Advising Theses

KRONİK VE EPİZODİK MİGREN HASTALARINDA SCN9A VE SCN10A GEN POLİMORFİZMLERİNİN KRONİSİTE GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

Karlı H. N. (Advisor)
Expertise In Medicine - 2022

Multiple skleroz gelişimi ile ilişkili miRNA'ların araştırılması

Expertise In Medicine - 2018