Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

The Relationship of Cultural Heritage Areas and Disaster Management

ResilienceJournal, vol.4, no.2, pp.305-321, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Sürdürülebilir Yapım Sürecinde Mimarın Yapısal Atık Oluşumuna Etkisi

Süleyman Demirel Üniversitesi Yalvaç Akademi Dergisi, vol.2, no.1, pp.88-98, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Accreditation in Education: An Architecture Department Experience

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, vol.00, no.0, pp.164-171, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Bir Kapı Öyküsü

İnşaat Burada, Yapı – İnşaat Malzemeleri ve Teknoloji Dergisi, vol.1, no.36, pp.92-94, 2015 (Non Peer-Reviewed Journal)

Taş M Taş N Taneli Y Yurtkuran S Bir Kapı Öyküsü Ocak Şubat 2015 Yıl 7 Sayı 36 Sf 92 94 2015

İnşaat Burada, Yapı – İnşaat Malzemeleri ve Teknoloji Dergisi, no.36, pp.92-94, 2015 (Non Peer-Reviewed Journal)

20 Uluslararası Yapı Yaşam Kongre ve Fuar etkinlikleri kapsamında atölye çalışmaları

Güney Marmara Mimarlık Dergisi, vol.1, no.27, pp.20-23, 2008 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bursa’da Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Bireysel ve Toplumsal Fayda Bakımından Değerlendirilmesi

İstanbul I. Konut Kurultayı Güvenli Yaşama Alanları ve Erişilebilir Konut, İstanbul, Turkey, 10 - 11 May 2018, pp.190-191 Sustainable Development

Accreditation in Education: An Architecture Department Experience

International Conference on New Horizons in Education, Berlin, Germany, 17 - 19 July 2017

Sürdürülebilir Yapım Sürecinde Mimarın Yapısal Atık Oluşumuna Etkisi

Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma için Yeni Yaklaşımlar ve Teknolojiler Kongresi, Isparta, Turkey, 21 - 24 September 2017, vol.2, pp.88-98

THE CHANGES OF SUSTAINABLE PRIMARY SCHOOL BUILDINGS

Eco-Architecture 2016 6th International Conference on Harmonisation between Architecture and Nature, Alicante, Spain, Spain, 13 - 15 July 2016, vol.161, pp.11-22

Where is the Architect Before an Earthquake During an Earthquake After an Earthquake

XXII World Congress of Architecture UIA 2005 Istanbul, Cities: Grand Bazaar of Architectures, İstanbul, Turkey, 03 July 2005, pp.425 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Chapter 5:The Renewal of a Built-Up Environment in the Context of Urban Regeneration

in: Environment and Ecology at the Beginning of 21th Century, Efe R., Bizzari C., Cürebal İ., Nyusupova G N, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.80-90, 2015

Chapter 39: Urban Housing Regeneration in the Context of a Sustainable City: Case Study of Yıldırım in Bursa

in: Tourism Environment and Sustainability, Avcıkurt Cevdet, Dinu S. Mihaela, Hacıoğlu Necdet, Efe Recep, Soykan Abdullah, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, pp.592-605, 2015 Sustainable Development

Urban Housing regeneratıon in the Context of a Sustanıable Cıty :Case Study of Yıldırım in Bursa

in: Tourism Envıronment And Sustaınability, Cevdet Avcıkurt,Mihaela S. Dinu,Necdet Hacıoğlu,Recep Efe,Abdullah Soykan, Editor, St. Kliment Ohridski Unıversity Press, Soffia, pp.592-605, 2015 Sustainable Development

Chapter 39: Urban Housing Regeneration in the Context of a Sustainable City: Case Study of Yıldırım in Bursa

in: Tourism Environment and Sustainability, Avcıkurt Cevdet, Dinu S Mihaela, Hacıoğlu Necdet, Efe Recep, Soykan Abdullah, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.592-605, 2015 Sustainable Development

The renewal of a Built -Up Environment in the context of Urban regeneration

in: Environment and Ecology at the beginning of the 21st Century, Recep Efe,Carmen Bizzarrri,İsa Cürebal,Gulnara N. Nyusupova, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.80-90, 2015

The Renewal of a Built-Up Environment İn The Context of Urban Regeneration

in: Environment And Ecology At The Beginning Of The 21th Century, Recep Efe,Carmen Bizzarri,İsa Cürebal,Gulnara N. Nyusupova, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Soffia, pp.80-90, 2015

Urban Housing regeneration in the context of a sustainable city.Case study of yıldırım in Bursa

in: Tourism Environment And Sustainability, Cevdet Avcıkurt,Mihaela S. Dinu, Necdet Hacıoğlu, Recep Efe, Abdullah Soykan, Editor, St.Kliment Ohridski University Press, Soffia, pp.592-605, 2015 Sustainable Development

The Renewal of a Built-Up Environment in the Context of Urban Regeneration

in: Environment and Ecology at the Beginning of 21th Century, Efe Recep, Bizzari Carmen, Cürebal İsa, Nyusupova N Gulnara, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.80-90, 2015

Urban Quality of Life and Production of Quality Housing

in: Cities in The Globalizing World and Turkey A Theoretical and Empirical Perspective, Efe R., Sam N., Sam R., Spırıajevas E., Galay E., Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.445-461, 2014

Sustainable Development , urban Regeneration And Earthquakes Inb Turkey:The Example Of Bursa

in: Cities In The Globalizing World And Turkey: A Theoretical And Empirical Perspective, Recep Efe, Neslihan Sam, Rıza Sam, Eduardas Spiriajevas, Elena Galay, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.531-548, 2014

Chapter 5: Sustainable Development, Urban Regeneration and Earthquakes in Turkey: The Example of Bursa

in: Cities in The Globalizing World and Turkey A Theoretical and Empirical Perspective, Efe R., Sam N., Sam R., Spırıajevas E., Galay E.) , Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.531-548, 2014

Urban Quality of Life And Production Of Quality Housing:

in: Cities In The Globalizing World And Turkey: A Theoretical And Empirical Perspective, Recep Efe, Neslihan Sam, Rıza Sam, Eduardas Spiriajevas, Elena Galay, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.445-461, 2014

Sustainable Development, Urban Regeneration and Earthquakes in Turkey: The Example of Bursa

in: Cities in The Globalizing World and Turkey A Theoretical and Empirical Perspective, Efe R., Sam N., Sam R., Spırıajevas E., Galay E., Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.531-548, 2014