Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Paslanmaz Çeliklerin Talaşlı İmalatı

Makina Tek , no.29, pp.44-49, 1997 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Investigating Roller Hemming Process Feasibility

10th INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN, Çanakkale, Turkey, 24 - 26 December 2022, vol.1, pp.220-228

Development of an Image Processing System for the Automatic Quality Control of the Vehicle Airbag Plastic Parts

10th INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN, Çanakkale, Turkey, 24 - 26 December 2022, vol.1, pp.68-79

Animatronic Robot Face Design and Manufacturing with Humanoid Facial Mimics

19th International Conference on Machine Design and Production, Nevşehir, Turkey, 31 August - 03 September 2022, vol.1, pp.673-688

Temperature Shaping Analysis of 3-layer Fuel Pipe Made of PA12 Material and Verification

19th International Conference on Machine Design and Production, Nevşehir, Turkey, 31 August - 03 September 2022, vol.1, pp.721-732

3 Boyutlu Yazıcı Teknolojisinin Gıda Sanayinde Kullanımı

12. Gıda Mühendisliği Öğrenci Kongresi, Bursa, Turkey, 21 - 22 March 2022, vol.1, pp.202

Alüminyum köpük metallerin talaşlı imalat yöntemleriyle işlenebilirliğinin incelenmesi

10th International Symposium on Machining (UTİS 2019), Antalya, Turkey, 7 - 09 November 2019, pp.34-44

The Effect of High Volume and High Speed machining on Tool Life

4 th International Conference on Advances in Mechanical Engineering, İstanbul, Turkey, 19 - 21 December 2018

Talaşlı imalatta CAM uygulamalar için kural tabanlı ilişkiler ve farklı uygulama örnekleri

9th International Symposium on Machining (UTİS 2018), Antalya, Turkey, 8 - 10 November 2018

Reinforcement of a thermoplastic crash-box with aluminum foam and tie beams

Academic Conference on Engineering, IT and Artificial Intelligence (AC-EITAI 2018), Prag, Czech Republic, 10 - 13 August 2018, pp.425-434

Reinforcement of a Thermoplastic Crash-Box with Aluminum Foam and Tie Beams1

Academic Conference on Engineering, IT and Artificial Intelligence (AC-EITAI 2018), 10 - 13 August 2018

Termoplastik çarpışma kutularında alüminyum köpük takviyesinin çarpışma karakteristiğine etkisi

18th International Conference on Machine Design and Production (UMTİK 2018), Eskişehir, Turkey, 3 - 06 June 2018

Biomechanical evaluation of a Novel Screwless Posterior Stabilization System: An Experimental Study

II. International Biomedical Engineering Congress, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 24 - 27 May 2018, pp.59

Performance Comparison of a Commercial Thermoplastic Crash-Box and an Aluminum Foam-Filled Aluminum Crash-Box

V. International Automotive And Vehicle Technologies Conference (AVTECH 17), İstanbul, Turkey, 6 - 07 October 2017

İçten soğutmalı takım tutucu için farklı soğutma sıvılarının performanslarının değerlendirilmesi

7 th International Symposium on Machining, İstanbul, Turkey, 3 - 05 November 2016, pp.75-84

Derin delme işleminde kesme parametrelerinin analizi ve takım ömrünün iyileştirilmesi

7 th International Symposium on Machining, İstanbul, Turkey, 3 - 05 November 2016, vol.1, pp.11-19

Farklı tipteki takım tutucularının kaçıklık açısından deneysel olarak karşılaştırılması

7th International Symposium on Machining (UTİS 2016), İstanbul, Turkey, 3 - 05 November 2016, vol.1, pp.386-393

Investigating the influence of alloying elements on the foamability and the morphology of aluminum foams

The Advances in Materials and Processing Technologies (AMPT 2015), Madrid, Spain, 14 - 17 December 2015

The Design of Internally Cooled Tools in Orthogonal Metal Cutting

3rd Annual International Conference on Industrial, Systems and Design Engineering, ATİNA, ATİNA, Greece, 22 - 25 June 2015

Dönel takımlarla tornalama işleminin sonlu elemanlar yöntemiyle analizi

5. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, Bursa, Turkey, 23 - 25 October 2014

The Effects of Cutting Parameters on Chip-Tool Interface Temperature and Surface Roughness in Turning of Waspaloy

16th International Conference on Machine Design and Production İZMİR, İzmir, Turkey, 30 June - 03 July 2014

Investigating the effects of variable feed rate onto tool life

16th International Conference on Machine Design and Production, İzmir, Turkey, 30 June - 04 July 2014, pp.245-255

Üç boyutlu ölçüm ve ölçüm doğrulama yapabilen bir optik ölçüm cihazının tasarımı ve imalatı

TMMOB Makine Tasarımı ve İmalatı Kongresi, MATİT 2013, Bursa, Turkey, 6 - 07 December 2013

