlu ölçüm ve ölçüm doğrulama yapabilen bir optik ölçüm cihazının tasarımı ve imalatı

TMMOB Makine Tasarımı ve İmalatı Kongresi, MATİT 2013, Bursa, Turkey, 6 - 07 December 2013

İçten Soğutmalı Takım Tutucu Tasarımı ve Üretimi

IV. Bilgilendirme ve Ar-Ge günleri, Bursa, Turkey, 11 - 13 November 2013

Alüminyum köpüklerde işlenebilirlik

IV. Bilgilendirme ve Ar-Ge günleri, Bursa, Turkey, 11 - 13 November 2013

Dönel takımlar ile tornalama işleminin sonlu elemanlar metodu ile analizi ve simulasyonu

3. Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi, Balıkesir, Turkey, 29 - 30 November 2012

Delik delme işlemlerinde ıslah çeliklerinin işlenebilirliğinin incelenmesi

3. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, Ankara, Turkey, 4 - 05 October 2012, pp.123-131

Poliamid6 malzemesinin ekstrüzyon prosesinin sayısal olarak modellenmesi

UÜ 1. Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, Bursa, Turkey, 15 - 16 November 2011

Tornalama işlemlerinde başlangıç aşınmasının azaltılması

2. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, Konya, Turkey, 1 - 02 October 2010 Sustainable Development

Talaşlı imalat işlemlerinde kesme parametrelerinin belirlenmesi için bir uzman sistem yaklaşımı

4. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, Konya , Konya, Turkey, 25 - 26 November 2007

Kesme parametreleri ve kaplama tabakasının iş parçası yüzey kalitesi üzerindeki etkilerinin incelenmesi

4. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, Konya , Konya, Turkey, 25 - 26 November 2007

Yenilikçi -Yaratıcı Sorun Çözme Tekniğinin (TRIZ) Montaj için Tasarım Alanına Uygulanması

1. Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi, Balıkesir , Balıkesir, Turkey, 26 - 28 April 2006

Yenilikçi -Yaratıcı Sorun Çözme Yaklaşımının İmalat için Tasarım Alanına Uygulanması

3. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, Konya, Turkey, 16 - 17 September 2005, pp.41-53

Yenilikçi-Yaratıcı Sorun Çözme Yaklaşımı (TRIZ) Üzerine Hazırlanmış Bir Yazılım

3. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, Konya, Turkey, 16 - 17 September 2005, pp.74-85

Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Takım Çeliklerinin İşlenebilirliği

Otomotiv Teknolojileri Kongresi, Bursa, Turkey, 21 - 23 June 2004, pp.54-64

Kalıp Frezeleme İşlemleri için Bir Uzman Sistem Yaklaşımı

2. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, Konya, Turkey, 26 - 27 September 2003, pp.87-97

Finite Elements Analysis For Cutting Tools Prior To Fracture Breakage in Turning Operations

2nd International Conference on Responce Manufacturing, Gaziantep, Turkey, 9 - 13 September 2002, pp.32-44

A Real-Time Tool Breakage Detection System For Coated And Uncoated Cutting Tools in Turning Operations

2nd International on Conference on Responce Manufacturing, Gaziantep, Turkey, 09 September 2002 - 13 November 2020, pp.223-231

Kaplamasız ve CVD Kaplamalı Kesici Takımların Aşınma Davranışları ve Performanslarının Deneysel Olarak İncelenmesi

Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi Konya , Konya, Turkey, 2 - 03 November 2001, pp.58-66 Sustainable Development

Takım Çeliklerinin Talaşlı İmalatında Kesme Kuvvetleri ile Takım Ömrü Arasındaki İlişkinin Deneysel Olarak İncelenmesi

9 th International Machine Design and Production Conference, Ankara, Turkey, 26 - 30 June 2000, pp.120-130

Yüzey Pürüzlülüğünün Optimum Talaş Kaldırma Faktörleri ve Üretim Maliyeti Üzerindeki Etkileri

1. Makina - İmalat Teknolojileri Sempozyumu, Konya , Konya, Turkey, 14 - 15 October 1999, pp.34-46

An Expert System Approach for Solving Problems in Metal Cutting

Swiss Conference of CAD/CAM ‘99, Neuchâtel, Switzerland, 15 - 19 February 1999, pp.233-241

Dönel İş Parçaları için Optimum İşlem Sırasının Bilgisayar Desteği ile Belirlenmesi

8. International Machine Design and Production Conference, Ankara, Turkey, 29 June - 03 July 1998, pp.188-199

Graphical Representation of Optimization in Multi-pass Turning Operations

8. International Machine Design and Production Conference, Ankara, Turkey, 29 June - 03 July 1998, vol.1, pp.202-211

Talaşlı İmalat İşlemlerinde Problem Çözücü Bir Uzman Sistem Yapısının Geliştirilmesi

