Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Arâisü l Kur ân da Yaratılış Kıssası

Ulusal Vânî Mehmed Efendi Sempozyumu, Bursa, Turkey, 7 - 08 November 2009, pp.169-185

Kelâmî Tartışmalar Bağlamında Molla Fenârî de Esma i Hüsna

Uluslararası Molla Fenârî Sempozyumu, Bursa, Turkey, 4 - 06 December 2009, pp.291-311

Books & Book Chapters

Kelâma Giriş

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2023

Ehl-i Sünnet'in Teşekkülü ve Temel İlkeleri

in: Kelam Tarihi, İbrahim Aslan, Osman Demir, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.103-134, 2023

İhtisas Teorisi

in: İslam Düşüncesinde Teoriler Metafizik 3: Nedensellik, Ruh, Nübüvvet ve Meâd, Ömer Türker, Editor, Ketebe Yayınları, İstanbul, pp.1348-1372, 2023 Creative Commons License

Mezhebî Kimlik, Siyasal Mücadele ve Toplumsal Gerçeklik Sarmalında Bir Âlim-Bürokrat Olarak Kemalpaşazâde: Ebeveyn-i Resûl Risâlesi Bağlamında Bir Değerlendirme

in: Kemalpaşazâde'nin Felsefe, Edebiyat Ve Dinî İlimlerdeki Yeri, Murat Demirkol, Editor, Fecr Yayınları, Ankara, pp.167-185, 2022

Din ve Akide

in: İslam İnanç Esasları, İbrahim Aslan, Orhan Şener Koloğlu, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.1-26, 2022

Din ve Akide

in: İslam İnanç Esasları, İbrahim Aslan,Orhan Şener Koloğlu, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.1-26, 2022

Allah a İman

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2021

el-İşâre ve Çevirisi Üzerine

in: el-İşâre fî usûli’l-kelâm: Felsefî Kelâmın Temel Meseleleri, , Editor, Litera Yayıncılık, İstanbul, pp.9-16, 2021 Creative Commons License

Zemahşerî ve el-Minhâc fî usûli'd-dîn

in: Mu'tezile Akâidi: Kitâbü'l-Minhâc fî usûli'd-dîn, , Editor, Klasik, İstanbul, pp.7-36, 2021 Creative Commons License

İslam Dünyası

in: İnanç 88 Soru, Cağfer Karadaş, Editor, Beyan, İstanbul, pp.17-20, 2019

Tüm Varlıkların Yaratılmış Olduğu Hakkında

in: Gelen eksel ve Çağdaş Metinlerle Din Felsefesine Dair Okumalar I, Alpyağıl, Recep, Editor, İz Yayıncılık, pp.272-280, 2017

Cevaz Delili

in: Gelen eksel ve Çağdaş Metinlerle Din Felsefesine Dair Okumalar I, Alpyağıl, Recep, Editor, İz Yayıncılık, pp.314-318, 2017

Kelâma Yönelik Muhteva Tenkit ve Tekliflerinde Risk Alanları

in: Kelâm İlmi ve İslâm Hukukunda İçerik Sorunları, Çelebi, İlyas, Bulğen, Mehmet, Editor, Ensar Nesriyat, İstanbul, pp.282-297, 2017

Hocazâde Muslihuddîn Mustafa

in: Uludağ Üniversitesi 40 Yıl Kitabı, Çiftçi, Cafer; Öcalan, Hasan Basri, Editor, Uludağ Üniversitesi Basımevi, pp.105-121, 2015

Akıl-Nakil İmtizâcında Denge Arayışı Olarak Kelâm

in: Akâid ve Kelâm İlminde Vahyin ve Aklın Yeri, Çelebi, İlyas, Bulğen, Mehmet, Editor, Ensar Nesriyat, pp.362-380, 2013

Allah'ı Bilmek: Allah

in: İslâm a Giriş Gençliğin İslâm Bilgisi, Hökelekli, Hayati, Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, pp.41-59, 2008

Episodes in the Encyclopedia

Temel İslam Ansiklopedisi

İSAM Yayınları, pp.158-160, 2021

Temel İslam Ansiklopedisi

İSAM Yayınları, pp.140-140, 2021

Temel İslam Ansiklopedisi

İSAM Yayınları, pp.312-313, 2021

Temel İslam Ansiklopedisi

İSAM Yayınları, pp.509-510, 2021

Temel İslam Ansiklopedisi

İSAM Yayınları, pp.379-381, 2021

Temel İslam Ansiklopedisi

İSAM Yayınları, pp.318-319, 2021

Temel İslam Ansiklopedisi

İSAM Yayınları, pp.105-106, 2021

Temel İslam Ansiklopedisi

İSAM Yayınları, pp.412-413, 2021

Temel İslam Ansiklopedisi

İSAM Yayınları, pp.515-517, 2021

Temel İslam Ansiklopedisi

İSAM Yayınları, pp.282-284, 2021

Temel İslam Ansiklopedisi

İSAM Yayınları, pp.442-443, 2021

Temel İslam Ansiklopedisi

İSAM Yayınları, pp.129-132, 2021

Temel İslam Ansiklopedisi

İSAM Yayınları, pp.370-371, 2021

Temel İslam Ansiklopedisi

İSAM Yayınları, pp.512-513, 2021

Temel İslam Ansiklopedisi

İSAM Yayınları, pp.406-409, 2021

Temel İslam Ansiklopedisi

İSAM Yayınları, pp.516-517, 2021

Temel İslam Ansiklopedisi

İSAM Yayınları, pp.23-24, 2021

Temel İslam Ansiklopedisi

İSAM Yayınları, pp.464-465, 2021

Temel İslam Ansiklopedisi

İSAM Yayınları, pp.476-477, 2021

Temel İslam Ansiklopedisi

İSAM Yayınları, pp.320-321, 2021

Temel İslam Ansiklopedisi

İSAM Yayınları, pp.268-268, 2021

Temel İslam Ansiklopedisi

İSAM Yayınları, pp.413-416, 2021

Temel İslam Ansiklopedisi

İSAM Yayınları, pp.138-139, 2021

Temel İslam Ansiklopedisi

İSAM Yayınları, pp.347-349, 2021

Temel İslam Ansiklopedisi

İSAM Yayınları, pp.468-469, 2021

Temel İslam Ansiklopedisi

İSAM Yayınları, pp.507-509, 2021

Metrics

Publication

71

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Project

3

Thesis Advisory

10

Open Access

12