Asst. Prof. NURCAN KARSLIOĞLU KARA


ZİRAAT FAKÜLTESİ, ZOOTEKNİ

Hayvan Yetiştirme


Research Areas: Agricultural Sciences

Education Information

2009 - 2015

2009 - 2015

Doctorate

Bursa Uludağ University, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Animal Science, Turkey

2004 - 2007

2004 - 2007

Postgraduate

Bursa Uludağ University, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Animal Science, Turkey

1996 - 2000

1996 - 2000

Undergraduate

Akdeniz University, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Turkey

Dissertations

2015

2015

Doctorate

Effects of body condition score on reproductive parameters in Holstein dairy cows

Bursa Uludağ University, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Animal Science

2007

2007

Postgraduate

Longevity and culling reason in Holstein dairy cows

Bursa Uludağ University, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Animal Science

Foreign Languages

C2 Mastery

C2 Mastery

English

Research Areas

Agricultural Sciences

Academic Titles / Tasks

2009 - Continues

2009 - Continues

Research Assistant PhD

Bursa Uludağ University, ZİRAAT FAKÜLTESİ, ZOOTEKNİ

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Relation between Non-infectious Factors and Neonatal Calf Health Status in Dairy Herd

Karslıoğlu Kara N.

2nd International Livestock Studies Congress, Antalya, Turkey, 28 - 31 October 2021, pp.42 Sustainable Development

2020

2020

LIVESTOCK TRANSPORTATION AND NEEDED WELFARE COMPONENTS

Karslıoğlu Kara N.

INTERNATIONAL 19 MAY INNOVATIVE SCIENTIFIC APPROACHES CONGRESS-IV, Samsun, Turkey, 21 - 22 December 2020, pp.4-5 Sustainable Development

2020

2020

Süt sığırı işletmelerinde buzağı refahı için önemli olan faktörler

KARSLIOĞLU KARA N.

5. Uluslararası Battalgazi Bilimsel çalışmalar Kongresi, Malatya, Turkey, 18 - 20 December 2020

2020

2020

FACTORS WHICH ARE IMPORTANT FOR CALF WELFARE IN DAIRY FARMS

Karslıoğlu Kara N.

5. Uluslararası Battalgazi Bilimsel çalışmalar Kongresi, Malatya, Turkey, 18 - 20 December 2020, pp.70-71 Sustainable Development

2017

2017

Değişik Orjinli Simental Sığırlarda Süt Verimi ve Damızlıkta Kalma Süreleri Üzerine Bir Araştırma

KARSLIOĞLU KARA N., GALİÇ A., KOYUNCU M.

IV. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS OF EURASIA (IMCOFE), Roma, Italy, 23 - 25 August 2017

2017

2017

An Investigation on Milk Yield and Longevity in Different Origin Simmental Cows

KARSLIOĞLU KARA N., GALİÇ A., KOYUNCU M.

IV. Internatıonal Multıdıscıplınary Congress of Eurasıa (Imcofe), 23 - 25 August 2017

2017

2017

An Investigation on The Reasons for Involuntary Culling in Holstein and Simmental

GALİÇ A., KARSLIOĞLU KARA N., KOYUNCU M.

International Symposium on Animal Science (ISAS 2017), 5 - 10 June 2017

2017

2017

Determination of the body condition score and its relationship with milk yield in Turkish Holstein cows

GALİÇ A., KARSLIOĞLU KARA N.

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, 15 - 17 May 2017, pp.515

2016

2016

Importance of Manure Management in Dairy Cow Herds

KARSLIOĞLU KARA N., KOYUNCU M., GALİÇ A.

27TH Internatıonal Scıentıfıc-Expert Congress Of Agrıculture And Food Industry, 26 - 28 September 2016

2015

2015

Factors Affecting Animal Welfare During Transport in Cattle

KARSLIOĞLU KARA N., KOYUNCU M.

26th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, Saray Bosna, Bosnia And Herzegovina, 27 - 30 September 2015, pp.35

2015

2015

An Investigation on Determining Factors Affecting Body Condition Score in First Parity Holstein Cows

GALİÇ A., KARSLIOĞLU KARA N.

International Science and Technology Conference (ISTEC), 2 - 04 September 2015

2015

2015

Akdeniz Ülkelerinde Manda Yetiştiriciliği Potansiyeli

KARSLIOĞLU KARA N., GALİÇ A., KOYUNCU M.

9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Turkey, 3 - 05 September 2015

2015

2015

ANTALYA DA YETİŞTİRİLEN SİYAH ALACA SIĞIRLARDA BEDEN KONDİSYON PUANI

GALİÇ A., Musa T., KARSLIOĞLU KARA N.

İç Anadolu Bölgesi 2. Gıda ve Tarım Kongresi, Turkey, 28 - 30 April 2015, vol.1

2014

2014

Body Condition Scoring in Different Farm Animals

KARSLIOĞLU KARA N., KOYUNCU M.

Agrıbalkan Balkan Agrıcultural Congress, Turkey, 8 - 11 September 2014

2014

2014

Süt Sığırı İşletmelerinde Vücut Kondisyon Skoru Verim ve Refah İlişkisi

KARSLIOĞLU KARA N., KOYUNCU M.

Uluslararası Katılımlı Süt Sığırcılığı Sempozyumu, Turkey, 24 - 26 April 2014

2013

2013

Organik Süt Sığırı İşletmelerinde Buzağı Bakım ve Yönetimi

KARSLIOĞLU KARA N., KOYUNCU M.

Türkiye II. Organik Hayvancılık Kongresi, Turkey, 24 - 26 October 2013

2013

2013

A Review on Performance and Costs in Organic Milk Production

KARSLIOĞLU KARA N., KOYUNCU M.

24th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, Bosnia And Herzegovina, 25 - 28 September 2013

2013

2013

Tarımsal Örgütlenmede Islah Amaçlı Yetiştirici Birliklerinin Yeri ve Önemi

KARSLIOĞLU KARA N., KOYUNCU M.

8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Turkey, 5 - 07 September 2013

2011

2011

Siyah Alaca Irkı İneklerde Damızlıkta Kalma Süresi ve Sürüden Çıkarma Nedenleri

KARSLIOĞLU KARA N., KOYUNCU M.

7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Turkey, 14 - 16 September 2011, vol.1

2011

2011

The Effects of Hygiene Score on Some Reproductive Problems in Dairy Cattle

KARSLIOĞLU KARA N., GALİÇ A., KOYUNCU M.

19th International Congress of Mediterranean Federation of Health and Production of Ruminants, Montenegro, 25 - 28 May 2011

2011

2011

Süt Sığırı İşletmelerinde Farklı Durak Tipi ve Altlık Materyallerinde Topallık ve Hijyen Skoru

KARSLIOĞLU KARA N., GALİÇ A., KOYUNCU M.

Uluslar arası Katılımlı I. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi, Turkey, 27 - 30 April 2011, vol.1, pp.1379-1385

2011

2011

Sığırı İşletmelerinde Farklı Durak Tipi ve Altlık Materyallerinde Topallık ve Hijyen Skoru

KARSLIOĞLU KARA N., GALİÇ A., KOYUNCU M.

Uluslar arası Katılımlı I. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi, Turkey, 27 - 30 April 2011

2010

2010

Organik Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Hayvan Refahını Etkileyen Unsurlar

KARSLIOĞLU KARA N., KOYUNCU M.

Türkiye I. Organik Hayvancılık Kongresi, Turkey, 1 - 04 July 2010