Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Acil Tıpta Kadın Olmak

15. Türkiye Acil Tıp Kongresi, Turkey, 21 - 24 November 2019

”Geriyatrik Travma” başlıklı sunum

TATD 3. Kurs Günleri Kongresi, Turkey, 27 - 30 March 2019

Karın Ağrısında Nadir Bir Sebep ‘Chiliaditi Sendromu’

6. Avrasya Acil Tıp Kongresi 14. Türkiye Acil Tıp Kongresi, 8 - 11 November 2018

Acil Serviste ‘Bilateral Optik Nörit’ Vakası

6. Avrasya Acil Tıp Kongresi 14. Türkiye Acil Tıp Kongresi, 8 - 11 November 2018

Acil Serviste ‘Omentum Torsiyonu’ Vakası

6. Avrasya Acil Tıp Kongresi 14. Türkiye Acil Tıp Kongresi, 8 - 11 November 2018

Acil Serviste Nadir Bir Olgu: Pres Sendromu

6. Avrasya Acil Tıp Kongresi 14. Türkiye Acil Tıp Kongresi, 8 - 11 November 2018

Acil Serviste Nadir Bir Olgu: Spontan Pnömomediastinum

6. Avrasya Acil Tıp Kongresi 14. Türkiye Acil Tıp Kongresi, 8 - 11 November 2018

ACIL SERVISTE TESADÜFEN SAPTANAN BIR OLGU: FAHR HASTALIĞI

14. Ulusal Acil Tıp Kongresi 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 19 - 22 April 2018

Tuberkuloz Menenjitli Bir Olgu

13. Turkiye Acil Tip Kongresi ve 9. Asya Acil Tip Kongresi, 22 - 25 November 2017

Acil Serviste Nadir Bir Olgu: Sklerozan Mezenterit

13. Turkiye Acil Tip Kongresi ve 9. Asya Acil Tip Kongresi, 22 - 25 November 2017

Gebe Hastada Venoz Tromboz

13. Turkiye Acil Tip Kongresi ve 9. Asya Acil Tip Kongresi, 22 - 25 November 2017

Özefagusta Ilginc Bir Yabanci Cisim Olgusu

13. Turkiye Acil Tip Kongresi ve 9. Asya Acil Tip Kongresi, 22 - 25 November 2017

Acil Serviste Taze Donmuş Plazma Verilen Hastaların Retrospektif Analizi

9th Asian Conference on Emergency Medicine (ACEM), 22 - 25 November 2017

Beta Bloker ve Kalsiyum Kanal Blokeri Zehirlenmeleri

1. Trakya Acil Tıp Günleri, Turkey, 16 - 17 December 2016

Acil serviste Bir İntiha Olgusu Organofosfat Zehirlenmesi

5.Eurasian Congress on Emergency Medicine, 10 - 13 November 2016

Acil Serviste Nadir Görülen Bir Olgu Tetanoz

5.Eurasian Congress on Emergency Medicine, 10 - 13 November 2016

Kounis Syndrome Report of Two Cases

5.Eurasian Congress on Emergency Medicine, 10 - 13 November 2016

Bir Olgu Sunumu Intestinal Obstruksiyona Bagli Cekum Perforasyonu

5.Eurasian Congress on Emergency Medicine, 10 - 12 November 2016

EKG Yarışması

TATD 4.Yaz Sempozyumu, Turkey, 6 - 08 May 2016

Prokalsitonin ve Sepsis

TATKON 2015, Turkey, 26 - 29 October 2015

The comprasion of patients at the age of 65 and older diagnosed wıth stroke in emergency department

7th European Congress on Emergency Medicine” & “8th EPAT National Emergency Medicine Congress EuSEM 2012, Antalya, Turkey, 3 - 06 October 2012, pp.343

Acil servis hasta profili

1st Eurasian Congress on Emergency Medicine. November 5-9, 2008, Antalya., Antalya, Turkey, 5 - 09 November 2008

İntihar girişimi nedeniyle acil servise başvuran hastaların analizi

1st Eurasian Congress on Emergency Medicine. November 5-9, 2008, Antalya., Antalya, Turkey, 5 - 09 November 2008

Acil serviste enfeksiyon hastalıkları

7. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 September 2005

Acil servise başvuran geriatrik hastaların analizi

4. Ulusal Geriatri Kongresi, Antalya, Turkey, 31 August - 04 September 2005

Acil servise başvuran kanserli hastaların analizi

4. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 29 September 2002

Books & Book Chapters

Erişkin Temel Yaşam Desteği

in: Güncellemelerle İleri Kardiyovasküler Yaşam Desteği, Özgür Karcıoğlu, Editor, TEMA Vakfı Yayıncılık, Ankara, pp.109-118, 2023 Creative Commons License

Pozitif Psikoloji

in: Acil Tıp ve Hekimlikte Sağlıklı Olma Sanatı, Ayça Koca, Merve Ekşioğlu, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.109-117, 2022

ANEVRİZMAL HASTALIK

in: TİNTİNALLİ ACİL TIP KAPSAMLI ÇALIŞMA KILAVUZU, SERKAN EMRE EROĞLU, AYHAN ÖZHASENEKLER, Editor, NOBEL TIP KİTABEVLERİ, İstanbul, pp.415-419, 2022

YENİ ANTİKOAGÜLAN ZEHİRLENMELERİ

in: ACİL TIP PRATİĞİNDE KLİNİK TOKSİKOLOJİ, ZEYNEP KEKEÇ, Editor, EMA TIP KİTABEVİ, İstanbul, pp.355-363, 2020

Hematolojik İlaç Zehirlenmeleri

in: Acil Tıp Pratiğinde Klinik Toksikoloji, Zeynep Kekeç, Editor, EMA TIP KİTABEVİ, Ankara, pp.363-370, 2020

Güncel İlkyardım Kılavuzu

Hipokrat Yayıncılık, Ankara, 2019 Creative Commons License

YARA BAKIMI

in: YÜKSEKOKULLAR İÇİN iLK YARDIM, YEĞEN Ç. BERRAK, Editor, Güneş Kitabevi, İstanbul, pp.404-427, 2018

Acil Tıp Temel Başvuru Kitabı

İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2016 Creative Commons License

Jinekolojik Aciller-Gebe Olmayan Kadında Karın Ağrısı ve Pelvik Ağrı

in: Acil Tıp Temel Başvuru Kitabı, , Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, pp.2473-2478, 2016

Metrics

Publication

111

Citation (WoS)

445

H-Index (WoS)

12

Citation (Scopus)

426

H-Index (Scopus)

11

Citiation (TrDizin)

4

H-Index (TrDizin)

3

Project

3

Thesis Advisory

21

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals