Projects

Kronik ve Epizodik Migren Hastalarında SCN9A ve SCN10A Gen Polimorfizmlerinin Kronisite Gelişimi Üzerine Etkilerinin Retrospektif Değerlendirilmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2024

Genç Başlangıçlı Parkinson Hastalarında Kullanılan İlaçların Etkinliğinin Değerlendirilmesinde Genetik Polimorfizmlerin Rolünün Araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2021

L-Dopa Transportu Ve Metabolizması İle İlişkili Genetik Polimorfizmlerin L-Dopa Kullanan Parkınson Hastalarında İlaca Karşı Yanıt Üzerine Olan Etkilerinin Retrospektif Araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2020

“Multipl Skleroz Gelişimi ile İlişkili miRNA’ların Araştırılması”

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2020

Türkiye de Genç Başlangıçlı Parkinson Hastalarında Ve Ailelerinde Genetik Ve Epigenetik Mekanizmaların Araştırılarak Genotipik Ve Fenotipik Bulguların Değerlendirilmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2016