Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Fetva Usûlü Eserleri Bağlamında Fetvada Dil ve Üslûp

I. Uluslararası Din ve İnsan Sempozyumu ”Din, Dil ve İletişim”, Eskişehir, Turkey, 10 - 12 October 2019, pp.593-602

Hanefi Mezhebinde Müftâ Bih Görüşün Belirlenmesinde Meşayihın Rolü

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Turkey, 10 - 13 May 2017, pp.99-112

Books & Book Chapters

İbadet ve Biz

in: Biz Gençlere Dair 2, Fatih Tok, Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, pp.92-122, 2022

Episodes in the Encyclopedia

Bahrululûm el-Leknevî

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, pp.1866-1868, 2022

Haskefi

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, pp.1844-1845, 2022

Sava Paşa

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, pp.2311-2312, 2022