Bir Üniversite Hastanesi Acil Servisi’xxnde Taze Donmuş Plazma (TDP) Verilen Hastaların Retrospektif Analizi


KARAMURAT M., DURAK V. A. , KÖKSAL Ö.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018 (Peer-Reviewed Journal)