Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Uluslararası Hukuk Açısından Yemen'e Yönelik Davetle Müdahalenin Değerlendirilmesi

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.29, no.2, pp.843-880, 2021 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

THE PROTECTION OF WHALES IN INTERNATIONAL LAW AND THE JUDGEMENT OF JAPAN - AUSTRALIA & NEW ZEALAND ON THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

International Journal of Social Inquiry, vol.12, no.2, pp.719-755, 2019 (International Refereed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Sri Lanka ve Koruma Sorumluluğu

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, vol.73, no.1, pp.157-187, 2018 (Other Refereed National Journals)

Avrupa Birliği nde İşçilerin Serbest Dolaşımı ve Türk İşçilerinin Serbest Dolaşım Hakkı

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY LAW FACULTY-HUKUK FAKULTESI MECMUASI, vol.72, no.2, pp.391-440, 2014 (Other Refereed National Journals)

Ortaklık Mevzuatı Açısından Türkiye Cumhuriyeti Uyrukluğundaki Gerçek ve Tüzel Kişilerin AB Hukuk Düzeninde Açabilecekleri Davalar

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY LAW FACULTY-HUKUK FAKULTESI MECMUASI, no.1, pp.1391-1428, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İnsancı Müdahalenin Yasallığı

UCİR, Bursa, Turkey, 10 - 12 October 2018

Okyanusların Korunması ve Ross Denizi Örneği

VIII. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi: Küresel ve Bölgesel Sistemde Devlet ve Devlet Dışı Aktörler, Bursa, Turkey, 28 - 29 November 2016

Efiiciancy of International Criminal Court

International Conference on Social Sciences and Humanities: ”Challenges: from Diversity to Synergy”, 13 - 15 May 2016 Sustainable Development

Hayatın Yok Yerindekiler: Mülteciler ve Sığınmacılar

VI. Sosyal İnsan Hakları Ulusal Sempozyumu, Turkey, 10 November 2014 - 11 November 2019 Sustainable Development