8. International Machine Design and Production Conference, Ankara, Turkey, 29 June - 03 July 1998, vol.2, pp.342-351

Tornalama İşlemlerinde Bilgisayar Destekli Kesici Takım Seçimi

1. Makina Mühendisliği Kongresi, İTÜ, İstanbul, Turkey, 4 - 06 June 1997, pp.44-56

Bilgisayar Denetimli Bir Oksijenle Kesme Tezgahı Tasarımı ve İmalatı

1. Makina Mühendisliği Kongresi, İTÜ, İstanbul, Turkey, 4 - 06 June 1997, pp.11-20

Seramiklerin Kesici Takım Malzemesi Olarak Kullanılması

7. Denizli Malzeme Sempozyumu, , Denizli, Turkey, 2 - 04 April 1997, pp.86-94

Zor Malzemelerin İşlenebilirliği

7. Denizli Malzeme Sempozyumu, Denizli, Turkey, 2 - 04 April 1997, pp.48-57

Torna Tezgahlarında Kesme Kuvvetlerinin Ölçülmesi ve Analizi için Bir Kuvvet Ölçer Tasarımı ve İmalatı

9. Mühendislik Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Turkey, 23 - 25 September 1996, pp.34-45

Dönel Mil Keçeleri için Bir Kuvvet Ölçme Aygıtının Tasarımı ve İmalatı

7. International Machine Design and Production Conference, Ankara, Turkey, 24 - 28 June 1996, pp.235-245

Dönel İş Parçalarının İmali için Bilgisayar Destekli İşlem Sıralama

7. International Machine Design and Production Conference, Ankara, Turkey, 24 - 28 June 1996, pp.111-120

Tornalama İşlemlerinde İş Parçası Bağlama Yönteminin Bilgisayar Desteği ile Belirlenmesi

7. International Machine Design and Production Conference, METU, Ankara 1996., Ankara, Turkey, 24 - 28 June 1996, pp.132-141

Re-design For Manual Assembly

7. International Machine Design and Production Conference, Ankara, Turkey, 24 - 28 June 1996, vol.1, pp.156-164

Talaşlı İmalat Alanında Geri Kazanım ve Çevreye Dost Üretim

1. Uludağ Çevre Mühendisliği Sempozyumu, Bursa, Turkey, 10 - 12 June 1996, pp.23-32

Montaj Uygulamalarında Tasarımın İyileştirilmesi

3. Balıkesir Mühendislik ve Mimarlık Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 10 - 12 April 1995, pp.5-15

Tornalama İşlemleri için İşlenebilirlik Verilerinin Bilgisayar Desteği ile Belirlenmesi,

3. Balıkesir Mühendislik ve Mimarlık Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 10 - 12 April 1995, pp.44-54

Sızdırmazlık Elemanı Seçiminde ve Çiziminde Bilgisayar Desteği

6. International Machine Design and Production Conference,, Ankara, Turkey, 27 June - 01 July 1994, vol.1, pp.100-105

Bilgisayar Destekli Sızdırmazlık Elemanı Seçimi

6. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 6 - 09 September 1993, pp.56-65

Tezgah Arızalarının Teşhisi Ve Giderilmesinde Uzman Sistem Desteği

15. Ulusal Kongresi "Küreselleşme Ve Türk Endüstrisi, İstanbul, Turkey, 7 - 09 July 1993, pp.55-64

Building Shape Models from a Set of Points

ASME 1992 Engineering Systems Design and Analysis Conference, İstanbul, Turkey, 29 June - 03 July 1992, vol.1, pp.333-337

A 3-D Model Based Matching Technique for the Automatic Inspection of Machined Parts

IFAC Workshop on Automatic Control for Quality and Productivity, ACQP 92, İstanbul, Turkey, 3 - 05 June 1992, pp.314-321

An Expert System For Diagnosing Faults on CNC Machine Tool Breakdowns

IFAC Workshop on Automatic Control for Quality and Productivity, ACQP 92, İstanbul, Turkey, 3 - 05 May 1992, vol.1, pp.353-360

NC Programlarının Bilgisayar Yardımıyla Otomatik Olarak Hazırlanması

5. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, Bursa, Turkey, 21 - 22 September 1991, pp.25-35

Bilgisayar Destekli Tasarım Yardımıyla Çeşitli İmalat Hatalarının Tespiti

4. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu,, Yalova, Turkey, 3 - 07 September 1990, pp.5-15

Matching Measured Components into Solid Models

Proc. of the International Conference on Theory and Practice of Geometric Modelling, Aachen, Germany, 5 - 08 September 1988, pp.499-507

Books & Book Chapters

Metal Foams and Their Applications in Aerospace Components

in: Materials, Structures and Manufacturing for Aircraft, Melih Cemal Kuşhan,Selim Gürgen,Mehmet Alper Sofuoğlu, Editor, Springer, London/Berlin , Berlin, pp.27-63, 2022