Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Lohusaların Spiritüel Bakım Gereksinimlerinin Belirlenmesi

17. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi, Bursa, Turkey, 5 - 08 March 2023, pp.33-34

Hemşirelerin Kültürlerarası İletişim Yeterliliği Düzeyinin İncelenmesi

3. Uluslararası 6. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Turkey, 21 - 22 December 2021, pp.147-159

Examination of Nursing Students' Views on the Nursing Process

19. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Edirne, Turkey, 3 - 04 June 2021, pp.146 Creative Commons License Sustainable Development

Determination of Rational Drug Use Behaviors of University Students

19. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Edirne, Turkey, 3 - 04 June 2021, pp.243 Creative Commons License Sustainable Development

Bursa Uludağ Üniversitesi Hemşirelik Öğrencilerinin Akılcı İlaç Kullanım Davranışları

19. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Edirne, Turkey, 3 - 04 June 2021, pp.244 Creative Commons License

DETERMINING THE KNOWLEDGE LEVELS OF NURSING STUDENTS ABOUT COVID-19

4th International Health Sciences Conference 2020 (IHSC 2020), Diyarbakır, Turkey, 5 - 06 November 2020, pp.551-557 Sustainable Development

Perinatal Dönemdeki Hasta Savunuculuğu

3.Uluslararası 4. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 8 - 10 October 2020

Hemşirelikte İlaç Yönetimi Dersinin İlaç Dozu Hesaplama Becerisi Üzerine Etkisi

5. Ulusal ve 1. Uluslararası Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 08 December 2019, pp.125

Hemşirelik Öğrencilerinde Kesici-Delici Alet Yaralanma Sıklığı, Etkileyen Faktörler ve Alınan Önlemlerin Değerlendirilmesi

5.Ulusal ve 1. Uluslararası Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 08 December 2019, pp.52

Türkiye’de Hemşireler Tarafından ‘‘Geleneksel Uygulamalar’’ KonusundaYapılan Tez Çalışmalarının İncelenmesi

2. ULUSLARARASI 5. ULUSAL KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK KONGRESİ, Bursa, Turkey, 31 October - 01 November 2019

KIZ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GÖZÜNDEN HEMŞİRELİK

18. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Afyonkarahisar, Turkey, 25 - 27 April 2019, pp.36 Creative Commons License

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA DELİCİ-KESİCİ ALET YARALANMALARI: SİSTEMATİK LİTERATÜR İNCELEMESİ

18. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi”, Afyonkarahisar, Turkey, 25 - 27 April 2019, pp.130 Creative Commons License

GÜNLÜK GAZETELERDE YER ALAN SAĞLIK HABERLERİNİNİNCELENMESİ

18. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Afyonkarahisar, Turkey, 25 - 27 April 2019, pp.206 Creative Commons License

HEMŞİRELİKTE MESLEKİ DEĞERLER: SİSTEMATİK LİTERATÜRİNCELEMESİ

18. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Afyonkarahisar, Turkey, 25 - 27 April 2019, pp.204 Creative Commons License

Student nurses’ perceptions about nurses’ contribution to their clinical experience

4th World Congress on NURSING, Valensiya, Spain, 16 - 18 April 2018, pp.64

Öğrenci gözünden anne, kadın ve çalışan kadın olmak

I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 24 March 2018

Ameliyathanede Hasta Güvenliğinin Sağlanmasında Son Teknolojiler

2. Uluslararası 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2017

Etik Dersi Alan Hemşirelik Öğrencilerin Ders ile İlgili Beklenti ve Algılamaları

Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi, İzmir, Turkey, 11 - 12 September 2017

Effects of breast cancer diagnosis of family life

International Istanbul Breast Cancer Conference - BREASTANBUL 2016, 10 - 12 November 2016 Sustainable Development

Effect of breast cancer diagnosis of family life

Breast Cancer Conference, 10 - 12 October 2016 Sustainable Development

Hot springs in complementary and alternative therapies

International Congress for The History of Medicine, 28 - 30 June 2016

Hemşirelerin Mesleki Değerlerinin İş Doyumuna Etkisi

III.Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu, Turkey, 5 - 06 November 2015

Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon Kulanımı

III. Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Çanakkale, Turkey, 21 - 23 May 2014

Erkek hemşire öğrencilerin yaşadıkları sorunlar

10. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Gaziantep, Turkey, 28 - 30 April 2011, pp.108

Validity and reliability of the men nurse image instrument

MedicReS IC2011 International Conference on Good Medical Research, İstanbul, Turkey, 25 - 27 March 2011, pp.55

Hemşirelik ve hasta güvenliği

1.Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, İzmir, Turkey, 21 - 23 October 2010, pp.126

Toplumsal cinsiyet ve hemşirelik

1.Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, İzmir, Turkey, 21 - 23 October 2010, pp.125

Nöroşirürji yoğun bakım ünitelerinde bir hasta güvenliği konusu olarak ağız bakımı

6.Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 May 2010, vol.20, pp.238

Books & Book Chapters

ETHICS TEACHING

in: NURSING AND ETHICS, Doç.Dr.Nuray TURAN,Prof. Dr. Ayfer AYDIN, Editor, Istanbul University Press, İstanbul, pp.589-618, 2024