İçten Soğutmalı Takım Tutucu Tasarımı ve Üretimi

IV. Bilgilendirme ve Ar-Ge günleri, Bursa, Turkey, 11 - 13 November 2013

Alüminyum köpüklerde işlenebilirlik

IV. Bilgilendirme ve Ar-Ge günleri, Bursa, Turkey, 11 - 13 November 2013

Dönel takımlar ile tornalama işleminin sonlu elemanlar metodu ile analizi ve simulasyonu

3. Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi, Balıkesir, Turkey, 29 - 30 November 2012

Delik delme işlemlerinde ıslah çeliklerinin işlenebilirliğinin incelenmesi

3. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, Ankara, Turkey, 4 - 05 October 2012, pp.123-131

Poliamid6 malzemesinin ekstrüzyon prosesinin sayısal olarak modellenmesi

UÜ 1. Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, Bursa, Turkey, 15 - 16 November 2011

Tornalama işlemlerinde başlangıç aşınmasının azaltılması

2. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, Konya, Turkey, 1 - 02 October 2010 Sustainable Development

Kesme parametreleri ve kaplama tabakasının iş parçası yüzey kalitesi üzerindeki etkilerinin incelenmesi

4. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, Konya , Konya, Turkey, 25 - 26 November 2007

Talaşlı imalat işlemlerinde kesme parametrelerinin belirlenmesi için bir uzman sistem yaklaşımı

4. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, Konya , Konya, Turkey, 25 - 26 November 2007

Yenilikçi -Yaratıcı Sorun Çözme Tekniğinin (TRIZ) Montaj için Tasarım Alanına Uygulanması

1. Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi, Balıkesir , Balıkesir, Turkey, 26 - 28 April 2006

Yenilikçi -Yaratıcı Sorun Çözme Yaklaşımının İmalat için Tasarım Alanına Uygulanması

3. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, Konya, Turkey, 16 - 17 September 2005, pp.41-53

Yenilikçi-Yaratıcı Sorun Çözme Yaklaşımı (TRIZ) Üzerine Hazırlanmış Bir Yazılım

3. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, Konya, Turkey, 16 - 17 September 2005, pp.74-85

Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Takım Çeliklerinin İşlenebilirliği

Otomotiv Teknolojileri Kongresi, Bursa, Turkey, 21 - 23 June 2004, pp.54-64

Kalıp Frezeleme İşlemleri için Bir Uzman Sistem Yaklaşımı

2. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, Konya, Turkey, 26 - 27 September 2003, pp.87-97

Finite Elements Analysis For Cutting Tools Prior To Fracture Breakage in Turning Operations

2nd International Conference on Responce Manufacturing, Gaziantep, Turkey, 9 - 13 September 2002, pp.32-44

A Real-Time Tool Breakage Detection System For Coated And Uncoated Cutting Tools in Turning Operations

2nd International on Conference on Responce Manufacturing, Gaziantep, Turkey, 09 September 2002 - 13 November 2020, pp.223-231

Kaplamasız ve CVD Kaplamalı Kesici Takımların Aşınma Davranışları ve Performanslarının Deneysel Olarak İncelenmesi

Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi Konya , Konya, Turkey, 2 - 03 November 2001, pp.58-66 Sustainable Development

Takım Çeliklerinin Talaşlı İmalatında Kesme Kuvvetleri ile Takım Ömrü Arasındaki İlişkinin Deneysel Olarak İncelenmesi

9 th International Machine Design and Production Conference, Ankara, Turkey, 26 - 30 June 2000, pp.120-130

Yüzey Pürüzlülüğünün Optimum Talaş Kaldırma Faktörleri ve Üretim Maliyeti Üzerindeki Etkileri

1. Makina - İmalat Teknolojileri Sempozyumu, Konya , Konya, Turkey, 14 - 15 October 1999, pp.34-46

An Expert System Approach for Solving Problems in Metal Cutting

Swiss Conference of CAD/CAM ‘99, Neuchâtel, Switzerland, 15 - 19 February 1999, pp.233-241

Graphical Representation of Optimization in Multi-pass Turning Operations

8. International Machine Design and Production Conference, Ankara, Turkey, 29 June - 03 July 1998, vol.1, pp.202-211

Dönel İş Parçaları için Optimum İşlem Sırasının Bilgisayar Desteği ile Belirlenmesi

8. International Machine Design and Production Conference, Ankara, Turkey, 29 June - 03 July 1998, pp.188-199

Talaşlı İmalat İşlemlerinde Problem Çözücü Bir Uzman Sistem Yapısının Geliştirilmesi

