Ortaklık Mevzuatı Açısından Türkiye Cumhuriyeti Uyrukluğundaki Gerçek ve Tüzel Kişilerin AB Hukuk Düzeninde Açabilecekleri Davalar


REÇBER S.

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY LAW FACULTY-HUKUK FAKULTESI MECMUASI, no.1, pp.1391-1428, 2013 (Peer-Reviewed Journal)