HEMŞİRELİK SÜRECİ: HEMŞİRELİK TANISI

in: HEMŞİRELİK FELSEFESİ VE TEMEL KAVRAMLAR, TURAN NURAY, Editor, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, İstanbul, pp.330-373, 2022

İNSAN HAKLARI

in: HEMŞİRELİKTE ETİK, TURAN NURAY, Editor, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, pp.102-131, 2022

HEMŞİRELİK SÜRECİ: DEĞERLENDİRME KAYIT VE RAPOR ETME

in: HEMŞİRELİK FELSEFESİ VE TEMEL KAVRAMLAR, TURAN NURAY, Editor, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, pp.418-455, 2022

İLAÇ YÖNETİMİ VE HEMŞİRELİK SÜRECİ

in: SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER - II, Prof. Dr. Cem Evereklioğlu, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.93-131, 2021 Creative Commons License

En Sık Karşılaşılan Etik Sorunlar

in: Hemşirelik Tarihi Deontoloji ve Etik, Prof.Dr.Ayla Ünsal, Editor, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, pp.313-348, 2021

Ethical Responsibilities of Educators in Clinical Education of Nursing Students

in: Recent Studies in Health Sciences, Chernopolski PM, Shapekova NL, Sançar B, Ak B, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofya, pp.388-396, 2019

Sağlık Hizmeti İle İlişkili Enfeksiyonların Kontrolünde İzolasyon

in: Akademisyen Yayınevi Bilimsel Araştırmalar Kitabı 2018 Sağlık Bilimleri ve Cerrahi, Alabaz Ömer, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.53-59, 2018

Nursing Care for Patients Undergoing Glucocorticoid Therapy

in: Recent Developmentsin Nursing and Midwifery, EFE RECEP, Editor, Cambridge Scholars Publishing, pp.2-17, 2018

Osteoporoz ve Hemşirelik Bakımı

in: Akademisyen Yayınevi Bilimsel Araştırmalar Kitabı 2018 Hemşirelik ve Ebelik, Eti Aslan Fatma, Deniz Sayıner Fatma, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.1-10, 2018

Health Education According to Chronological Age

in: Current Trends in Educational Sciences, Efe R., Koleva I., Atasoy E., Kotseva V., Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, pp.417-425, 2017

Discharge Education

in: Developments in Health Sciences, ÖZDEMİR B., SHAPEKOVA N. L., AK B., YILDIZ H., OZCANARSLAN F., IVANOVA L., Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, pp.31-39, 2017

Drug errors and nurses’xx responsibilities for their prevention

in: Recent Advances in Health Sciences, Çamlı Adil, Ak Bilal, Arabacı Ramiz, Efe Recep, Editor, St.Kliment Ohridski University Press, SOFYA, pp.137-147, 2016

Changing and Developing Roles and Functions of Nurses in Turkey

in: Turkey at the Beginning of 21stCentury Past and Present, EFE RECEP, AYIŞIĞI METİN , DÜZBAKAR ÖMER , ARSLAN MEHMET, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, SOFYA, pp.431-438, 2015

Protection against Infections due to Peripheral IV Catheters

in: Turkey at the Beginning of 21stCentury Past and Present, EFE RECEP, AYIŞIĞI METİN , DÜZBAKAR ÖMER , ARSLAN MEHMET, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, SOFYA, pp.591-599, 2015

Air Pollution and Heart Disease

in: Environment and Ecology at the Beginning of 21st Century, Prof. Dr. Recep EFEProf. Dr. Carmen BIZZARRIProf. Dr. sa CÜREBALProf. Dr. Gulnara N. NYUSUPOVA, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESSSOFIA, Sofija, pp.209-216, 2015

Healthcare-Caused Harm According to the Patient Rights

in: Turkey at the Beginning of 21st Century Past and Present, Prof. Dr. Recep EFEProf. Dr. Metin AYIŞIĞIAssoc. Prof. Dr. Ömer DÜZBAKARAssist.Prof. Dr. Mehmet ARSLAN , Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESSSOFIA, Sofija, pp.777-783, 2015

Water Hardness and Health

in: Environment and Ecology at theBeginning of 21st Century, EFE RECEP, BIZZARRI CARMEN, CÜBERAL İSA, N. NYUSUPOVA GULNARA, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, SOFYA, pp.461-466, 2015

Healthcare-Caused Harm According to the Patient Rights

in: Turkey at the Beginning of 21st Century Past and Present, EFE RECEP, AYIŞIĞI METİN , DÜZBAKAR ÖMER , ARSLAN MEHMET, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, SOFYA, pp.777-783, 2015

Water Hardness and Health

in: Environment and Ecology at the Beginning of 21st Century, Prof. Dr. Recep EFEProf. Dr. Carmen BIZZARRIProf. Dr. sa CÜREBALProf. Dr. Gulnara N. NYUSUPOVA, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESSSOFIA, Sofija, pp.717-723, 2015

Parenteral ilaç uygulamaları

in: Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilimi ve Sanatı, ATABEK AŞTI TÜRKİNAZ, KARADAĞ AYİŞE, Editor, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, pp.761-809, 2012

Metrics

Publication

90

Citation (WoS)

14

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

44

H-Index (Scopus)

2

Project

2

Open Access

9
UN Sustainable Development Goals