Education Information

Education Information

  • 1990 - 1994 Doctorate

    Ege University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kitle İletişimi (Dr), Turkey

  • 1986 - 1989 Postgraduate

    Anadolu University, Instıtute Of Socıal Scıences, Department Of Communıcatıon Arts, Turkey

  • 1982 - 1986 Undergraduate

    Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Basım Ve Yayımcılık Pr., Turkey