Assoc. Prof.SEZGİN KAYA


İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Uluslararası Siyaset


Research Areas: International Relations

Metrics

Publication

27

Citation (WoS)

2

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Project

1

Thesis Advisory

10

Open Access

10
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2002 - 2008

2002 - 2008

Doctorate

Bursa Uludağ University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler (Dr), Turkey

2000 - 2002

2000 - 2002

Postgraduate

Bursa Uludağ University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler (Yl) (Tezli), Turkey

1996 - 2000

1996 - 2000

Undergraduate

Bursa Uludağ University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Turkey

Research Areas

International Relations

Academic Titles / Tasks

2017 - Continues

2017 - Continues

Associate Professor

Bursa Uludağ University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler

2012 - Continues

2012 - Continues

Assistant Professor

Bursa Uludağ University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler

2011 - Continues

2011 - Continues

Lecturer PhD

Bursa Uludağ University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

2011

2011

The Issue of Effectiveness in International Environmental Regimes

KAYA Y., KAYA S.

ULUSLARARASI ILISKILER-INTERNATIONAL RELATIONS, vol.8, no.30, pp.125-148, 2011 (SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2020

2020

BASRA KÖRFEZİ’NDE DEVLET İNŞASI SÜREÇLERİNDE İNGİLTERE’NİN ROLÜ: BAHREYN ÖRNEĞİ

Kaya S., Şimşek H. F.

Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi, vol.8, no.1, pp.82-104, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

Çin’in Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleriyle İlişkilerinin Akıllı Güç Kavramı Bağlamında Analizi”,

KAYA S., Mammadzada A.

Doğu Asya Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.1, pp.37-55, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

ULUSLARARASI TERÖRİZMİN GELİŞİMİ VE DİNİ MOTİVASYONLU TERÖR OLGUSU

KAYA S.

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.10, no.1, pp.53-79, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2015

2015

Contentious Politics in Iran Factions Foreign Policy and the Nuclear Deal

Kaya S., Şartepe Z.

Alternatives: Turkish Journal of International Relations, vol.14, no.3, pp.1-12, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2013

2013

An Appraisal of the Chronology Problem in the“Rise of the West” Question

GÜRSAKAL G. G. , KAYA S.

GAZI AKADEMIK BAKIS-GAZI ACADEMIC VIEW, vol.7, no.13, pp.67-79, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

2011

2011

Uluslararası Rejim Türleri: Çevre Rejimleri ve Etkinliği Üzerine Bir Değerlendirme

KAYA Y., KAYA S.

Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, vol.7, no.2, pp.45-62, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

2010

2010

Rus Dış Politikasında Batı Karşıtlığının Düşünsel ve Tarihsel Gelişimi

KAYA S.

Gazi Akademik Bakış, vol.4, no.7, pp.41-77, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

2009

2009

Uluslararası Alanda Polisiye İşbirliği nin Gelişimi Avrupa Örneği

KAYA S.

U.U. İ.İ.B.F. Dergisi, vol.28, no.1, pp.49-69, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

2009

2009

Rus Yayılmacılığı ve Slavofil Düşüncenin Tarihsel Gelişimi

KAYA S., İŞYAR Ö. G.

Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.8, pp.25-49, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

2008

2008

Uluslararasi Iliskilerde Konstrüktivist Yaklasimlar

KAYA S.

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, vol.63, no.3, pp.83-111, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

2005

2005

Interpol Europol ve Uluslararası Terörizm

KAYA S.

Güvenlik Stratejileri Dergisi, vol.1, no.2, pp.31-49, 2005 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2005

2005

Küresel Terörizmle Mücadelede Alternatif Rejim Modelleri

KAYA S.

Stratejik Araştırmalar Dergisi, vol.3, no.5, pp.15-34, 2005 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2005

2005

Türkiye nin Değişen Güvenlik Algılaması ve Politikaları

KAYA S.