8. International Machine Design and Production Conference, Ankara, Turkey, 29 June - 03 July 1998, vol.2, pp.342-351

Tornalama İşlemlerinde Bilgisayar Destekli Kesici Takım Seçimi

1. Makina Mühendisliği Kongresi, İTÜ, İstanbul, Turkey, 4 - 06 June 1997, pp.44-56

Bilgisayar Denetimli Bir Oksijenle Kesme Tezgahı Tasarımı ve İmalatı

1. Makina Mühendisliği Kongresi, İTÜ, İstanbul, Turkey, 4 - 06 June 1997, pp.11-20

Zor Malzemelerin İşlenebilirliği

7. Denizli Malzeme Sempozyumu, Denizli, Turkey, 2 - 04 April 1997, pp.48-57

Seramiklerin Kesici Takım Malzemesi Olarak Kullanılması

7. Denizli Malzeme Sempozyumu, , Denizli, Turkey, 2 - 04 April 1997, pp.86-94

Torna Tezgahlarında Kesme Kuvvetlerinin Ölçülmesi ve Analizi için Bir Kuvvet Ölçer Tasarımı ve İmalatı

9. Mühendislik Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Turkey, 23 - 25 September 1996, pp.34-45

Dönel Mil Keçeleri için Bir Kuvvet Ölçme Aygıtının Tasarımı ve İmalatı

7. International Machine Design and Production Conference, Ankara, Turkey, 24 - 28 June 1996, pp.235-245

Dönel İş Parçalarının İmali için Bilgisayar Destekli İşlem Sıralama

7. International Machine Design and Production Conference, Ankara, Turkey, 24 - 28 June 1996, pp.111-120

Tornalama İşlemlerinde İş Parçası Bağlama Yönteminin Bilgisayar Desteği ile Belirlenmesi

7. International Machine Design and Production Conference, METU, Ankara 1996., Ankara, Turkey, 24 - 28 June 1996, pp.132-141

Re-design For Manual Assembly

7. International Machine Design and Production Conference, Ankara, Turkey, 24 - 28 June 1996, vol.1, pp.156-164

Talaşlı İmalat Alanında Geri Kazanım ve Çevreye Dost Üretim

1. Uludağ Çevre Mühendisliği Sempozyumu, Bursa, Turkey, 10 - 12 June 1996, pp.23-32

Tornalama İşlemleri için İşlenebilirlik Verilerinin Bilgisayar Desteği ile Belirlenmesi,

3. Balıkesir Mühendislik ve Mimarlık Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 10 - 12 April 1995, pp.44-54

Montaj Uygulamalarında Tasarımın İyileştirilmesi

3. Balıkesir Mühendislik ve Mimarlık Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 10 - 12 April 1995, pp.5-15

Sızdırmazlık Elemanı Seçiminde ve Çiziminde Bilgisayar Desteği

6. International Machine Design and Production Conference,, Ankara, Turkey, 27 June - 01 July 1994, vol.1, pp.100-105

Bilgisayar Destekli Sızdırmazlık Elemanı Seçimi

6. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 6 - 09 September 1993, pp.56-65

Tezgah Arızalarının Teşhisi Ve Giderilmesinde Uzman Sistem Desteği

15. Ulusal Kongresi "Küreselleşme Ve Türk Endüstrisi, İstanbul, Turkey, 7 - 09 July 1993, pp.55-64

Building Shape Models from a Set of Points

ASME 1992 Engineering Systems Design and Analysis Conference, İstanbul, Turkey, 29 June - 03 July 1992, vol.1, pp.333-337

A 3-D Model Based Matching Technique for the Automatic Inspection of Machined Parts

IFAC Workshop on Automatic Control for Quality and Productivity, ACQP 92, İstanbul, Turkey, 3 - 05 June 1992, pp.314-321

An Expert System For Diagnosing Faults on CNC Machine Tool Breakdowns

IFAC Workshop on Automatic Control for Quality and Productivity, ACQP 92, İstanbul, Turkey, 3 - 05 May 1992, vol.1, pp.353-360

NC Programlarının Bilgisayar Yardımıyla Otomatik Olarak Hazırlanması

5. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, Bursa, Turkey, 21 - 22 September 1991, pp.25-35

Bilgisayar Destekli Tasarım Yardımıyla Çeşitli İmalat Hatalarının Tespiti

4. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu,, Yalova, Turkey, 3 - 07 September 1990, pp.5-15

Matching Measured Components into Solid Models

Proc. of the International Conference on Theory and Practice of Geometric Modelling, Aachen, Germany, 5 - 08 September 1988, pp.499-507

Books & Book Chapters

Metal Foams and Their Applications in Aerospace Components

in: Materials, Structures and Manufacturing for Aircraft, Melih Cemal Kuşhan,Selim Gürgen,Mehmet Alper Sofuoğlu, Editor, Springer, London/Berlin , Berlin, pp.27-63, 2022

Metrics

Publication

147

Citation (WoS)

503

H-Index (WoS)

11

Citation (Scopus)

656

H-Index (Scopus)

12

Project

9

Intellectual Property

17

Thesis Advisory

39

Open Access

26
UN Sustainable Development Goals