Avrasya Dosyası, vol.11, no.2, pp.212-239, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2017

2017

DİSİPLİNLER-ARASI BİR ALAN OLARAK TERÖRİZM ÇALIŞMALARINA TEOLOJİNİN MEVCUT VE OLASI KATKILARI

KAYA S.

ULUSLARARASI IX. ULUDAĞ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KONFERANSI, Bursa, Turkey, 23 October - 24 January 2017 Sustainable Development

2015

2015

The Iran Nuclear Deal Roots of Iran s Foreign Policy in the Post Revolutionary Era

KAYA S., ŞARTEPE Z.

The First Kadir Has University Conference on International Relations: “Two Hundred Years since the Congress of Vienna: The State of International Relations as a Discipline and Alternative World Views”, 22 - 24 October 2015

2008

2008

Türkiye nin Güvenliği Sorunu ve Rusya Alternatifi Konstrüktivist Bir Analiz

KAYA S.

Küreselleşme, Demokratikleşme ve Türkiye Uluslararası Sempozyumu, Antalya, Turkey, 27 - 30 March 2008, pp.583-593

2004

2004

Rusya nın Yeni Güvenlik Politikaları ve Kafkasya nın Önemi

KAYA S.

UÜ. I. ULUSAL GENÇ BİLİM ADAMLARI SEMPOZYUMU, Bursa, Turkey, 6 - 07 May 2004, vol.2, pp.795-822

Books & Book Chapters

2020

2020

1962-1979: DETENTE (YUMUŞAMA) DÖNEMİ’xxNDE DİPLOMASİ 3)ORTA DOĞU’xxDAKİ GELİŞMELER

ÖZDEMİR A., DARICILI A. B. , ÖNCÜ A. S. , ÖZDAL B., PURTAŞ F., ÖZKURT F. Z. , et al.

in: Diplomasi Tarihi-II, ÖZDAL Barış, KARACA R.Kutay, Editor, Dora, Bursa, pp.452-483, 2020

2019

2019

"Fight Against Terrorism asn an European Union Policy"

Kaya S.

in: Current Security Issues in International Relations The World Between Fear and Hope, Zeynep Yücel, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.227-244, 2019

2019

2019

1945-1955 Soğuk Savaş’xxın İlk Yıllarında Diplomasi: Arap İsrail Savaşı 1948

ÖZDEMİR S., KARACA R. K. , KAYA S., ÖZLEM K., ÖZDAL B., REÇBER K., et al.

in: Diplomasi Tarihi II, Barış Özdal - R. Kutay Karaca, Editor, Dora, Bursa, pp.345-348, 2019

2015

2015

Türk-Rus İlişkilerinde Pragmatik Ortaklığın Sınırları

KAYA S.

in: Uluslararası lişkilerde Teoriden Pratiğe Güncel Yaklaşımlar, Sibel Turan ve Nergiz Özkural Köroğlu, Editor, BETA, Bursa, pp.105-132, 2015

2013

2013

Rus Oryantalizmi ve Doğuya Jeopolitik Ötesi Bir Bakış

Meşdi İ., KAYA S.

in: Rusya nın Doğu Politikası, Sezgin Kaya, Editor, EKİN, Bursa, pp.39-90, 2013

2013

2013

Rusya Avrasyacılığı ve jeopolitik Bir Varlık Olarak Doğu Algısı

KAYA S., Meşdi İ.

in: Rusya nın Doğu Politikası, Sezgin Kaya, Editor, EKİN, Bursa, pp.1-38, 2013

2010

2010

Sovyet Sonrası Dönem Rus Dıs PolitikasındaAvrasyacılıgın Etkisi

KAYA S.

in: Avrasya ve Avrasyacılık, Ömer Göksel İşyar, Editor, Dora, Bursa, pp.145-173, 2010

Supported Projects

2015 - 2020

2015 - 2020

Türk Dış Politikasında Avrasya Seçeneği: Rusya, Çin ve İran

Project Supported by Higher Education Institutions

KAYA S. (Executive)


Citations

Total Citations (WOS): 2

h-index (WOS): 1